Scroll Top

Trends en ontwikkelingen in de accountancy (deel 2)

Trends en ontwikkelingen in de accountancy deel 2

De accountancy- en adviesmarkt blijft zich ontwikkelen. Afgelopen jaar hebben wij een aantal trends en ontwikkelingen gevolgd binnen deze markt. In navolging van Trends & Ontwikkelingen in de Accountancy deel 1, kijken we in dit artikel terug op nog 5 grote ontwikkelingen. 

Tip: gebruik deze Trends & Ontwikkelingen in de Accountancy voor het maken van de SWOT-analyse van jouw kantoor.

Trends en ontwikkelingen deel 2

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een hot topic. MVO is namelijk een maatschappelijk thema gewenst door de consument. Door duurzaam te gaan ondernemen wordt het bedrijf aantrekkelijk voor klanten en medewerkers en kan de organisatie zich onderscheiden van de concurrent. Het bieden van maatschappelijke meerwaarde is hierin belangrijk, dit kan op het gebied van people, planet en profit. Ook transparantie naar de buitenwereld wordt hierbij steeds belangrijker. Omdat er de komende jaren nog veel moet gebeuren qua duurzaamheid, is het een kans voor accountants om te adviseren op dit vlak. Denk aan hoe de MKB-ondernemer het beste duurzaamheid in zijn organisatiestrategie kan verankeren. Ook kan de accountant doormiddel van een financiële begroting de MKB-ondernemer laten zien welke besparingen of extra opbrengsten dit de ondernemer oplevert.

 

Robotisering is al langere tijd een trend in de accountancybranche en wordt steeds doorontwikkeld, zodanig dat er automatisch maandcontroles plaatsvinden en de kwaliteit van boekhouding en administraties wordt gemonitord. Waar momenteel de accountants de documenten van hun klanten achteraf bekijken, kan er door robotisering steeds meer inzicht worden verkregen in actuele cijfers van ondernemingen. Hiermee kan de accountant het hele jaar door de ondernemer op de hoogte houden en de vinger op de zere plek leggen. Drie voorbeelden van digitalisering/ robotisering zijn: Cloud-accounting, Data-integratie en Mobile accounting (Visma, Yuki, 2021). Uit een benchmarkonderzoek van NOAB en Fiscount blijkt dat Accountant-, administratie- en belastingadvieskantoren in toenemende mate investeren in technologie. Technologie zorgt voor een hogere efficiency, betere kwaliteit en een sterkere concurrentiepositie en het helpt accountants bij het beheren, rapporteren en verzamelen van gegevens. Volgens het benchmarkonderzoek van NOAB en Fiscount investeren accountants momenteel 7,1% van hun totaalbudget aan ICT. In de toekomst zal dit percentage stijgen door de maatschappelijke en economische ontwikkelingen (Visma, Yuki, 2021).

 

De nieuwe MKB-ondernemer vindt zelfontplooiing steeds belangrijker. Nieuwe MKB-ondernemers gaan meer (online) op zoek naar experts en mentoren die kunnen helpen bij de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. Nieuwe vormen van dienstverlening zoals coaching maar ook (Online)-masterclasses en trainingen worden hierdoor steeds populairder. Dit vergt van de accountantskantoren ook dat zij hun medewerkers breder moeten ontwikkelen waarbij de nadruk steeds meer op “soft skills”, vaardigheden en inlevingsvermogen komt te liggen.

 

De Prijs-kwaliteit verhouding wordt steeds belangrijker omdat MKB-ondernemers steeds kritischer worden en meer verwachten voor dezelfde prijs. Momenteel ligt de focus bij accountants nog veelal op het verkopen van ‘eigen’ uren. Dit verschuift in de toekomst naar het helpen van MKB-ondernemers om winst te optimaliseren en waarde toe te voegen op lange termijn. In de toekomst zullen prijzen worden gebaseerd op het Xaas-model (anaything as a Service) en/of het value based pricing principe. Met het Xaas-model worden kosten van tevoren bepaald, en gaat de accountant te werk via een abonnementsvorm waarbij de MKB-ondernemer direct weet wat hij maandelijks moet bepalen en welke service hij of zij daarvoor kan verwachten. Met het value based pricing principe wordt de prijs gebaseerd op de toegevoegde waarde voor de klant. De vraag die hierbij centraal staat is; hoeveel denkt de klant dat het product of de dienst waard is? Ofwel wat gaat de dienst of het advies de ondernemer opleveren?

