Scroll Top

De kostprijs berekenen: hoe doe je dat eigenlijk?

De kostprijs berekenen: hoe doe je dat eigenlijk?

Veel MKB-ondernemers worstelen met het hanteren van de juiste kostprijs. Dit komt door de vele verschillende kosten die afgelopen tijd fors zijn toegenomen. Vanuit hun branchevereniging, accountant c.q. controller krijgen ondernemers voor hen vaak onbegrijpelijke formules en/of spreadsheets om hun kostprijs te berekenen. Of, ze hebben zelf iets ontwikkeld voor het berekenen van hun kostprijs. Via verschillende verdeelsleutels worden de indirecte kosten toegerekend aan het product of dienst.

Maar…

 • Wanneer zijn de uitgangspunten van zo’n model voor het laatst getoetst?
 • Zijn de uitgangspunten nog correct?
 • Kloppen de verdeelsleutels nog wel?
 • Zijn de indirecte kosten nog gewijzigd in de loop van de tijd, en hoe is dit verwerkt in de berekening?

Heb je hier geen antwoord op of twijfel je of jouw klanten de juiste kostprijs hanteren? Lees dan verder hoe je jezelf en je klanten eenvoudig kan helpen bij het berekenen van een kostprijs voor hun product of dienst.

Je nieuwe kostprijs berekenen op een eenvoudige manier… 

In ons ManagementKompasSysteem® maken we de kostprijsberekening eenvoudig. In essentie zijn er maar twee basisgegevens nodig:

 1. Bepaal hoeveel vaste kosten je hebt op jaarbasis
 2. Deel deze door de capaciteit op jaarbasis (bijvoorbeeld; uren, aantal transacties, kilo’s, liters, kilometers etc.)

Vaste kosten

Onder vaste kosten worden alle kosten verstaan, behalve de materiaalkosten en de kosten voor werkzaamheden van derden. (Dit wordt ook wel de kostprijs van de omzet/inkoopwaarde genoemd). Denk hierbij aan salariskosten, overige personeelskosten, huisvesting, energie, vervoer, productiekosten, verkoop, kantoorkosten, algemene kosten, financiële kosten en afschrijvingen. Deze zijn vaak makkelijk terug te vinden in je jaarrekening.

De capaciteit

De capaciteit van je bedrijf wordt uitgedrukt in het aantal productieve (=factureerbare) uren, het aantal transacties (het aantal keren dat wordt afgerekend aan de kassa), het aantal kilometers transport of het aantal kilo’s of liters die geproduceerd worden per jaar.

Voorbeeld; Stel je hebt een urenbedrijf met 20 directe medewerkers en elke directe medewerker is gemiddeld 1.500 uren productief (=declarabel) per jaar. Dan bereken je de capaciteit van je bedrijf als volgt uit: Capaciteit = 20 directe medewerkers x 1.500 uren = 30.000 productie uren per jaar.

Kostprijs binnen jouw kantoor

Zo kun je ook eenvoudig de kostprijs binnen jouw kantoor berekenen. Wij zien in de praktijk de kostprijs per uur vaak uitkomen tussen € 75 -€ 90 per uur.

Mocht je hier nu niet uitkomen en of willen leren hoe je dit bij jouw klanten in verschillende branches kunt toepassen, tijdens onze Masterclasses bedrijfsadviseur MKS komt dit alsmede de verdere nuances en verdiepingen, verbredingen en aannames uitgebreid aan de orde.

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

 •  Stuurinformatie;
 • Onderscheidend vermogen;
 • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
 • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
 • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
 • Nog meer plezier in het werk.

Meer weten over Management Kompasgroep B.V., of hoe wij vanuit ons kantoor in Venray accountants en bedrijfsadviseurs begeleiden en ondersteunen wij bij het implementeren van de MKS methode? Neem dan contact met ons op.

Kostprijs berekenen

Opmerkingen (2)

[…] kost een eenheid (uur, transactie, kilo, kilometer e.d.) (kostprijs per […]

[…] gaan met het kleiner maken van de cijfers. Vraag een ondernemer eens of hij een idee heeft wat zijn kostprijs het afgelopen jaar is […]

Comments are closed.