Scroll Top

Verdienmodellen in accountancy, wel of geen uurtje factuurtje?

Verdienmodellen in accountancy

De economische omstandigheden, schaarste op de arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen, innovaties en veranderede klantbehoeften zorgen ervoor dat je als accountant strategische keuzes moet maken. Je moet zaken anders aanpakken, een nieuw verdienmodel is één van deze zaken.

Wellicht denk je: waarom andere verdienmodellen in accountancy? Hoe werkt dat dan? Wat zijn de voordelen?

Risico’s en waarom een ander verdienmodel in accountancy?

Ontwikkelingen in de markt zorgen ervoor dat tarieven voor het “jaarlijkse werk” onder druk komen te staan. Ondernemers verwachten meer, zijn kritischer en laten meer van zich horen dan voorheen. Door de automatiseringsoplossingen wordt het voor ondernemers makkelijker om administraties (deels) zelf te voeren en deze te analyseren aan de hand van rapportages. Hierdoor verandert het verwachtingspatroon richting de accountant van menig ondernemer. De ondernemers willen een sparringpartner die naast hen staat en hen op een toekomstgerichte/proactieve manier ondersteunt. Steeds meer ondernemers verwachten het voor-, tegen- en meedenken en een vooruitziende blik.

In het feit dat veel accountantskantoren, doordat ze niet heel bewust keuzes maken, toch heel druk zijn en blijven met de “jaarlijkse werkzaamheden” voor (te) veel klanten, schuilen verschillende risico’s.

Een belangrijk risico is dat zij de ‘’trusted advisor’’ rol, die men min of meer automatisch heeft als accountant, steeds meer kwijtraakt. Bedrijfsadviseurs, die doorgaans minder klanten bedienen en daarmee méér aandacht per klant kunnen geven, spelen daar graag op in waardoor zij meer en meer trusted advisor worden van de ondernemer.

Uiteraard kan dat een bewuste keuze zijn van een kantoor, het toeleggen op en specialiseren in het “jaarlijks terugkerende werk”. In de praktijk horen we echter van veel accountants dat zij toch graag zelf die “sparring rol” vervullen.

Je kunt je als accountant afvragen, welke rol wil ik vervullen en waaraan hebben de klanten die wij willen bedienen behoefte?

Door digitalisering en automatisering worden de basisprocessen in accountancy steeds efficiënter en steeds verder gestroomlijnd. Hierdoor kunnen de jaarlijkse werkzaamheden in steeds minder tijd (uren) voor de klant worden uitgevoerd. Dit maakt het uurtje-factuurtje model wellicht minder gunstig. Accountants kunnen de tijd die ze hiermee winnen, besteden aan diensten met een grotere meerwaarde voor klanten en een grotere commerciële waarde voor het kantoor.

In de praktijk zien wij echter veel kantoren in de valkuil trappen, die tijdwinst te gebruiken om nog meer klanten aan te trekken en daar het “jaarlijkse werk” weer voor uit te voeren, tegen tarieven die dus onder druk staan.

Hieronder lichten wij de uurtje-factuurtje methode uit. Hierin kijken we wat de voor-en nadelen zijn van deze methode.

Verdienmodellen in accountancy, Uurtje-factuurtje

Uurtje-factuurtje binnen mijn accountantskantoor? Wel of niet doen?

Uren x tarief = opbrengst ook wel de zogenaamde ‘’uurtje-factuurtje-methode’’ is een veel gebruikte methode in de accountancybranche. De hoogte van de factuur hangt af van het aantal besteedde uren en het (afgesproken) tarief.

Kantoren die het verdienmodel uren x tarief hanteren, moeten hun besteedde tijd verantwoorden. De vraag hierbij is op hoeveel minuten nauwkeurig men dit doet? Vervolgens worden de besteedde uren van medewerkers, die bepaalde werkzaamheden hebben verricht, met het daarbij behorende tarief vermenigvuldigd om te komen tot de factuur.

Voordelen ‘uurtje-factuurtje’

 • Je krijgt (als het goed is) altijd betaald voor de geleverde arbeid;
 • Een van de voordelen van het factureren van uren is het direct inzichtelijk hebben van de relatie tussen urenbesteding van het personeel en de daadwerkelijke doorberekende uren (declarabel) en er is in dit geval altijd sprake van een urenregistratie;
 • Het is met deze methode eenvoudig voor het kantoor om te analyseren welke afdeling(en)/diensten/medewerkers de meeste declarabele uren maken, en daarmee het meest winstgevend is.

Beperkingen ‘uurtje-factuurtje’

Natuurlijk heeft het factureren van uren ook beperkingen.