 

Over het algemeen zijn accountants blauw gekleurd. De kleur blauw staat voor zorgvuldig, taakgericht, procedureel en loyaal. Zeer nuttige en belangrijke eigenschappen voor een groot deel van de werkzaamheden. Er gelden namelijk een tal van regels en bepaalde procedures moeten worden gevolgd (Accountancy vanmorgen, 2022). Voor klantcontact, innovatie en het out-of-the-box denken zijn echter ook andere vaardigheden nodig. In deze snel veranderende tijd bestaat het risico dat accountants door gebrek aan toekomstvisie en vernieuwing achter de feiten aan lopen. Accountants zijn namelijk niet onvervangbaar. In de fintechsector ontstaan al partijen die werkzaamheden van accountants kunnen overnemen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is er meer kleur nodig. Groene en gele accountants worden belangrijker. De groene accountant is empathisch, begripvol en werkt graag samen met de klant. De gele accountant is extravert, spontaan en enthousiast en heeft oog voor de toekomst en het bredere kader (Redactie Accountancyvanmorgen, 2022).

Wat wij van Management Kompasgroep zien: 

Niet alleen de ondernemer maar ook de overheid verwacht steeds meer van de accountant. Denk aan alle wet-en regelgeving die er al was en afgelopen jaar bij is gekomen. Duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) behoren tot deze wetten en regels.

Voor de ondernemer wordt het vooruitkijken en sturen van hun onderneming steeds belangrijker. Door de digitalisering en robotisering wordt het sturen op basis van actuele cijfers steeds makkelijker. De accountant kan met zijn rol als ‘trusted advisor’ de ondernemer helpen met het verkrijgen van inzichten in- en sturen van zijn onderneming op basis van cijfers.

Ondernemers vinden zelfontplooiing steeds belangrijker. Door het ontwikkelen van vaardigheden wordt de ondernemer flexibel en kan hij/zij zich makkelijker aanpassen aan de snel veranderede wereld. Accountants zullen hier steeds meer en steeds sneller op moeten anticiperen. Door deze ontwikkelingen vinden steeds meer ondernemers de weg naar specialistische of generalistische adviseurs die niet bij het kantoor werkzaam zijn.

Niet alleen ondernemers zitten met de handen in het haar over tarieven en winstgevendheid door de hoogoplopende kosten. Ook accountants(kantoren) zijn aan het ‘’stoeien’’ met hun tarieven en verdienmodellen. De komende tariefverhogingen voor 2023 zijn meer dan ooit onderwerp van de dag. Het gevaar dat wij hierbij zien, is dat veel kantoren hierbij naar elkaar kijken en niet de eigen kostenstructuur, klantenportefeuille en doelstellingen centraal stellen.

Met deze trends en ontwikkelingen veranderen de werkzaamheden en focus van de accountant. We zien dat het ondernemerschap, het onderscheidend vermogen en het koersen op eigen strategie van kantoren steeds belangrijker wordt. We zien dit o.a. door de enorme downloads en pageviews van onze artikelen over: SWOT voor accountants , kostenanalyse , de enorme hoeveelheid klanten , onderscheidend vermogen , Waardepropositie van jouw kantoor

MKG logo
Wil jij jouw kantoor en klanten helpen bij het realiseren van meer winst en waarde?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor accountants en bedrijfsadviseurs om MKB ondernemers te begeleiden. Wij Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

  • Stuurinformatie;
  • Onderscheidend vermogen;
  • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
  • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
  • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
  • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks