Scroll Top

Download SWOT-analyse

Download SWOT-analyse

Ondertussen is het in de accountancy bekend dat de digitalisering en automatisering een grote impact hebben op de branche. Veel accountants die wij spreken geven aan dat zij de automatisering omarmen en toch zijn er ook accountants die bang zijn dat er straks weinig werk voor ze over is. Hoe snel e.e.a. zich zal ontwikkelen blijft voor iedereen nog een vraag.

Met name bovengenoemde ontwikkelingen hebben ons aangezet tot het opstellen van een “algemene” SWOT analyse voor MKB accountantskantoren.

SWOT analyse accountantskantoren in het MKB