 • Je kunt als kantoor de omzet nagenoeg enkel lineair laten groeien (op tariefstijgingen per uur na) met extra uren/ extra medewerkers en daarmee ook extra kosten;
 • Je verkoopt uren, klanten kijken minder naar wat je doet, veel meer naar het uurtarief en daar kan men altijd iets van vinden, ook is dit tarief vaak te vergelijken met andere kantoren die vaak precies dezelfde dienstverlening leveren;
 • Uren maken staat centraal, vaak ook in de planning, hetgeen efficiënter werken niet bevorderd. Het stimuleert de snelheid van interne optimalisatie en efficiency niet;
 • Om de omzet op peil te houden met dit model, blijven kantoren het druk hebben. Eventuele efficiency winsten worden vaak met nieuwe klanten opgevuld;
 • Diensten die geleverd worden, worden mogelijk gezien als diensten van individuen in plaats van diensten door het kantoor;
 • Wanneer vennoten, door tijdsdruk/ krapte in de planning e.d., werkzaamheden verrichten die eigenlijk door assistenten of relatiebeheerders verricht hadden kunnen worden, wat doet men dan met de tarifering/facturatie? En visa versa natuurlijk.
 • Verschillende tarieven op een factuur (in de specificatie) kan gemakkelijk leiden tot discussie;
 • Hoe verreken je als kantoor de gedane investeringen in efficiency door aan de klant?
  Als je nu het werk in minder uren kunt verrichten, breng je dan enkel minder uren in rekening?;
 • Veel ondernemers in het MKB (zo blijkt uit verschillende onderzoeken) willen graag weten wat ze kwijt zijn en wanneer (hetgeen pleit voor bijvoorbeeld een abonnementsmodel/ vaste prijzen);
 • Dit verdienmodel leent zich niet goed voor het uitsmeren van opbrengsten over het jaar heen. De facturatie is vaak volledig afhankelijk van wanneer de uren gemaakt worden.

Last but not least: Accountantskantoren zijn in staat heel veel waarde te leveren aan ondernemers, kosten besparingen, belasting besparingen, een hogere winstgevendheid, het beperken van bepaalde risico’s e.d. Hoe breng je deze waarde in rekening bij de klant op basis van de gewerkte uren? Zo kan 1 uur advies, de klant bijvoorbeeld en belastingbesparing van € 25.000 opleveren.

Wat wij zien;

De investeringen die een kantoor doet in kwaliteit, innovatie, snelheid, efficiency, toegevoegde waarde, leveren bij dit model een kantoor veelal extra kosten op en niet direct extra inkomsten.

De essentie met dit verdienmodel is dat je betaald krijgt voor het werk dat je geleverd hebt, niet voor de toegevoegde waarde die je levert. Ter vergelijking andere dienstverleners zoals corporate finance adviseurs, financieringsadviseurs, subsidieadviseurs e.d. krijgen veelal betaald op basis van toegevoegde waarde, waarom de meeste accountants nog niet?

Uiteraard hangt dit ook sterk samen met de strategische keuzes die je als kantoor maakt, waar ligt de focus: op commodity, audit of op advisering?

Enkele vragen die je je ten aanzien van dit onderwerp kunt stellen, zijn:

 • Wil je dat klanten jouw kantoor waarderen voor de toegevoegde waarde of voor het geleverde werk?
 • Wil je groeien met jouw kantoor, en hoe?
 • Wat doe je met de efficiency winst in bijvoorbeeld het samenstelproces?
 • Welke diensten levert jouw kantoor, die niet/nauwelijks te vergelijken zijn met anderen?
 • Wat zijn de beste verdienmodellen voor mijn accountantskantoor?

Ons volgende artikel over verdienmodellen in accountancy gaat over abonnementsvormen. Nieuwsgierig? lees hier abonnementsvorm in accountancy

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

 •  Stuurinformatie;
 • Onderscheidend vermogen;
 • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
 • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
 • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
 • Nog meer plezier in het werk.

Meer weten over Management Kompasgroep B.V., of hoe wij vanuit ons kantoor in Venray accountants en bedrijfsadviseurs begeleiden en ondersteunen wij bij het implementeren van de MKS methode? Neem dan contact met ons op.

Verdienmodellen in accountancy, uurtje factuurtje

Opmerkingen (3)

[…] Accountants Verdienmodellen in accountancy, wel of geen abonnementsvorm?   Accountants Adviestips Adviseren Artikelen Bedrijfsdoorlichting Business Dashboard […]

[…] onze vorige artikelen betreft verdienmodellen in accountancy, hebben wij het gehad over verdienmodellen in accountancy en het ”uurtje-factuurtje” verdienmodel, en Verdienmodellen in accountancy ”abonnementsvorm”. Nieuwsgierig? Lees het artikel […]

[…] onze vorige artikelen betreft verdienmodellen in accountancy, hebben wij het gehad over verdienmodellen in accountancy en het ”uurtje-factuurtje” verdienmodel, Verdienmodellen in accountancy ”abonnementsvorm” en Verdienmodellen in accountancy […]

Comments are closed.