Scroll Top

Is het voorzien van managementinformatie in de dienstverlening van jouw accountantskantoor opgenomen?

Is het voorzien van managementinformatie in de dienstverlening van jouw accountantskantoor opgenomen?

Managementinformatie

Ieder bedrijf heeft te maken met KPI’s. Kritieke prestatie-indicatoren zijn variabelen waarmee de prestaties van organisaties meetbaar worden gemaakt. Ook binnen jouw accountantskantoor zal je ongetwijfeld te maken hebben met KPI’s. Ditzelfde geldt ook voor jouw klanten. Ook MKB ondernemers kunnen hun bedrijven sturen op KPI’s. Wanneer zij dit nog niet doen ben jij als accountant de aangewezen persoon om hen hiermee te helpen en hen te voorzien van managementinformatie waarop zij kunnen sturen.

 

Managementinformatie aanleveren als accountant

Als accountant ben jij de persoon die inzicht heeft in de cijfers van je klant. Je weet hoeveel omzet een klant realiseert, wat de brutomarge is, wat de kosten zijn en wat er onder aan de streep overblijft. Terwijl de ondernemer nieuwe doelen stelt door bijvoorbeeld te zeggen: ‘volgend jaar willen wij een omzetstijging realiseren van 10% ten opzichte van dit jaar’. Ben jij degene die langs de zijlijn staat en kansen en bedreigingen constateert die een ondernemer zelf soms niet ziet. Toch horen wij in de praktijk dat accountants deze rol nog niet grijpen en dat het toch vaak nog blijft bij het opstellen en controleren van jaarrekeningen. Zonde, want jij als accountant kunt hiermee eenvoudig zoveel meer toevoegde waarde leveren.

 

De traditionele MKB accountant en de MKB accountant van de toekomst

We hebben het in een ander artikel al gehad over de accountant van de toekomst. Wij maken onderscheidt tussen traditionele MKB accountants (kantoren) en MKB accountants (kantoren) van de toekomst.

Traditionele accountants hebben hun bezetting en diensten afgestemd op de standaard werkzaamheden als het opstellen en controleren van jaarrekeningen, terwijl accountants van de toekomst hun businessmodel continu blijven innoveren en daarmee blijven inspelen op de behoeften van hun klanten. Accountants van de toekomst stemmen de bezetting af op de behoefte van klanten, zij stellen de deadlines niet centraal. Centraal staat hier de toegevoegde waarde die zij kunnen leveren aan iedere klant.

De accountant van de toekomst is proactief en is vertrouwenspersoon van zijn klanten. Zij helpen klanten verder met een bredere dienstverlening. De accountant van de toekomst heeft een beter en langer toekomstperspectief dan de traditionele accountant, omdat de traditionele accountant uiteindelijk veel terrein zal verliezen aan administratieve dienstverleners en door de automatisering en digitalisering. De accountant zal altijd nodig blijven, maar krijgt naar onze mening een andere rol.

 

De toegevoegde waarde van het voorzien van managementinformatie aan klanten

Als wij denken aan de accountant van de toekomst, dan zien wij deze accountant als proactief adviseur, een “waardereggiseur voor het MKB”. De accountant kan de ondernemer adviseren wanneer hij over managementinformatie  beschikt, waar de ondernemer ook echt iets mee kan. En dat is managementinformatie waarop de ondernemer dagelijks kan sturen. De rol van jouw als accountant is dan ook het voorzien van de juiste (beknopte) en tijdige managementinformatie, het ontdekken van kansen en bedreigingen en het coachen en spiegelen vanaf de zijlijn. Het mooiste van alles is dat de ondernemer hierdoor een succesvoller ondernemer wordt en jouw accountantskantoor meer toegevoegde waarde levert. En dat betaalt zich terug!

 

Wat is managementinformatie waar de ondernemer iets mee kan?

Je kent vast wel ondernemers die hun bedrijf sturen op de achterkant van het bierviltje. Ons inziens past daar ook echt alle cruciale managementinformatie op. Nu sturen enkel de beste ondernemers vaak op de achterkant van een bierviltje. Hoe zou jij het vinden om ook jouw klanten dit geheim te leren?

Ondernemers in MKB zijn vaak liever bezig met het operationeel managen van zijn bedrijf, dan met het bijhouden van uitgebreide dashboards met cijfers die weinig zeggen. Met welke managementinformatie kan een ondernemer zijn bedrijf wel sturen, zul jij je afvragen?

Het terugbrengen van het aantal KPI’s is heel belangrijk hierbij. Het zorgt ervoor dat het dashboard overzichtelijk wordt en daarmee ook te overzien is voor de ondernemer. Hierbij kun je denken aan informatie gericht op prestaties van processen, werknemers, kosten en prijzen.

Software voor accountants en bedrijfsadviseurs - MKS.Tools dashboard

Adviseren met behulp van de MKS-methode

Wij hebben voor adviserende accountants en ondernemers een methode met bijbehorende tools ontwikkeld. Met deze methode kun je voor ieder bedrijf samen met de ondernemer de benodigde managementinformatie inzichtelijk maken. Als accountant heb je hiermee een eenduidige structuur voor bedrijfseconomisch advies, continuous reporting en handvatten voor ondernemers om hun bedrijf te kunnen sturen op basis van zes resultaatbepalers en daarmee op de achterkant van het bierviltje. Deze zes resultaatbepalers zijn:

 • Verkoopprijs;
 • Inkoopprijs;
 • Bedrijfskosten;
 • Productiviteit;
 • Bezetting;
 • Efficiency;

Op basis van deze zes resultaatbepalers kun je jouw klanten dagelijks informeren en wekelijks, maandelijks of per kwartaal adviseren. Hoe start je hiermee? De MKS-methode kent drie stappen die je moet doorlopen om succesvol te zijn als adviserende accountant.

De drie stappen van het MKS

De quickscan (0-meting)

Met de quickscan maak je een 0-meting waarbij je de ondernemer inzicht geeft in de huidige situatie. Op basis van de 0-meting leg je het verbeterpotentieel van het bedrijf bloot. Dit doe je op basis van de zes resultaatbepalers.

Bedrijfsdoorlichting

De tweede stap is het uitvoeren van een bedrijfsdoorlichting. Wij hebben hiervoor het MKS Winstcanvas ontworpen om dit samen met ondernemer proactief te doen. In een aantal sessies voer je de bedrijfsdoorlichting uit en kom je samen met de ondernemer erachter waar het verbeterpotentieel ligt. Op basis hiervan stel je een actie/verbeterplan op. Dit actie/verbeterplan maak je in onze software en de ondernemer kan met behulp van een overzichtelijk dashboard, dagelijks zien of de doelen behaald gaan worden. En jij als accountant kan de ondernemer hierin begeleiden!

Bedrijfsbegeleiding

De laatste stap is dan ook de bedrijfsbegeleiding. Aan de zijlijn houdt jij de ondernemer in de gaten en analyseer je de vooruitgang. Maak de vooruitgang iedere week of maand bespreekbaar en laat waar nodig de ondernemer bijsturen. Per week bijsturen? Dit is meteen het unieke aan de MKS-methode. Het MKS geeft jou met behulp van het ResultatenVolgSysteem een tool in handen waarmee jij wekelijks de juiste informatie in handen hebt, om wekelijks analyses uit te voeren. Deze begeleiding levert bij zo’n 90% van de ondernemers al binnen 3 maanden meer winst op.

 

Meer weten over de MKS-methode

Ben je benieuwd naar hoe de methode uitgevoerd wordt in de praktijk? Probeer nu zelf een bedrijfsdoorlichting uit te voeren bij je eigen accountantskantoor met onze rendementsscan.

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

 • Stuurinformatie;
 • Onderscheidend vermogen;
 • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
 • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
 • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
 • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks