Privacy statement

Privacy Statement MKS Tools – Management Kompasgroep

Voor het gebruik van deze app is het noodzakelijk dat door u uw bedrijfsgegevens worden ingevuld. Management Kompasgroep B.V. (hierna: MKG) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt MKG zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van bedrijfs- en persoonsgegevens. Dit Privacy Statement informeert u over de wijze waarop MKG omgaat met uw persoonsgegevens. Iedere keer dat u gebruik maakt van deze app, geldt voor u het op dat moment geldende Privacy Statement. U verklaart door het gebruik van deze app dat u dit Privacy Statement hebt gelezen en begrepen en dat u akkoord gaat met dit Privacy Statement. MKG is bevoegd dit Privacy Statement te wijzigen. De aanpassingen worden op deze app gepubliceerd. U moet iedere keer dat u deze app gebruikt het Privacy Statement lezen om er zeker van te zijn dat u met de inhoud akkoord gaat.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening van MKG worden uw bedrijfs- en persoonsgegevens vastgelegd in een database. MKG gebruikt uw gegevens in de eerste plaats om de diensten van deze app te kunnen leveren en u de beste ervaringen met deze serviceverlening te kunnen bieden. Daarnaast gebruikt MKG uw gegevens uitsluitend voor:
i) Benchmark doeleinden;
ii) Analyse ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
iii) Optimalisatie van deze app.

Uw gegevens worden geanonimiseerd voordat deze worden gebruikt voor benchmark en analyse ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden. Alleen als u hier vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven worden uw bedrijfsgegevens en data gepubliceerd. Uw bedrijfsgegevens worden niet verkocht aan derden, met uitzondering van de data en conclusies die voortvloeien uit het gebruik van deze app.

MKG bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor verwezenlijking van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Beveiliging gegevens

MKG maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens. Alle gegevens worden opgeslagen op beveiligde databronnen. MKG schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van deze app. Voorzover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens heeft MKG de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Daarnaast kunnen uw bedrijfsgegevens aan derden worden verstrekt indien MKG daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Vragen

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw gegevens door MKG kunt u contact opnemen met:

Management Kompasgroep B.V.
Noorderhof 8
5804 BV Venray