Scroll Top

Verdienmodellen in accountancy, wel of geen abonnementsvorm?

Verdienmodellen in accountancy, wel of geen abonnemtsvorm?

In ons vorige artikel hebben wij het gehad over verdienmodellen in accountancy en het ”uurtje-factuurtje” verdienmodel, Nieuwsgierig? Lees het artikel hier alsnog. In dit artikel gaan wij het hebben over abonnementsvorm in accountancy. veel leesplezier gewenst!

Abonnementsvorm binnen mijn accountantskantoor, wel of niet doen?

In plaats van diensten in rekening te brengen op basis van het aantal besteedde uren, wordt er in de accountancy steeds meer gewerkt met abonnementsvormen. Bij een abonnementsvorm gebeurt de afrekening aan de hand van aantallen, bijvoorbeeld aantal salarisstroken of btw-aangiften, en of inkoop- en verkoopfacturen op maandbasis.

Maar ook op basis van vaste prijzen die bijvoorbeeld deels tot stand zijn gekomen op basis van een inschatting van de uren vermeerderd met een deel value based pricing (op basis van de toegevoegde waarde inschatting voor de klant). Een accountantskantoor kan de diensten in (vooraf) samengestelde pakketten aanbieden of klanten kunnen aangeven welke diensten men willen afnemen en dit samenvoegen in een pakket.

Voordelen abonnementsvorm in accountancy

 • Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat veel ondernemers het prettig vinden om te weten hoeveel men kwijt is aan accountants ”kosten”. Dit is wat een abonnement een ondernemer biedt.
 • Het accountantskantoor heeft op haar beurt zekerheid van vaste inkomsten verspreid over het jaar.
 • Abonnementen, bieden veel kantoren ook een extra impuls (een driver) om werkzaamheden efficiënter uit te voeren, bijvoorbeeld met behulp van digitalisering en automatisering.
 • Met behulp van abonnementen kan de gerealiseerde efficiency door onder andere slimmer te werken en te investeren in nieuwe software, ook bij de klant in rekening gebracht worden, immers de prijs staat vast en het werk in uren wordt minder.
 • Een ander voordeel van een abonnementsvorm is dat klanten een dienstenpakket afnemen van een kantoor. Klanten zien het dienstenpakket als een (totaal) aanbod van het kantoor en niet van individuen die daaraan werken. Dit maakt de uitwisseling van werkzaamheden tussen vennoten en medewerkers (en ook vice versa) gemakkelijker.
 • Vaste prijzen zijn vaak (al) minder goed te vergelijken met de prijzen bij concurrenten. Omdat de meeste dienstverlening van accountantskantoren niet onderscheidend is, is het voor ondernemers vaak makkelijk te vergelijken wat de deze dienstverlening elders kost. Als accountant is die vergelijkbaarheid meestal niet gewenst, tenzij je bewust concurreert op prijs.
 • In een abonnement kan een extra vergoeding worden ingecalculeerd (value based pricing) voor de toegevoegde waarde voor de klant. Waardoor niet enkel de uren maar ook de toegevoegde waarde die het kantoor levert in rekening kan worden gebracht. Discussie over uurtarieven kan hierdoor voorkomen worden.

Beperkingen abonnementsvorm in accountancy

 • Ben je in plaats van minder, juist méér ‘’tijd’’ kwijt aan standaard werkzaamheden dan gaan de opbrengsten per uur omlaag. Dit is de keerzijde van het efficiency voordeel zoals reeds beschreven.
 • Er moet voorafgaand duidelijk worden gecommuniceerd wat wel en wat niet onder het abonnement valt, met betrekking tot diensten, extra vragen en dergelijke.
 • Een abonnementsmodel kan bij de wat introverte medewerker/accountant de mogelijkheid van up-/cross selling van extra diensten bemoeilijken.
 • Wanneer ondernemers de administratie / stukken slecht aanleveren (of niet conform afspraak), vergt deze manier van werken een bepaalde mate van assertiviteit van de assistent of accountant, hetgeen in de praktijk niet altijd makkelijk is.

Wel of geen abonnementsvorm?

Het werken met abonnementen wil niet zeggen dat er geen uren geschreven dienen te worden. Een enkele keer zien we deze misvatting in de praktijk waarbij dan het maken van analyses op winstgevendheid per klant, dienst, medewerker e.d. onmogelijk wordt gemaakt.

Om toch voor- en nacalculaties te kunnen maken adviseren wij kantoren om de uren toch goed te registreren. Niet zelden kun je hierdoor in een tweede abonnementsjaar met klanten het gesprek aangaan dat het abonnement op basis van de verrichtte werkzaamheden dient te worden aangepast.

Mocht je op basis van dit artikel vragen hebben over abonnementsvormen en de implementatie daarvan binnen jouw kantoor? Laat het ons dan gerust weten. Wij hebben de afgelopen jaren heel wat kantoren kunnen helpen met het (deels) implementeren van abonnementsvormen.

Ons volgende artikel over verdienmodellen gaat over Value Based Pricing in accountancy. Nieuwsgierig? Lees hier Value Based Pricing in accountancy

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

 •  Stuurinformatie;
 • Onderscheidend vermogen;
 • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
 • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
 • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
 • Nog meer plezier in het werk.

Meer weten over Management Kompasgroep B.V., of hoe wij vanuit ons kantoor in Venray accountants en bedrijfsadviseurs begeleiden en ondersteunen wij bij het implementeren van de MKS methode? Neem dan contact met ons op.

Abonnementsvorm in accountancy

Opmerkingen (1)

[…] Accountants Verdienmodellen in accountancy, wel of geen Value Based Pricing? Accountants Adviestips Adviseren Artikelen Bedrijfsdoorlichting Business […]

Comments are closed.