Scroll Top

Trends en ontwikkelingen in de accountancy (deel 1)

Trends en ontwikkelingen in de accountancy deel 1

De accountancy- en adviesmarkt blijft zich ontwikkelen. Afgelopen jaar hebben wij een aantal trends en ontwikkelingen gevolgd binnen deze markt. Samen met jullie blikken wij terug op vijf grote trends en ontwikkelingen.

Tip: gebruik deze Trends & Ontwikkelingen in de Accountancy voor het maken van de SWOT-analyse van jouw kantoor.

trends en ontwikkelingen in de accountancy

Trend & ontwikkeling 1: Digitalisering en robotisering in de accountancybranche

De ontwikkeling van nieuwe technologieën zorgt voor een verschuiving van werkzaamheden binnen de accountancybranche. Waarom zou een ondernemer de accountant nog inschakelen als hij facturen zelf digitaal in het systeem kan zetten? Het meeste administratieve, jaarrekening en aangiftewerk, zijn repeterende werkzaamheden van de MKB-accountant die steeds verder geautomatiseerd/ gerobotiseerd worden. Digitalisering vervangt steeds meer de repeterende werkzaamheden, hoewel veel accountants nog kritisch zijn over de ‘mate’ van automatisering. Men hecht namelijk nog waarde aan de ‘human touch’.

 

Trend & ontwikkeling 2: Vooruitkijken

Wensen en behoeften vanuit MKB-ondernemers naar hun accountants toe veranderen. De MKB-ondernemer blijkt steeds meer van de accountant te verwachten. De MKB-ondernemer kiest namelijk niet meer voor een accountant omdat hij een ‘mooi boekje’ maakt. MKB-ondernemers verwachten juist frequentere inzichten in cijfers, bijvoorbeeld per kwartaal, maandelijks of wekelijks. Naast financiële gegevens worden sommige niet-financiële kwaliteitsindicatoren steeds vaker meegenomen in dashboards voor klanten. De jaarrekening wordt meer gezien als een vereiste, de toegevoegde waarde voor de klant lijkt meer te liggen in frequent en proactief toekomstgericht advies. De klant wil vooruitkijken (Weerdenburg, 2021).

 

Focus op scenario’s wordt ook steeds belangrijker voor de MKB-accountant. Het is belangrijk voor het geven van het best passende advies aan de klant. Door te werken met scenario’s kan de accountant goed inschatten welke gevolgen bepaalde keuzes hebben op het bedrijfsresultaat. Een manier om je als accountant/ accountancybureau te onderscheiden in de markt, is door het geven van waardevolle adviezen voortgekomen uit je expertise. Klantbeleving weegt zwaarder, ondernemers vinden dit namelijk steeds belangrijker.

 

Trend & ontwikkeling 3: Het verdienmodel van de accountant

Er is veel kritiek op en zorg over het huidige verdienmodel, denk hierbij aan het uur maal tarief model. Door de digitalisering en het steeds meer werken op afstand kan worden afgevraagd hoeveel declarabele uren er worden gemaakt als je thuiswerkt. Wat reken je wel- en wat niet door naar de klant? Steeds meer accountancybureaus hanteren vaste prijzen voor hun dienstverlening. Het wordt belangrijk om niet meer te denken in uren, maar in de behoeften van de klanten en de te leveren waarde. Wat brengt dit de klant op? En wat mag dit het accountantskantoor opleveren?  (Accountancyvanmorgen, 2021).

 

Trend & ontwikkeling 4: Het gebruik van Big Data

In de toekomst wordt het steeds belangrijker om apps en softwarepakketten met elkaar te koppelen. Door te toenemende digitalisering en automatisering wordt het koppelen de komende jaren alleen maar meer en nog belangrijker. Het koppelen van verschillende apps, softwarepakketten en andere systemen wordt ook wel data-integratie genoemd. Het doel van data-integratie is om zoveel mogelijk relevante data te onttrekken uit verschillende databases. Hoewel Big Data een enorme trend is die analyses en advies gemakkelijker maakt, blijft het altijd de vraag welk doe dient dit bij de klant? Wat levert het de klant op in tijd, geld, rust, focus etc.?

 

Trend & ontwikkeling 5: Krappe arbeidsmarkt in de accountancy

Ruim een derde van de bedrijven actief in de accountancy heeft te maken met een personeelstekort. Vooral kleinere accountants- en administratiekantoren hebben het moeilijk met het werven van nieuw personeel. In 2021 steeg het aantal medewerkers in de accountancybranche met gemiddeld 6 FTE per kantoor. Dit is een gemiddelde stijging van 4,4% ten opzichte van 2020. Dit cijfer is alleen niet representatief voor de kleinere accountancybureaus. De meeste medewerkers gaan namelijk aan de slag bij de Big 4 (Deloitte, PwC, EY en KPMG) (Accountant, 2019). Of starten hun eigen kantoor. Hierdoor hebben de kleine accountancybureaus de grootste moeite met het vinden van de juiste werknemer (Accountancyvanmorgen, 2021).

Wat wij van Management Kompasgroep zien: 

Hebben kantoren niet te veel klanten, die met de toenemende wet- en regelgeving (denk aan WWFT, NVKS, ESG etc.) de werkdruk alsmaar verhogen?

Dit gezien in combinatie met de trend krappe arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen (digitalisering en robotisering) en de veranderende vraag vanuit ondernemers (vooruitkijken) maken strategievorming van accountantskantoren alsmaar belangrijker.

 • Welke activiteiten krijgen focus?
  • audit, samenstellen, administratieve dienstverlening, advies etc.
 • Welke profielen hebben nieuwe medewerkers?
  • Moet dit altijd een accountant zijn?
 • Welke klanten willen we (blijven) bedienen?
  • En welke niet?
  • Wie zijn onze A-klanten, B-klanten, C-klanten en D-klanten?

Er zijn nog altijd keuzemogelijkheden, zeker op dit moment. Succesvolle kantoren kiezen en worden gekozen, zowel door medewerkers als klanten.

MKG logo
Wil jij jouw kantoor en klanten helpen bij het realiseren van meer winst en waarde?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor accountants en bedrijfsadviseurs om MKB ondernemers te begeleiden. Wij Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

 • Stuurinformatie;
 • Onderscheidend vermogen;
 • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
 • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
 • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
 • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks