Scroll Top

Capaciteitsbeheersing in je organisatie

Capaciteitsbeheersing in je organisatie

Meer capaciteit uit je organisatie halen?
Wat dacht je van sturen op bezetting, productiviteit of efficiency!

In de MKS-methodiek onderkennen we drie Kritische Resultaatbepalers die invloed hebben op de capaciteit van een organisatie.  De capaciteitsbeheersing is sterk afhankelijk van hoe de ondernemer het bedrijf heeft georganiseerd en stuurt.

De drie Kritische Resultaatbepalers op het vlak van capaciteitsbeheersing zijn door de ondernemer iedere dag zelf te beïnvloeden en dragen enorm bij aan de winstgevendheid van de onderneming. In de eerste plaats hangt dit af van de bezetting. In deze context wordt hiermee het personeelsbestand – en/of de bedrijfsmiddelen (bijv. machines, trekkende eenheden e.d.) bedoeld.

In de tweede plaats wordt de capaciteitsbeheersing beïnvloed door de productiviteit. Als het ware de output/benutting van de bezetting. Bij een “uren bedrijf” is dit te meten in het aantal productieve uren. Bij een handelsbedrijf is dit bijvoorbeeld te meten in de hoogte van een transactie (en samenstelling van de transactie). Met productieve uren bedoelen we de uren die besteed worden aan de klanten.

In de derde plaats hangt de capaciteitsbeheersing af van de efficiency. De efficiency wordt bevorderd wanneer producten of diensten worden geproduceerd, met zo min mogelijk verlies van tijd en/of middelen. Dit zegt iets over hoe het bedrijf georganiseerd is (denk aan processen, doorlooptijden, werkafspraken e.d.)

Extra tip: stuur naast productiviteit ook op andere Kritische Resultaatbepalers (als Verkoopprijs, Inkoopprijs en Overige kosten, Productiviteit is namelijk nog effectiever wanneer het bedrijf meer winst per uur, liter, stuk etc. kan maken door de synergie-effecten.

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

  •  Stuurinformatie;
  • Onderscheidend vermogen;
  • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
  • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
  • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
  • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks