Scroll Top

Vijf redenen waarom ondernemers proactieve accountants nodig hebben

vijf redenen waarom ondernemers proactieve accountants nodig hebben

Als accountant of adviseur begrijp je als geen ander dat ondernemers het liefst bezig zijn met het runnen van hun bedrijf, in plaats van het bijhouden van financiële gegevens. Jouw rol als proactieve accountant is dan ook van onschatbare waarde voor hen. In dit artikel delen we vijf redenen waarom ondernemers proactieve accountants nodig hebben en hoe jij hen kunt helpen.

Proactief adviseren

1. Proactief adviseren: Doelen en plannen voor ondernemers

Ondernemers nemen vaak beslissingen op basis van emotie, gevoel en instinct. Van nature zijn veel ondernemers positief ingesteld, ze zien kansen en reageren daarop. Maar passen deze kansen en het daar naar handelen ook bij de doelen van de onderneming? Als een ondernemer geen doel heeft dan kan hij daar ook niet gericht naar toe werken. Om doelen te kunnen realiseren moet je wel doelen hebben en een plan om daar naartoe te werken. Hier liggen mooie kansen voor de proactieve accountant, om de klant daarmee te confronteren en hem daar vervolgens mee te helpen. Als plan kun je denken aan een exploitatiebegroting of een liquiditeitsprognose. Hiermee kan de ondernemer gericht werken aan doelrealisatie en tussentijds monitoren of de doelstellingen financieel worden gerealiseerd en tijdig bijsturen.

2. Verstandige keuzes: advies op basis van inzicht

Ondernemers kunnen nogal eens impulsief handelen en risico’s opzoeken zoals bij bepaalde investeringen. Zo zouden ze bijvoorbeeld ook impulsinvesteringen kunnen doen die misschien niet nodig zijn of anders gefinancierd moeten worden. Als accountant heb je inzicht in de cijfers en kun je bekijken hoe de investering het beste gefinancierd kan worden. Hierbij kun je bijvoorbeeld beoordelen wat de levensduur van de investering is. Is deze 5 jaar of langer, dan kan een langlopende lening of kapitaalstorting een beter idee zijn dan een directe betaling of een kort leverancierskrediet. Met jouw begeleiding kunnen ondernemers hun toekomstige doelen financieel realiseren en tijdig bijsturen indien nodig.

3. (Strategische) keuzes maken voor groei en continuïteit

Of een bedrijf nu goed draait of uitdagingen kent, ondernemers maken altijd strategische keuzes om groei en continuïteit te waarborgen. Als accountant ben jij in staat om te beoordelen waar het groeipotentieel ligt en welke resultaatbepalers van invloed zijn op het dagelijkse bedrijfsbeheer. Denk hierbij aan inkoopprijzen, verkoopprijzen, kosten, bezetting, efficiency en productiviteit. Door in gesprek te gaan met de ondernemer, kun je samen strategische keuzes maken om het bedrijf naar nieuwe hoogtes te tillen.

4. Essentiële stuurinformatie leveren

We schreven net al over stuurinformatie en dit is nou net hetgeen dat vaak ontbreekt binnen bedrijven. Vaak stuurt een bedrijf puur op de omzet, inkoop, kosten en liquiditeiten. Soms hebben ondernemers geen enkel idee van hun financiële situatie omdat er steeds meer wordt geautomatiseerd. Aangezien veel ondernemers alleen het eindresultaat belangrijk vinden hebben ze verder geen affiniteit met financiële cijfers. Als proactieve accountant kun jij deze rol vervullen voor de ondernemer en hem hierbij helpen. Maak hem bewust in wat de ondernemer allemaal kan doen om bijvoorbeeld meer grip, rust en een beter resultaat te halen. Hiervoor zul je eerst het bedrijf moeten doorlichten. Daarom hebben wij het MKS Winstcanvas ontwikkeld. Het MKS Winstcanvas is een visueel stappenplan dat je tijdens de bedrijfsdoorlichting kunt gebruiken. In ons boek ‘Adviseren voor Accountants’ wordt de fase bedrijfsdoorlichting uitgebreid behandeld en is een code te vinden waarmee de MKS Winstcanvas gratis te downloaden is op onze website.

5. Controle over privé-opnames: een duurzame financiële planning

Veel MKB-bedrijven ervaren problemen doordat ondernemers (te) veel financiële middelen opnemen, soms meer dan ze verdienen. Als toekomstgerichte accountant kun je helpen door samen met de ondernemer een financiële planning te maken, waarin rekening wordt gehouden met toekomstige kosten/uitgaven en belastingen over inkomsten en winst. Op die manier houden ondernemers controle over hun privé-opnames en voorkomen ze liquiditeitsproblemen.

Kortom, ondernemers hebben toekomstgerichte accountants nodig om hun bedrijf optimaal te laten presteren. Jij kunt als toekomstgerichte accountant een sleutelrol spelen in het creëren van succes en groei voor jouw klanten.

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

  • Stuurinformatie;
  • Onderscheidend vermogen;
  • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
  • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
  • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
  • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks