Scroll Top

In 3 stappen naar meer grip focus en rendement

In 3 stappen naar meer grip, focus en rendement

Jij herkent dit vast wel als accountant-adviseur; de meeste MKB ondernemers werken niet bewust aan het verhogen van hun rendement of de waarde van hun bedrijf. Dit terwijl een bedrijf vaak succesvoller is als het werkt met een zogenaamde ‘stip aan de horizon’ en heldere doelstellingen. Een MKS adviseur maakt hem hier eenvoudig van bewust met vragen als: “Wat is de winstcapaciteit van jouw bedrijf? Hoeveel kost jouw bedrijf per dag?”

Natuurlijk hebben de meeste ondernemer hun ‘fundament’ zoals strategie, doelstellingen en purpose bij hun hoofd, ze leven hiernaar. Verreweg de meeste ondernemers maken dit onvoldoende concreet. Hierdoor werken ze vaak niet gericht aan het realiseren van de (lange termijn) doelstellingen.  Dít is het punt waarop de MKS adviseur met zijn kennis en passie hen kunnen raken. Met de MKS methode helpen zij de ondernemer zodat op korte termijn aan meer winst kan worden gewerkt en tegelijk aan een hogere ondernemingswaarde op de langere termijn.

Hoe zet je de MKS methode in?

Ondernemers zijn van nature opportunisten, aanpakkers en doeners, zien overal kansen en zijn enthousiast van aard. Daarnaast heeft een ondernemer vele rollen; hij is leider, strateeg en meewerkend voorman in een. De gemiddelde ondernemer is dan ook de meeste tijd bezig met korte termijn doelen zoals ook keer op keer blijkt uit verschillende onderzoeken. Dit terwijl een goed bedrijfsfundament, strategie en lange termijn visie mét korte termijn doelstellingen als afgeleiden hiervan, juist een must zijn om sterk en succesvol bedrijf op te bouwen.

Precies hier wringt de schoen, want als je als accountant of adviseur met een ondernemer wilt praten over zaken als strategie of doelstellingen, komt dit vaak ongelegen. Deze gesprekken worden altijd vooruitgeschoven of zelfs weggewuifd. De praktijk van alledag wint het vaak en krijgt voorrang. Herken je dit? Kom jij dit ook tegen in je werk? Hier heeft het MKS al helemaal rekening mee gehouden.

De MKS methode doorbreekt namelijk dit lastige ondernemersparadigma.  Want je startpunt als MKS adviseur zit juist op het korte termijn rendement en de dagelijkse sturing door de ondernemer. Precies wat de ondernemer wèl graag hoort.  En het belangrijke en noodzakelijke lange termijn fundament, is hier een logisch en organisch onderdeel van. Daarnaast leidt deze methode juist niet tot nog meer data, techniek of ICT. “Less is More”, onze methode past op een bierviltje zeggen we met een glimlach.

Natuurlijk willen ondernemers graag van je horen wat de resultaten van het  MKS voor hem zijn. Dan kun je o.a. noemen meer grip, een scherpe focus en de mogelijkheid om gericht te werken aan het rendement en de waarde van hun bedrijf. Dit alles zonder lange trajecten of dikke rapporten maar in slechts 3 stappen. En gegarandeerde verbeteringen binnen 3 maanden.

De 3 stappen van de MKS methode

Stap 1 Quickscan

Als geen ander weten wij dat je als je een verbetertraject wilt opstarten je de volle aandacht van de ondernemer nodig hebt. Staat hij hiervoor open? Wat zijn de specifieke behoeften?  Hiervoor hebben we de quickscan analyse ontwikkeld.

De quickscan is een 0-meting die de ondernemer direct bewust maakt van de huidige situatie én, nog veel belangrijker, het aanwezige (winst)verbeterpotentieel. Als MKS adviseur stel je samen met de ondernemer eerst de hoofdparameter binnen zijn bedrijf vast. Vervolgens breng je samen op basis van minimale input vanuit de jaarrekening of kolommenbalans, maximaal 6 resultaatbepalers in beeld.

Het is belangrijk dat de ondernemer zich realiseert dat hij iedere dag weer invloed kan uitoefenen op deze resultaatbepalers. Hij ziet hierdoor meteen  wat de impact van zijn handelen is op de winstgevendheid van zijn bedrijf.

De volgende stap is dat je dit concreet maakt door bijvoorbeeld de vertaalslag te maken naar wat dit per dag, per kilometer of transactie betekent.  Je challenget de ambitie van de ondernemer door hem te laten zien wat hij nu laat liggen én waar het grootste verbeterpotentieel ligt. Precies wat hij wil.

Kortgezegd levert de quickscan in hoofdlijnen direct deze inzichten op:

 • het verbeterpotentieel;
 • de kostprijs;
 • de begroting;
 • de 6 resultaatbepalers;
 • de KPI’s.

Om dit snel en efficiënt te kunnen doen vanuit de jaarrekening of kolommenbalans hebben wij de Rendementsanalyse ontwikkeld. Met minimale input maximale output en verbluffend doeltreffende adviesgesprekken. Snel en in de taal van de ondernemer.

Stap 2 Bedrijfsdoorlichting

De volgende stap als MKS adviseur is een analyse in de vorm van een bedrijfsdoorlichting. Op inspirerende wijze loop je samen met de ondernemer via gestructureerde stappen door zijn bedrijf.  Je analyseert met hem de resultaatbepalers binnen zijn bedrijf en bepaalt de bijbehorende KPI’s.
Samen beantwoord je vragen als:

 • Wat kost jouw bedrijf nou eigenlijk per dag?
 • Wat is de kostprijs?
 • Hoeveel dagen is het bedrijf operationeel?
 • Wat is de capaciteit die je iedere dag, week of maand moet realiseren?
 • Wat is de winstcapaciteit?
 • Waar ligt het grootste verbeterpotentieel?
 • Waar wordt geld aan verdiend (klanten/producten/diensten/kanalen, etc)?
 • Hoe bereken je de (minimale) verkoopprijs?

De uitkomst van deze bedrijfsdoorlichting is dat de ondernemer zijn bedrijf kan gaan sturen aan de hand van resultaatbepalers, samengevat op de achterkant van een bierviltje.  Als laatste stel je met de ondernemer een goed doordachte begroting op mét een actie- & verbeterplan op op 1 A4. Kort maar krachtig.

De ondernemer heeft nu een solide businessplan gekoppeld aan acties om zijn doelstellingen te kunnen realiseren. Je zult zien hoeveel beter de ondernemer hierdoor sturing kan geven aan zijn bedrijf waardoor het resultaat zal stijgen.

Speciaal voor deze bedrijfsdoorlichting hebben wij het MKS Winstcanvas (offline) en Jaarplan (online tool) ontwikkeld. Zodat jij als adviseur de maximale impact kunt maken bij jouw relaties.

Stap 3 Bedrijfsbegeleiding

In de stap van bedrijfsbegeleiding ben je de coach, sparringpartner of  trusted advisor van de ondernemer. Jíj bent als MKS adviseur diegene die hem spiegelt, scherp en on track houdt.

Periodiek (op week- of maandbasis) bereken je zijn bedrijfsresultaat (zonder administratie). En je stemt dit periodiek (per maand of kwartaal) met hem af mèt de administratie. Op deze manier houd je vinger aan de pols en bewaak je de voortgang van het actie- en verbeterplan. Als er al afwijkingen zijn, dan analyseer je deze samen en bepaal je hoe de ondernemer snel en kordaat kan (bij)sturen.

De praktijk heeft inmiddels bewezen dat deze aanpak bij 90% van de ondernemers al binnen 3 maanden leidt tot een structurele winstverbetering. Ofwel rendement op korte termijn. Daarnaast werken deze ondernemers gericht aan de vergroting van de lange termijn waarde van hun bedrijf (value based management). Precies wat je als accountant en adviseur wilt bereiken voor jouw klanten.

Voor deze derde stap hebben we speciaal voor accountants- adviseurs het ResultatenVolgSysteem (RVS) ontwikkeld. Hiermee ben jij in staat om ondernemers wekelijks te voorzien van een beknopte management rapportage (dashboard). Het RVS geeft de relevante managementinformatie voor de ondernemer zelfs op weekbasis.

Interesse om te werken als MKS adviseur?

Vraag een vrijblijvend gesprek aan en houd onze blogs, artikelen en onze website in de gaten. De komende periode gaan we de verschillende stappen van het MKS en de rol van de MKS adviseur uitgebreid toelichten.

Mail ons op: info@mkgweb.nl of

Bel ons op: +31 (0)478-583150

Het MKS® is een vastgelegde productnaam van Management Kompasgroep.