Scroll Top

De accountant als bedrijfskundig adviseur

De accountant als bedrijfskundig adviseur

Bedrijfskundig adviseur

De accountant staat niet meteen bekent als een bedrijfskundig adviseur. Met enige scepsis zal je de titel mogelijk lezen. Toch is dit een combinatie waar wij in de nabije toekomst in geloven. Een bedrijf wordt bijna altijd gestuurd op basis van cijfers. Als accountant ken je deze cijfers omdat jij jaarrekeningen voor de ondernemer opstelt of controleert. Jij hebt daarmee al snel inzichten om ondernemers te helpen, onder andere bij het sturen van hun bedrijf. Wanneer je je samen met de ondernemer verdiept in de belangrijkste interne processen en externe omgeving, dan kom je er al snel achter waar en hoe deze cijfers tot stand komen.

 

Wat is een bedrijfskundig adviseur?

Als bedrijfskundig adviseur analyseer je een organisatie en constateer je verbetermogelijkheden binnen de bedrijfsprocessen en de marktomgeving. Het is hierbij belangrijk dat je tegelijkertijd (vak)inhoudelijk en met een open vizier kijkt naar de processen, de verbeterpunten adresseert en de ondernemer helpt bij het maken van keuzes. Je helpt bijvoorbeeld bij het (her)inrichten van de organisatie op het gebied van personeel, productie, commercie en op administratief financieel vlak.

 

Waarom ben jij als accountant wel geschikt als bedrijfskundig adviseur?

Als accountant ben jij een vertrouwenspersoon voor de ondernemer, belangrijke keuzes, twijfels en beslissingen bespreken jullie al regelmatig. Ook zal de ondernemer vaak naar jou toe komen wanneer er problemen zijn binnen de organisatie. Vaak krijg jij als accountant, naast het meekijken op financieel vlak, de eerste mogelijkheid om met ondernemers mee- of tegen te denken op organisatorisch vlak. Nu zal je wellicht denken, ja maar ik ben een financieel expert en geen bedrijfskundige? Dat klopt, maar deze kennis is heel goed te combineren met organisatorische uitdagingen. Hiervoor is het vooral van belang om de “de vraag achter de vraag” te leren kennen en om ook “zonder goed voorbereide agenda” naar de klant te durven gaan. Gewoon met de klant in gesprek gaan over de uitdagingen die hem bezig houden. Nu stel jij de vragen en niet de klant. Vanuit oprechte belangstelling, de verdieping opzoeken, je zal dan al snel merken dat je bij “interne processen” of externe omstandigheden uitkomt. En vervolgens kun jij deze uitdagingen onderbouwen met cijfers.

 

Hoe kom je achter verbeterpunten van de interne processen?

Om achter de verbeterpunten en echte uitdagingen van een ondernemer te komen, zal een gedegen bedrijfsdoorlichting jou enorm helpen. In een bedrijfsdoorlichting breng je de interne processen in kaart en in relatie tot de cijfers. Stel de juiste vragen in de juiste volgorde, zonder dat jij het antwoord kent op de vragen.
Samen met de ondernemer zie je in deze bedrijfsdoorlichting gegarandeerd waar de kansen liggen om te verbeteren, bijvoorbeeld op commercieel gedrag, organisatorisch vlak of in kostenbeheersing. Wij adviseren om de bedrijfsdoorlichting samen uit te voeren met de ondernemer om zo meteen tot draagvlak voor een verbetertraject te komen. Een ondernemer zal immers sneller veranderen doordat hijzelf nieuwe inzichten krijgt en verbeteracties bedenkt, dan dat jij als adviseur vertelt wat hij kan/moet doen.
Om van een analyse naar actie te komen, stel je na de doorlichting een Actie- en verbeterplan op en formuleer je KPI’s. De ondernemer weet nu waarop en hoe hij kan verbeteren en jij kunt hem daarbij begeleiden.

Wat heb je nodig om te starten als bedrijfskundig adviseur?

Om te starten als bedrijfskundig adviseur zullen er binnen in jouw kantoor veranderingen doorgevoerd moeten worden. Zo zal je tijd moeten inplannen voor adviesgesprekken, minder met compliance bezig zijn, dit bijvoorbeeld intern overdragen etc. etc. Om je daarbij te helpen hebben wij een checklist opgesteld die jou kan helpen bij de transformatie naar een meer adviesgericht accountantskantoor. De in deze checklist opgenomen zaken zijn “uit de praktijk gegrepen”.

Is er voldoende draagvlak binnen het kantoor?  En, is de adviespropositie uitgewerkt? Dan is het tijd om de juiste tools in handen te krijgen die nodig zijn om het advieswerk mogelijk te maken.

Bedrijfsdoorlichting met het MKS Winstcanvas®

Wij merkten dat het in de praktijk voor veel accountants lastig is om gestructureerd samen met de ondernemer het bedrijf door te lichten zonder handvatten. Daarom hebben wij het MKS Winstcanvas® ontwikkeld.

Met het MKS Winstcanvas® heb je een offline tool in handen waarmee je ondernemers op een toffe, verfrissende manier (in hun taal) meer inzicht en bewustwording bij kunt brengen. Het MKS Winstcanvas® bestaat uit vier sessies en licht het bedrijf door in combinatie met de cijfers van het bedrijf en helpt jou bij de eerste stappen richting bedrijfskundig advies.

De vier sessies zijn:

  • Doorlichting van de kosten en het seizoen patroon;
  • Analyse van de capaciteit en de organisatie binnen een bedrijf;
  • Doorlichten van de belangrijkste bedrijfsprocessen & workflow (huidig & toekomstig);
  • Analyse van het commerciële gedrag van de onderneming en de ondernemer;

 

De uitkomsten van de analyses laten zien hoe de ondernemer zijn bedrijf kan sturen op slechts 3 tot 6 KPI’s. De onderliggende methode is zo helder en eenvoudig uit te leggen dat de stuurinformatie op de achterkant van een bierviltje past!

Waaier-1-400

In het verlengde van het MKS Winstcanvas® hebben wij een software ontwikkeld die helpt bij het opstellen van een Jaarplan, een Actie- en verbeterplan en het sturen hierop in het ResultatenVolgSysteem®.

Dit noemen wij MKS.Tools, ideaal voor het uitvoeren van rendementsanalyses, het opstellen van jaarplannen, het sturen met behulp van kpi’s in de vorm van dashboarding en het uitvoeren van benchmarking.

Software voor accountants en bedrijfsadviseurs - MKS.Tools dashboard
WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

  • Stuurinformatie;
  • Onderscheidend vermogen;
  • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
  • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
  • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
  • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks