Scroll Top

Kostenbeheersing binnen een organisatie. Hoe doe je dat?

Kostenbeheersing binnen een organisatie: Hoe doe je dat?

De kostenbeheersing van een organisatie wordt bepaald door het totaal aan bedrijfskosten. Hiertoe behoren ook afschrijvingen en eventuele rentelasten. De inkoopwaarde van de omzet is hier geen onderdeel van, die behoort immers tot het commerciële gedrag van de onderneming. Bedrijfskosten is één van de zes Kritische Resultaatbepalers (KRB’s) die we kennen binnen de MKS-methode.

Om invloed uit te oefenen op de bedrijfskosten zodanig dat, deze te beheersen zijn, is stap 1 alle bedrijfskosten bepalen.

De totale bedrijfskosten berekenen, doe je zo;

Je loopt samen met de ondernemer op grootboek niveau door de kosten heen van vorig jaar.

 1. Kostenpost voor kostenpost bespreek je de hoogte;
 2. Je bekijkt wat er geboekt is op de verschillende grootboekrekeningen;
 3. Je bespreekt de verwachting voor komend jaar;
 4. Je beoordeelt wat gereduceerd kan worden en hoe;
 5. Je normaliseert en corrigeert wat nodig is.

Zo ontstaat een gedegen kostenbegroting voor het komende jaar. De rol van de ondernemer in deze stap is cruciaal, voor zijn bewustwording en inzicht. Met deze stap haal je als adviseur vaak het “laaghangende fruit” eruit en wordt vaak rekening gehouden met eventuele “tegenvallers” in de komende periode (jaar).

Tips voor kostenbeheersing

 • Implementeer duurzame kostenbesparingen
  • Duurzame energie (zonnepanelen)
  • Energie-verlagende maatregelen (ledverlichting)
 • Onderhandel met (vaste) aanbieders van diverse faciliteiten
 • Gebruik nieuwe technologie
 • Hou rekening met subsidie/fiscale mogelijkheden
 • Hou tevens rekening met de langere termijn van het bedrijf

In de begroting delen wij de kosten meestal op in de hoofdposten:

Directe loonkosten + kosten inleenuren + indirecte loonkosten + management fee + overige bedrijfskosten (incl. afschrijvingen en rentelasten).

De begroting is gemaakt en dan… beheersbaar maken:

Maak stuurinformatie voor de ondernemer door te berekenen:

 • Wat kost een dag in het bedrijf (kosten per werkbare dag);
 • Wat kost een eenheid (uur, transactie, kilo, kilometer e.d.) (kostprijs per eenheid);

Door de kosten klein te maken en aansluiting te maken op de dagelijkse praktijk van de ondernemer gaan de kosten veel meer leven en kan een ondernemer deze ook gaan beheersen.

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

 •  Stuurinformatie;
 • Onderscheidend vermogen;
 • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
 • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
 • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
 • Nog meer plezier in het werk.

Meer weten over Management Kompasgroep B.V., of hoe wij vanuit ons kantoor in Venray accountants en bedrijfsadviseurs begeleiden en ondersteunen wij bij het implementeren van de MKS methode? Neem dan contact met ons op.

Kostprijs berekenen