Scroll Top

SWOT-analyse accountantskantoren in het MKB

SWOT-analyse accountantskantoren in het MKB

Anno 2022 heeft de digitalisering en automatiseringSwot een grote impact op de accountancy branche. Veel accountants die wij spreken geven aan dat zij de automatisering omarmen en toch zijn er ook accountants die bang zijn dat er straks weinig werk voor ze over is. Hoe snel e.e.a. zich zal ontwikkelen blijft voor iedereen nog een vraag.

Met name bovengenoemde ontwikkelingen hebben ons aangezet tot het opstellen van een “algemene” SWOT analyse voor MKB accountantskantoren.

Wat zijn de Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen) (SWOT) voor accountants en accountantskantoren voor de komende jaren? Om hier antwoord op te geven hebben wij onze ervaring in de praktijk (SW) gecombineerd met enkele onderzoeken (o.a. gepubliceerd in het MAB en De Accountant)(OT). Uiteraard geldt die niet voor ieder kantoor afzonderlijk, wij hebben op basis van artikelen en onze gesprekken met vennoten van tientallen accountantskanten een soort van “algemene” samenvatting willen presenteren met onderstaande SWOT-analyse.
In dit artikel vind je nog meer Trends & Ontwikkelingen in de Accountancy.  

Sterktes voor accountantskantoren

Accountants in het algemeen hebben een vertrouwensrelatie met hun MKB. Dit is een absolute sterkte van de MKB accountant. Bij het gemiddelde MKB accountantskantoor is veel kennis en ervaring aanwezig op fiscaal – juridisch – administratief – bedrijfseconomisch vlak.

De algemene sterktes die wij ervaren bij accountants is dat zij goede en prettige gesprekspartners zijn. Dit komt o.a. door goede luistervaardigheden. Veel accountants werken daarnaast gestructureerd en kunnen goed plannen, ze zijn analytisch van aard en kunnen goed zelfstandig werken.

Hier kan een hoog adaptieniveau aan worden toegevoegd. Wat we hiermee willen zeggen is dat de gemiddelde accountant met verschillende type mensen kan omgaan, zich nieuwe/andere software snel eigen kan maken. En daarnaast blijft de gemiddelde accountant zich continu (vakinhoudelijk) ontwikkelen m.n. op het vlak van (fiscale) wet- en regelgeving.

Er zijn weinig dienstverleners zo loyaal aan hun klanten als de accountant. Veel accountants hebben een sterk netwerk van externe specialisten. Accountants hebben op hun domein een soort van monopolypositie vanwege beroepskwalificaties die nodig zijn om bepaalde werkzaamheden (ten behoeve van o.a. overheden, banken en KvK) uit te oefenen.

 

Zwaktes voor accountantskantoren

De nummer 1 zwakte die wij veel tegenkomen in de accountancy is te weinig tijd om klanten echt goed te helpen. De meeste accountants willen dit wel maar door de manier hoe het kantoor georganiseerd is en de keuze die gemaakt zijn (of niet gemaakt worden) is dit een terugkerend fenomeen. “De planning staat centraler dan de behoeften van de klanten”.

Jaarlijks worden verschillende onderzoeken gedaan naar de zogenaamde “Future Skills”, welke competenties zijn voor de medeweker van de toekomst van belang. Uit onderzoek en een rapport van Berenschot blijken deze belangrijke competenties:

 1. Coachen
 2. Creativiteit
 3. Digitale vaardigheden (computional thinking, ict-vaardigheden, informatieverwerking, mediawijsheid)
 4. Eigenaarschap
 5. Flexibiliteit
 6. Inlevingsvermogen
 7. Probleemoplossend vermogen
 8. Reflectief vermogen
 9. Samenwerken
 10. Veranderkracht

In hoeverre jij en jouw collega’s hieraan voldoen is aan jullie zelf om te beoordelen. In de praktijk zien we bij kleinere kantoren dat coachen, creativiteit, flexibiliteit en veranderkracht extra aandacht vergen. Anders gezegd zijn er dus 6 eigenschappen waar veel accountants wel aan voldoen.

Met name bij de kleinere kantoren schiet structureel coachen er vaak bij in, dit komt mede door een hoge werkdruk. Omdat veel accountants gestructureerd werken en daar ook veel waarde aan hechten is het in de praktijk lastiger om flexibiliteit te vertonen en te veranderen.

Andere ontwikkelpunten die wij veel zien bij kantoren zijn commercieel vermogen en de durf. Het feit dat veel kantoren heel druk zijn heeft onder andere te maken met het niet durven maken van duidelijke keuzes. Nieuwe diensten, nieuwe tarieven, andere verdienmodellen in de markt zetten vergt durf en ondernemerschap/commercieel vermogen en dat blijken veel accountants in de praktijk lastig te vinden.

 

Kansen voor accountantskantoren

De verdergaande automatisering geeft ruimte in de planning en verlicht daarmee de werkdruk. De tijd die onherroepelijk op termijn vrij gaat komen kan men stoppen in de relatie met klant. Deze ontwikkeling biedt de mogelijkheid tot meer en verdergaand advies t.a.v. (financieel) management, data en bedrijfseconomisch. “Niet denken in uren, maar in klanten’’ je verdient geld door waardevol advies te geven aan de klant waar deze ook steeds meer behoefte blijkt te hebben aan andere inzichten en adviezen.

Het uitbouwen van het netwerk van “externe experts”, rondom de mkb ondernemer.

De data en informatie toename kunnen leiden tot het ontwikkelen van nieuwe diensten / producten (het verbreden van het dienstenpakket).

Waar sociale innovatie als bedreiging wordt gezien in de accountancy, kun je dit ook ombuigen naar een kans. Met sociale innovatie wordt bedoeld dat mensen binnen een organisatie op een nieuwe manier gaan samenwerken. Door te investeren in sociale innovatie zorg je ervoor dat je organisatie sneller kan meebewegen in de markt.

 

Bedreigingen voor accountantskantoren

Steeds meer werk van de accountantskantoren wordt verder geautomatiseerd. Wanneer kantoren hierop niet acteren en geen duidelijke keuzes maken dan “droogt het werk op”.

Het ontwikkelen van het medewerkersbestand op het vlak van sociale vaardigheden en creativiteit vormt ook een bedreiging. Technologie neemt steeds meer werk over, de vraag die beantwoord moet worden is, welke rol dan de menselijke kant van de accountant bieden die de ondernemer toegevoegde waarde biedt. Hier liggen heel veel kansen maar kantoren moeten daar wel tijdig op anticiperen.

De zogenaamde Fintech bedrijven nemen m.b.v. machine learning en deep learning ook een deel van het analyse, vertaal en communicatie werk over.

Relatief beperkte mate van sociale innovatie binnen accountantskantoren.

 

SWOT-analyse accountantskantoren in het MKB

Afgelopen jaar hebben wij veel kantoren mogen helpen bij het scherp krijgen van hun eigen toekomststrategie. Een SWOT-analyse mag hierin uiteraard niet ontbreken. Wij adviseren je zeker om in dit kader (je eigen strategie) eens een SWOT-analyse te maken voor jouw eigen kantoor.

 

Gebruikte artikelen

Elisabeth Klinkenberg, F. J. (2021, juli 29). De Digitale Accountant: kansen en uitdagingen met informatietechnologie

Sneekes, A. (2018, april 12). De toekomst van het accountantsberoep: bedreigingen en kansen.

Volberda, H. (2017, februari 28). Bent u klaar voor de vierde industriële revolutie

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

 •  Stuurinformatie;
 • Onderscheidend vermogen;
 • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
 • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
 • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
 • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks