Scroll Top

Hoe maakt jouw accountantskantoor gebruik van managementinformatie?

Hoe maakt jouw accountantskantoor gebruik van managementinformatie?

Elk bedrijf hanteert KPI’s, oftewel Kritieke Prestatie-Indicatoren, om hun prestaties meetbaar te maken. Dit geldt ook voor jouw accountantskantoor en jouw klanten. daarom de vraag; hoe maakt jouw accountantskantoor gebruik van managementinformatie Als accountant heb je inzicht in de cijfers van je klant en ben je in staat om kansen en bedreigingen te signaleren waar ondernemers soms blind voor zijn. Echter, veel accountants benutten nog niet volledig hun potentieel en beperken zich vaak tot het opstellen en controleren van jaarrekeningen. Maar, jij kunt als accountant veel meer waarde toevoegen aan het succes van je klanten!

 

Optimaliseer bedrijfsprestaties met inzichtelijke managementinformatie

Als accountant beschik jij over cruciale informatie over de financiële situatie van je klant. Je weet alles over hun omzet, kosten, brutomarge en uiteindelijke winst. Maar jouw rol als accountant kan zoveel verder gaan dan dat. Door het aanleveren van beknopte en tijdige managementinformatie, kun je ondernemers voorzien van inzichten waar ze daadwerkelijk iets mee kunnen. Zo kun je als betrouwbare en proactieve adviseur je klanten bijstaan bij het behalen van hun doelen en ambities. Jouw accountantskantoor kan hierdoor nog meer toegevoegde waarde bieden, wat zich uiteindelijk zal terugbetalen in het succes van jouw klanten, en tenslotte ook in jouw eigen kantoor.

 

De ‘’traditionele MKB-accountant’’ en ‘’de accountant van de toekomst’’

We hebben het in een ander artikel al gehad over de accountant van de toekomst. We onderscheiden twee typen accountants: de traditionele MKB-accountant en de accountant van de toekomst. Traditionele accountants richten zich voornamelijk op jaarlijks terugkerende werkzaamheden zoals het opstellen en controleren van jaarrekeningen. De accountant van de toekomst daarentegen blijft continu innoveren en inspelen op de behoeften van klanten. Zij onderkennen dat het niet alleen gaat om deadlines te halen, maar om daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren aan elke klant. Als toekomstgerichte vertrouwenspersoon help je klanten met een bredere dienstverlening en creëer je een beter toekomstperspectief en onderscheidend vermogen voor jouw accountantskantoor.

 

De toegevoegde waarde van het voorzien van managementinformatie aan klanten

Stel je voor dat jouw klanten hun bedrijf kunnen sturen op de achterkant van een bierviltje, met alleen de cruciale managementinformatie die ze echt nodig hebben. Als accountant kun je dit geheim met hen delen en hen helpen om op een effectievere manier te ondernemen. Het verminderen van het aantal KPI’s zorgt voor een overzichtelijk dashboard, waar ondernemers dagelijks op kunnen sturen. Focus op essentiële informatie over prestaties van processen, werknemers, kosten en prijzen.

 

Wat is managementinformatie waar de ondernemer iets mee kan?

Je kent vast wel ondernemers die hun bedrijf sturen op de achterkant van het bierviltje. Ons inziens past daar ook echt alle cruciale managementinformatie op. Nu sturen enkel de beste ondernemers vaak op de achterkant van een bierviltje. Hoe zou jij het vinden om ook jouw klanten dit geheim te leren?

Voor adviserende accountants en ondernemers hebben we de MKS-methode ontwikkeld, inclusief bijbehorende tools. Met deze methode maak je samen met de ondernemer de benodigde managementinformatie inzichtelijk. Je creëert een duidelijke structuur voor bedrijfseconomisch advies, continuous monitoring en reporting en handvatten voor ondernemers om hun bedrijf effectief te sturen. Door te focussen op slechts zes resultaatbepalers, zoals verkoopprijs, inkoopprijs en productiviteit, kun je je klanten dagelijks informeren en regelmatig adviseren. Dit leidt tot succesvolle bedrijfsbegeleiding en een significante winstgroei voor ondernemers.

De sleutel tot jouw toekomstig succes

Als accountant van de toekomst heb je de mogelijkheid om de rol van toekomstgerichte adviseur en “waarderegisseur” voor het MKB op je te nemen. Door het aanleveren van relevante managementinformatie kun je ondernemers helpen hun bedrijf op de juiste koers te houden. Met de MKS-methode en de juiste tools begeleid je je klanten op een effectieve manier naar succes en groei. De accountant van de toekomst onderscheidt zich door meerwaarde te bieden en in te spelen op de behoeften van de klant.

Bevat jouw accountantskantoor managementinformatie?

Adviseren met behulp van de MKS-methode

Wij hebben voor adviserende accountants en ondernemers een methode met bijbehorende tools ontwikkeld. Met deze methode kun je voor ieder bedrijf samen met de ondernemer de benodigde managementinformatie inzichtelijk maken. Als accountant heb je hiermee een eenduidige structuur voor bedrijfseconomisch advies, continuous reporting en handvatten voor ondernemers om hun bedrijf te kunnen sturen op basis van zes resultaatbepalers en daarmee op de achterkant van het bierviltje. Deze zes resultaatbepalers zijn:

 • Verkoopprijs;
 • Inkoopprijs;
 • Bedrijfskosten;
 • Productiviteit;
 • Bezetting;
 • Efficiency;

Op basis van deze zes resultaatbepalers kun je jouw klanten dagelijks informeren en wekelijks, maandelijks of per kwartaal adviseren. Hoe start je hiermee? De MKS-methode kent drie stappen die je moet doorlopen om succesvol te zijn als adviserende accountant.

De drie stappen van het MKS

De quickscan (0-meting)

Met de quickscan maak je een 0-meting waarbij je de ondernemer inzicht geeft in de huidige situatie. Op basis van de 0-meting leg je het verbeterpotentieel van het bedrijf bloot. Dit doe je op basis van de zes resultaatbepalers.

Bedrijfsdoorlichting

De tweede stap is het uitvoeren van een bedrijfsdoorlichting. Wij hebben hiervoor het MKS Winstcanvas ontworpen om dit samen met ondernemer proactief te doen. In een aantal sessies voer je de bedrijfsdoorlichting uit en kom je samen met de ondernemer erachter waar het verbeterpotentieel ligt. Op basis hiervan stel je een actie/verbeterplan op. Dit actie/verbeterplan maak je in onze software en de ondernemer kan met behulp van een overzichtelijk dashboard, dagelijks zien of de doelen behaald gaan worden. En jij als accountant kan de ondernemer hierin begeleiden!

Bedrijfsbegeleiding

De laatste stap is dan ook de bedrijfsbegeleiding. Aan de zijlijn houdt jij de ondernemer in de gaten en analyseer je de vooruitgang. Maak de vooruitgang iedere week of maand bespreekbaar en laat waar nodig de ondernemer bijsturen. Per week bijsturen? Dit is meteen het unieke aan de MKS-methode. Het MKS geeft jou met behulp van het ResultatenVolgSysteem een tool in handen waarmee jij wekelijks de juiste informatie in handen hebt, om wekelijks analyses uit te voeren. Deze begeleiding levert bij zo’n 90% van de ondernemers al binnen 3 maanden meer winst op.

 

Meer weten over de MKS-methode

Ben je benieuwd naar hoe de methode uitgevoerd wordt in de praktijk? Probeer nu zelf een bedrijfsdoorlichting uit te voeren bij je eigen accountantskantoor met onze rendementsscan.

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

 • Stuurinformatie;
 • Onderscheidend vermogen;
 • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
 • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
 • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
 • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks