Scroll Top

Hoe help je ondernemers met een bedrijfsdoorlichting

De tijd is er rijp voor en de cijfers geven het aan: het is tijd om vooruit te kijken. Hoe kun je hier ondernemers mee helpen? De praktijk leert ons dat de ondernemer hierin een heel belangrijke rol speelt. Licht daarom samen mét de ondernemer diens bedrijf door. Hoe zou je het vinden als je hier een gestructureerde methode voor hebt? Eentje die ondernemers inspireert en die jouw werk nog leuker maakt?

Leestijd ca. 15 minuten

Dit artikel heeft betrekking op stap 2 van het 3 stappenplan.


Eerst de ondernemer nog overtuigen …

De meeste ondernemers bellen jou niet proactief om te vragen of je samen met hen het bedrijf  wilt doorlichten. Wel willen ze weten waarop ze moeten sturen en waarop ze kunnen verbeteren. Meer grip, rust, focus en rendement wil iedere ondernemer, zeker nu.

Jaargesprek. De bespreking van de jaarcijfers is vaak hét moment om met de ondernemer vooruit te kijken. Leren van het verleden en een solide plan voor de toekomst. Een bedrijfsdoorlichting is daar bij uitstek het juiste middel voor. Samen met de ondernemer.

Als het minder gaat. Minder goede cijfers over het afgelopen jaar, nu crisistijden en onzekerheden, zijn uiteraard dé aanleidingen om er eens samen met de ondernemer goed voor te gaan zitten.

Vijf redenen voor een gestructureerde doorlichtingsmethode

De komende tijd zullen we een aantal artikelen delen over het inspirerend en gestructureerd doorlichten van een bedrijf.

Deze doorlichtingsmethode heeft vijf hele grote voordelen:

 1. de ondernemer leert zijn eigen bedrijf veel beter kennen;
 2. de accountant – adviseur leert het bedrijf van de relatie/klant veel beter kennen;
 3. de doorlichting leidt tot een gedegen en realistische begroting die aansluit bij de ambitie van de ondernemer en bij zijn mogelijkheden;
 4. je komt samen tot een concreet actie- en verbeterplan om daadwerkelijk de begroting te realiseren en de doelen te halen;
 5. het leidt tot een strategie voor de ondernemer die zelfs op weekbasis te monitoren is.

Kortom vijf goede redenen om hier morgen nog mee aan de slag te gaan.


“Een gestructureerde methode voor inspirerend advies en waardevolle inzichten”

Wijs de ondernemer op je werkwijze

Een ondernemer wil weten wat er op hem afkomt.  Wat levert dit op? Hoeveel tijd gaat het jou en de ondernemer kosten?  En, wat is het kostenplaatje?
Een succesvolle doorlichting vindt plaats in meerdere sessies. De praktijk wijst uit dat hiervoor vaak twee tot vijf sessies nodig zijn. Het is van belang om de doorlichting ‘in stukjes op te knippen’.

Het voordeel van die verschillende sessies is dat het voor elke ondernemer te overzien en te begrijpen is. Neem daar dan ook voldoende tijd voor. Het doel is inzicht en bewustwording bij de ondernemer. Met een gestructureerde aanpak zullen de actiepunten beter en sneller gedragen worden.


“Dagelijks grip en realisatie van doelstellingen”

Een schat aan inspiratie en actie- en verbeterpunten

In deze doorlichtingsmethode passeren talloze actie- & verbeterpunten alsmede brainwaves, brainstorm onderwerpen en ideeën aan de revue. Een inspirerend traject voor zowel de ondernemer als de accountant-adviseur. Het is niet de bedoeling om dit allemaal in voornoemde 2-5 sessies uit te diepen. Dit geeft veel advies en analyse onderwerpen om verder op te pakken tijdens het begeleidingstraject na deze bedrijfsdoorlichting. Focus je hierbij eerst op de belangrijkste en meest impactvolle actie- & verbeterpunten, met behulp van een actie- & verbeterplan op 1A4. Jouw handvat en leidraad voor een succesvol begeleidingstraject.


“Een focus en leidraad voor ondernemer en adviseur”

Waar ga je met een bedrijfsdoorlichting samen naar op zoek?

Tijdens de sessies van een bedrijfsdoorlichting ga je samen antwoord geven op o.a. de volgende vragen:

 • Wat kost jouw bedrijf nu eigenlijk per dag?
 • Wat is de kostprijs?
 • Hoeveel dagen per jaar is het bedrijf operationeel en wanneer?
 • Wat is de capaciteit die je iedere dag, week of maand moet benutten?
 • Waar ligt het grootste verbeterpotentieel?
 • Waar wordt geld aan verdiend (klanten/producten/diensten/kanalen, enz.)?
 • Hoe bereken je de (minimale) verkoopprijs?
 • Wat is de winstcapaciteit?
 • Wat is je verdienmodel(len)?
 • Wat is je businessmodel?
 • Waarin zit de “WOW” factor?
 • Wat zijn de value drivers?
 • Wat is je bestaansrecht en onderscheidend vermogen?
 • Wat moet je meer gaan doen?
 • Wat kun je beter afbouwen?
 • Waarmee moet je direct stoppen?

“Waar draait het in de kern echt om?”

Analyseren van de resultaatbepalers en KPI’s

Met een bedrijfsdoorlichting analyseer je samen de resultaatbepalers binnen het bedrijf:

 1. verkoopprijs;
 2. inkoopprijs;
 3. bedrijfskosten;
 4. productiviteit;
 5. bezetting;
 6. efficiency.

Tijdens deze analyse bepaal je ook de bijbehorende KPI’s (normen). De uitkomst van deze bedrijfsdoorlichting is dat de ondernemer zijn bedrijf dagelijks kan gaan sturen aan de hand van die zes resultaatbepalers, samengevat op de achterkant van een bierviltje.


“Iedere ondernemer kan zijn bedrijf sturen op de achterkant van een bierviltje”

Laat de ondernemer praten

Van belang is dat je samen conclusies trekt. Jij vertelt daarbij niet hoe het zit, maar de ondernemer doet dat. Dat vergt vaak rust en geduld.

Stel veel open vragen. We weten dit allemaal al wel maar we worden maar al te vaak verleid om suggestieve vragen te stellen. Vragen, waarin het antwoord al verscholen zit: “Heb je ook zo’n last van deze crisis?” Dit is bovendien een gesloten vraag, waar de ondernemer alleen maar ja of nee kan antwoorden. Je krijgt antwoorden als: “Nee, dat valt best wel mee” en “Ja, behoorlijk.” Gesloten vragen werken uitstekend om een gesprek te sturen, niet om informatie te verzamelen.

Ga in gesprek met de ondernemer door open vragen te stellen. De zogenaamde W&H-vragen. Vragen die beginnen met wat, wie, waarvoor, wanneer, waarom en hoe. Let wel op met waarom-vragen; die laten de ondernemer nadenken en kunnen confronterend overkomen. Dit levert vaak de beste (en positieve) resultaten op. Door goed door te vragen na een antwoord, krijg je vanzelf meer verdieping en nog meer nuttige informatie. Als je meer over de ondernemer en het bedrijf vraagt en minder over de cijfers, komt een gesprek ook heel anders op gang.

De kracht van de stilte. Je stelt een vraag en het blijft voor je gevoel akelig stil. Al snel ben je geneigd om nog een vraag te stellen. En nog een. Of… om dan maar zelf antwoord te geven. Door juist dan stil te zijn, zet je aan tot nadenken en praten. Je hoort het jezelf misschien al zeggen als iemand jou een vraag stelt en je moet nadenken over het antwoord (er volgt stilte), “joh” zul je zeggen “dat is een goede vraag”. Goede open vragen vergen nu eenmaal meer tijd om goed beantwoord te worden.

En dan: actie!

Je hebt alles goed in kaart gebracht en de zes resultaatbepalers geanalyseerd. Vervolgens stel je met de ondernemer een goed doordachte begroting op mét een actie- verbeterplan. En dat alles op één A4tje. Kort en krachtig dus.

De ondernemer heeft nu een solide businessplan gekoppeld aan acties om zijn doelstellingen te kunnen realiseren. Je zult zien hoeveel beter de ondernemer hierdoor dagelijks sturing kan geven aan zijn bedrijf waardoor het resultaat zal stijgen.

Deze bedrijfsdoorlichting is onderdeel van stap 2 in de MKS®-Methode . Met deze bedrijfsdoorlichting leren jij en de ondernemer, het bedrijf echt veel beter kennen. Tijdens 2 tot 5 inspirerende sessies maken jullie samen van alle cijfers en data die voorhanden zijn stuurinformatie voor de ondernemer. De uitkomst is een goed doordacht jaarplan (begroting, ondernemingsplan en actie-en verbeterplan ineen), dat praktisch kan worden samengevat op de achterkant van een bierviltje.

Handige hulpmiddelen en tools

Op basis van jarenlange ervaring en onderzoek  naar de best practise hebben wij speciaal voor deze doorlichtingsmethode het MKS Winstcanvas ontwikkeld. Een tool die jou als accountant – adviseur in staat stelt om op een gestructureerde, succesvolle en inspirerende wijze samen met jouw relatie het beste uit zijn bedrijf te halen.

Lees hier meer over het MKS Winstcanvas.

Na het uitvoeren van de MKS Winstcanvas sessies met jouw relatie, leggen jullie samen alles vast in het online jaarplan zodat de ondernemer hierop kan sturen en dit ook wekelijks, maandelijks, per 4 weken of per kwartaal kan monitoren.

Hiermee kun jij als adviseur bij jouw relaties een maximale impact maken.

Komende artikelen

In de komende reeks artikelen worden de verschillende stappen van deze succesvolle doorlichtingsmethode verder toegelicht.


Wil jij nu al meer weten over hoe adviseurs in het MKB deze methode al jarenlang succesvol en met veel plezier toepassen? Of wil je directe weten wat jij met deze doorlichting voor jouw relaties kunt betekenen? Neem dan gerust contact op met ons via: info@mkgweb.nl of 0478-583150


Noodzakelijke overheidsmaatregelen achter de rug? Help je klant dan snel verder met een bedrijfseconomische EHBO. Onze Quicscan kan daarbij heel goed van pas komen. Probeer ‘m hier of vraag een online demo aan.

Dit artikel over de doorlichting is onderdeel van stap 2 in de MKS aanpak.


Namens het hele team van de Management Kompasgroep wensen wij iedereen een goede gezondheid. Wij verwelkomen jullie zo snel mogelijk weer op op onze trainingen en masterclasses! En uiteraard geven wij graag online demo’s in deze tijd.