Scroll Top

Van accountant tot bedrijfskundig adviseur, de kracht van cijfers en inzicht.

Van accountant tot bedrijfskundig adviseur, de kracht van cijfers en inzicht.

Bedrijfskundig adviseur

De accountant staat niet meteen bekend als een bedrijfskundig adviseur. Met enige scepsis zal je de titel mogelijk lezen. Toch is dit een combinatie waar wij in de nabije toekomst in geloven. Cijfers vormen de ruggengraat van elk bedrijf, en als accountant ben jij degene die deze cijfers kent. Door jaarrekeningen op te stellen of te controleren, beschik je over waardevolle inzichten waarmee je ondernemers kunt helpen bij het sturen van hun bedrijf. Wanneer je je samen met de ondernemer verdiept in de belangrijkste interne processen en externe omgeving, ontdek je al snel waar en hoe deze cijfers tot stand komen.

 

Wat is een bedrijfskundig adviseur?

Als bedrijfskundig adviseur analyseer je een organisatie en ontdek je verbetermogelijkheden binnen de bedrijfsprocessen en de marktomgeving. Het is van cruciaal belang om zowel (vak)inhoudelijk als met een open vizier naar de processen te kijken, de verbeterpunten te adresseren en de ondernemer helpen bij het maken van keuzes. Je helpt bijvoorbeeld bij het (her)inrichten van de organisatie op het gebied van personeel, productie, commercie en op administratief financieel vlak

 

Waarom ben jij als accountant wel geschikt als bedrijfskundig adviseur?

Als accountant ben jij de vertrouwenspersoon van de ondernemer. Belangrijke keuzes, twijfels en beslissingen bespreken jullie al regelmatig. Daarnaast komt de ondernemer vaak naar jou toe wanneer er problemen zijn binnen de organisatie. Als accountant krijg jij vaak als eerste de mogelijkheid om met ondernemers mee- of tegen te denken op organisatorisch vlak, naast je financiële expertise. Nu zal je wellicht denken, ja maar ik ben een financieel expert en geen bedrijfskundige? Dat klopt, maar deze kennis is heel goed te combineren met organisatorische uitdagingen. Het draait vooral om het begrijpen van “de vraag achter de vraag” en het durven aangaan van onvoorbereide gesprekken met klanten. Gewoon met de klant in gesprek gaan over de uitdagingen die hem bezig houden. Nu stel jij de vragen en niet de klant. Door vanuit oprechte belangstelling, de verdieping op te zoeken, zul je al snel ontdekken dat je uitkomt bij interne processen en externe omstandigheden. Vervolgens kun jij deze uitdagingen onderbouwen met cijfers.

 

Hoe kom je achter verbeterpunten van de interne processen?

Om achter de verbeterpunten en echte uitdagingen van een ondernemer te komen, zal een gedegen bedrijfsdoorlichting jou enorm helpen. In een bedrijfsdoorlichting breng je o.a. de interne processen en de externe omgeving in kaart en in relatie tot/met de cijfers. Stel de juiste vragen in de juiste volgorde, zonder het antwoord al te kennen.

Samen met de ondernemer zul je tijdens deze bedrijfsdoorlichting ongetwijfeld ontdekken waar de kansen liggen om te verbeteren, bijvoorbeeld op commercieel gedrag, organisatorisch vlak of in kostenbeheersing. Wij raden aan om de bedrijfsdoorlichting samen met de ondernemer uit te voeren, zodat er meteen draagvlak ontstaat voor een verbetertraject. Een ondernemer zal immers sneller veranderen als hij of zij zelf nieuwe inzichten krijgt en verbeteracties bedenkt, dan wanneer jij als adviseur vertelt wat er gedaan moet worden.

Om van een analyse naar actie te komen, stel je na de doorlichting een Actie- en verbeterplan op en formuleer je KPI’s, relatie tussen de belangrijkste bedrijfsproces(sen) en stuurinformatie. De ondernemer weet nu waarop en hoe hij kan verbeteren en jij kunt hem daarbij begeleiden.

Wat heb je nodig om te starten als bedrijfskundig adviseur?

Om te starten als bedrijfskundig adviseur zullen er binnen jouw kantoor veranderingen doorgevoerd moeten worden. Zo zal je echt tijd moeten inplannen voor adviesgesprekken en minder tijd moeten besteden aan commodity werkzaamheden. Om je hierbij te helpen, hebben we een checklist opgesteld die je kan ondersteunen bij de transformatie naar een adviesgericht accountantskantoor. Deze checklist is gebaseerd op praktijkervaringen.

Is er voldoende draagvlak binnen het kantoor?  En, is de adviespropositie uitgewerkt? Dan is het tijd om de juiste tools te gebruiken die nodig zijn om het advieswerk mogelijk te maken.

Bedrijfsdoorlichting met het MKS Winstcanvas®

Wij merkten dat het in de praktijk voor veel accountants lastig is om gestructureerd samen met de ondernemer het bedrijf door te lichten zonder handvatten. Daarom hebben wij het MKS Winstcanvas® ontwikkeld.

Met het MKS Winstcanvas® heb je een offline tool in handen waarmee je ondernemers op een toffe, verfrissende manier (in hun taal) meer inzicht en bewustwording bij kunt brengen. Het MKS Winstcanvas® bestaat uit vier sessies en licht het bedrijf door in combinatie met de cijfers van het bedrijf en helpt jou bij de eerste stappen richting bedrijfskundig advies.

De vier sessies zijn:

  • Doorlichting van de kosten en het seizoen patroon;
  • Analyse van de capaciteit en de organisatie binnen een bedrijf;
  • Doorlichten van de belangrijkste bedrijfsprocessen & workflow (huidig & toekomstig);
  • Analyse van het commerciële gedrag van de onderneming en de ondernemer;

De uitkomsten van de analyses laten zien hoe de ondernemer zijn bedrijf kan sturen op slechts 3 tot 6 KPI’s. De onderliggende methode is zo helder en eenvoudig uit te leggen dat de stuurinformatie op de achterkant van een bierviltje past!

Waaier-1-400

In het verlengde van het MKS Winstcanvas® hebben wij een software ontwikkeld die helpt bij het opstellen van een Jaarplan, een Actie- en verbeterplan en het sturen hierop in het ResultatenVolgSysteem®.

Dit noemen wij MKS.Tools, ideaal voor het uitvoeren van rendementsanalyses, het opstellen van jaarplannen, het sturen met behulp van kpi’s in de vorm van dashboarding en het uitvoeren van benchmarking.

Bevat jouw accountantskantoor managementinformatie?
WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

  • Stuurinformatie;
  • Onderscheidend vermogen;
  • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
  • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
  • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
  • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks