Scroll Top

5 redenen waarom ondernemers proactieve accountants nodig hebben

5 redenen waarom ondernemers proactieve accountants nodig hebben

Dat ondernemers ook in 2022 liever bezig zijn met het runnen van hun bedrijf, dan met het bijhouden van financiële gegevens zal je bekend voorkomen als accountant. Ze zijn vaak niet financieel onderlegd en daardoor hebben zij een proactieve accountant nodig die fouten voorkomt en meedenkt. In dit artikel bespreken wij tegen welke problemen ondernemers aan lopen en hoe jij als proactieve accountant kunt helpen.

Proactief adviseren

Ondernemingen zonder plan

Ondernemers nemen vaak beslissingen op basis van emotie, gevoel en instinct. Van nature zijn veel ondernemers positief ingesteld, ze zien kansen en reageren daarop. Maar passen deze kansen en het daar naar handelen ook bij de doelen van de onderneming? Als een ondernemer geen doel heeft dan kan hij daar ook niet gericht naar toe werken. Om doelen te kunnen realiseren moet je wel doelen hebben en een plan om daar naartoe te werken. Hier liggen mooie kansen voor de proactieve accountant, om de klant daarmee te confronteren en hem daar vervolgens mee te helpen. Als plan kun je denken aan een exploitatiebegroting of een liquiditeitsprognose. Hiermee kan de ondernemer gericht werken aan doelrealisatie en tussentijds monitoren of de doelstellingen financieel worden gerealiseerd en tijdig bijsturen.

Bij investering keuzes maken

Ondernemers kunnen nogal eens impulsief handelen en risico’s opzoeken zoals bij bepaalde investeringen. Zo zouden ze bijvoorbeeld ook impulsinvesteringen kunnen doen die misschien niet nodig zijn of anders gefinancierd moeten worden. Als accountant heb je inzicht in de cijfers en kun je bekijken hoe de investering het beste gefinancierd kan worden. Hierbij kun je bijvoorbeeld beoordelen wat de levensduur van de investering is. Is deze 5 jaar of langer, dan kan een langlopende lening of kapitaalstorting een beter idee zijn dan een directe betaling of een kort leverancierskrediet. Als accountant ben jij degene die hem hierbij goed kan adviseren.

(Strategische) keuzes maken

Of het nu goed gaat met een bedrijf of minder goed. Ondernemers zullen ter verbetering in beide gevallen strategische keuzes maken om groei en continuïteit te realiseren. Als accountant heb je al inzicht in de cijfers en kun je mogelijk ook mee beoordelen waar en wat het mogelijke groeipotentieel is. Hierbij kun je bijvoorbeeld kijken naar de resultaatbepalers waarop ondernemers dagelijks hun bedrijf kunnen sturen. Wij werken binnen het MKS met 6 resultaatbepalers, namelijk, inkoopprijs, verkoopprijs, kosten, bezetting, efficiency en productiviteit. Ga in gesprek met de ondernemer en bekijk samen op welk vlak de ondernemer keuzes kan maken.

Geen stuurinformatie

We schreven net al over stuurinformatie en dit is nou net hetgeen dat vaak ontbreekt binnen bedrijven. Vaak stuurt een bedrijf puur op de omzet, inkoop, kosten en liquiditeiten. Soms hebben ondernemers geen enkel idee van hun financiële situatie omdat er steeds meer wordt geautomatiseerd. Aangezien veel ondernemers alleen het eindresultaat belangrijk vinden hebben ze verder geen affiniteit met financiële cijfers. Als proactieve accountant kun jij deze rol vervullen voor de ondernemer en hem hierbij helpen. Maak hem bewust in wat de ondernemer allemaal kan doen om bijvoorbeeld meer grip, rust en een beter resultaat te halen. Hiervoor zul je eerst het bedrijf moeten doorlichten. Daarom hebben wij het MKS Winstcanvas ontwikkeld. Het MKS Winstcanvas is een visueel stappenplan dat je tijdens de bedrijfsdoorlichting kunt gebruiken. In ons boek ‘Adviseren voor Accountants’ wordt de fase bedrijfsdoorlichting uitgebreid behandeld en is een code te vinden waarmee de MKS Winstcanvas gratis te downloaden is op onze website.

Houd inzicht in privé-opnames

Een veel voorkomend probleem bij MKB bedrijven is dat ondernemers geneigd zijn om te veel financiële middelen op te nemen, soms meer dan wat zij verdienen. Dit kan weer resulteren in liquiditeitsproblemen. Dit is te voorkomen door te becijferen hoeveel de ondernemer moet reserveren voor toekomstige kosten, en belastingen over de inkomsten en winst. Bespreek dit samen met de ondernemer en maak hier een financiële planning voor.

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

  • Stuurinformatie;
  • Onderscheidend vermogen;
  • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
  • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
  • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
  • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks