Scroll Top

Bedrijfsdoorlichting – Werkbare dagen & seizoenspatroon

Bedrijfsdoorlichting – Werkbare dagen & seizoenspatroon

Veel ondernemers zijn gevoelsmatig elke dag van het jaar wel met het bedrijf bezig. Maar hoeveel dagen heeft het bedrijf nu echt nog om zijn kosten terug te verdienen?


Leestijd ca. 10 minuten

Dit artikel heeft betrekking op stap 2 van het 3 stappenplan.


24/7 geopend?

De meeste ondernemers hebben wel een gevoel bij het aantal dagen dat het bedrijf geopend is. Veel ondernemers zijn gevoelsmatig iedere dag van het jaar wel met het bedrijf bezig. Maar hoeveel dagen is het bedrijf (in z’n volledigheid) operationeel? En nog belangrijker wanneer zijn die dagen, hoe zijn die dagen verspreid over het jaar? Kortom, wat weet hij al over het seizoenspatroon? Is daar sprake van?

Eerst duidelijkheid over de kosten

De kosten kun je als accountant eenvoudig uitdraaien. En wellicht voegt een boekhoudsysteem er mooie vergelijkingen met vorig jaar en mooie grafieken aan toe. Veel belangrijker is echter de kostenanalyse die je samen met de klant gemaakt hebt. Nu komen bijvoorbeeld de antwoorden op onderstaande analysevragen heel sterk aan de orde:

  • Welke kosten lopen het hele jaar door?
  • Op welke kosten kan de ondernemer dagelijks invloed uitoefenen?
  • In hoeveel dagen kunnen we onze kosten nu nog terugverdienen?

“De kosten gaan voor de baten uit, ook in tijden van crisis?”

Werkbare dagen en het seizoenspatroon bepalen

Het bepalen van het seizoenspatroon en het bepalen/toewijzen van de werkbare dagen is vrij eenvoudig. Het is iets wat je altijd samen met de ondernemer kunt doen, bij ieder bedrijf is dit immers anders. In het artikel over bedrijfseconomische begeleiding wordt het bepalen van seizoenspatroon en het bepalen van werkbare dagen en hoe dit werkt uitgelegd.


“Wat kost jouw bedrijf nu eigenlijk per dag?”

De kosten per werkbare dag bepalen

Als je samen met de ondernemer de kosten goed begroot hebt en je hebt het aantal werkbare dagen bepaald, dan kun je heel eenvoudig de kosten per werkbare dag bepalen:

Totale (nog) te verwachten bedrijfskosten = aantal (resterende) werkbare dagen = €……… / werkbare dag

Het effect dat je hier als accountant mee bereikt is heel krachtig. Je geeft de ondernemer namelijk het inzicht in hoeveel kosten hij élke dag moet terugverdienen. Iedere ochtend dat de ondernemer zijn bedrijf opent, zal hij zich dit realiseren. Een keiharde, maar noodzakelijke bewustwording dus.


“Hoeveel werkbare dagen kennen de verschillende maanden?”

En dan?

De ondernemer weet nu hoeveel kosten hij elke dag terug moet verdienen. De vragen die daar dan onherroepelijk tegenover komen te staan zijn o.a.:

  • Hoeveel omzet moeten we genereren met de kosten die daar tegenover staan?
  • Hoe is die omzet te realiseren bij de huidige klanten?
  • Hoe is die omzet te realiseren met de huidige bezetting?
  • Hoe is die omzet te realiseren in het aantal nog beschikbare werkbare dagen?
  • Als dat al mogelijk is wat moet dan de brutomarge minimaal zijn?
  • Is dat te realiseren met de huidige inkoopprijzen?

Andere vragen over kosten zijn in het artikel efficiënte kostenanalyse opgenomen. Op deze vragen, moet de ondernemer een antwoord hebben of vinden. Zeker nu in tijden van onzekerheid, een vertroebeld toekomstperspectief en leeglopende bankrekeningen, kun jij je klanten hier enorm mee helpen. En onze analysetools kunnen jou daar dan weer bij helpen.

Handige hulpmiddelen en tools

Op basis van jarenlange ervaring en onderzoek  naar de best practice hebben wij speciaal voor deze doorlichtingsmethode het MKS Winstcanvas ontwikkeld. Een tool die jou als accountant – adviseur in staat stelt om op een gestructureerde, succesvolle en inspirerende wijze samen met jouw relatie het beste uit zijn bedrijf te halen. Na het uitvoeren van de MKS Winstcanvas sessies met jouw relatie, leggen jullie samen alles vast in het online jaarplan zodat de ondernemer hierop kan sturen en dit ook wekelijks, maandelijks, per 4 weken of per kwartaal kan monitoren. Hiermee kun jij als adviseur bij jouw relaties een maximale impact maken.


Wil jij nu al meer weten over hoe adviseurs in het MKB deze methode al jarenlang succesvol en met veel plezier toepassen? Of wil je directe weten wat jij met deze doorlichting voor jouw relaties kunt betekenen? Neem dan gerust contact op met ons via: info@mkgweb.nl of 0478-583150