Scroll Top

Wat doet een MKS Adviseur?

Steeds vaker krijgen wij de vraag vanuit bedrijfsadviseurs en financieringsadviseurs, wat doet een MKS adviseur nou eigenlijk. Daarom heb ik hieronder in het kort de aanpak en toegevoegde waarde van een MKS proces kort samengevat:

De MKS Methode uitgelegd

Stap 1: Nul–meting en Quickscan

In een bespreking met de ondernemer legt de MKS adviseur eerst de verbanden tussen zijn business en de cijfers van zijn bedrijf. Hierdoor is er direct sprake van wederzijds begrip. Er wordt niet over cijfers gesproken, maar de business van de ondernemer staat centraal. Dit noemen we de Quickscan:

 • Eerst wordt een 0-meting van het bedrijf gemaakt:
  Waar staat het bedrijf nu én wat betekent dat bijvoorbeeld per dag en per uur.
 • Vervolgens wordt een rendementsanalyse uitgevoerd:
  Samen met de ondernemer worden de te verwachten/te realiseren scenario(‘s) uitgewerkt voor het komende jaar/de komende periode. De 6 Kritische Resultaatbepalers (KRB’s) waarmee een ondernemer iedere dag invloed kan uitoefen op ca. 80 % van het resultaat staan hierbij centraal.

In deze sessie wordt ingezoomd op: wat het verbeterpotentieel binnen het bedrijf en welke ambities & competenties de ondernemer heeft om dit te doen slagen.

 • Bonussen:
  Grove begroting voor het komende jaar, een kostprijsindicatie en de calculatieprijzen.

Tijdsinvestering (indicatief) 2 -2,5uur

Na deze eerste stap, wanneer het verbeterpotentieel inzichtelijk is gemaakt (in bedrijfsresultaat uitgedrukt), is er een “Go / No Go moment” voor de ondernemer om verder het traject in te gaan.

Door de beperkte tijdsinvestering van beide partijen en door het winstverbeterpotentieel direct inzichtelijk te maken, is deze stap een win-win voor zowel de ondernemer als de adviseur:

 • De ondernemer weet direct wat een verbetertraject hem op kan leveren.
 • De adviseur heeft een mogelijkheid om in zeer korte tijd ook de ambitie en de competenties van de ondernemer te toetsen.

Stap 2: Bedrijfsdoorlichting – Jaarplan

Als de ondernemer wil werken aan het verbeterpotentieel en de adviseur is overtuigd van de motivatie (ambities en competenties) van de ondernemer, dan staat niets de volgende stap nog in de weg.

In deze stap wordt de ‘hoe’ vraag samen met de ondernemer beantwoord.

Aan de hand van een gestructureerde en uitgekiende aanpak (m.b.v. het MKS Winstcanvas) voert de adviseur samen met de ondernemer een bedrijfsdoorlichting door op de 3 belangrijkste rendementsgebieden:

 1. Commercieel gedrag;
 2. Capaciteitsbeheersing;
 3. Kosten beheersing.

Door deze stap samen te doorlopen, leren zowel de ondernemer als de adviseur het bedrijf nog beter kennen en wordt inzichtelijk hoe de cijfers tot stand komen en hoe deze positief te beïnvloeden zijn.

Deze stap resulteert concreet in:

 1. Jaarplan (incl. begroting op commercie, capaciteit, kosten en seizoen);
 2. Actie- & Verbeterplan op 1 A4;
 3. Een ingevuld Winscanvas met “bierviltje”.

Nu weet de ondernemer niet alleen wat het verbeterpotentieel is binnen het bedrijf, ook weten de ondernemer en de adviseur nu samen hoe dat verbeterpotentieel, vertaald naar een begroting, te realiseren is.

Stap 3: Bedrijfsbegeleiding – Monitoring en Coaching

Nu zowel de ondernemer als de adviseur weten hoe de doelstellingen in het Jaarplan gerealiseerd kunnen worden, kiezen velen van hen de begeleiding door de adviseur.

In een samenspel tussen ondernemer en adviseur wordt de vinger aan de pols gehouden. Dit kan zelfs op week basis en buiten de administratie om.

De adviseur heeft tijdens dit traject een spiegelende, monitorende, sparrende en coachende rol.

Omdat de plan-do-act-check cycli hierin volledig wordt geborgd, leidt een bedrijfsbegeleiding meestal al binnen 3 maanden tot substantieel en structureel betere resultaten.

Wil je meer weten over Management Kompasgroep of een van de MKS adviseurs? Of zoek je er een in jouw regio? Grote kans dat je via deze kaart een MKS Adviseur in jouw regio te vinden is!

Een opmerking achterlaten

Je moet ingelogd zijn om een bericht te plaatsen.