Scroll Top

Bedrijfsdoorlichting – Bedrijfsprocessen & Workflow

Het doel van de Bedrijfsdoorlichting – Bedrijfsprocessen & Workflow is een scherpe analyse van de belangrijkste bedrijfsprocessen en van de workflow en het blootleggen van het verbeterpotentieel in deze. Je dient hierbij zowel de ‘harde’ als de ’softe’ aspecten bespreekbaar te maken.


Leestijd ca. 5 minuten

Dit artikel heeft betrekking op stap 2 van het 3 stappenplan.


HIER MOET AANDACHT AAN WORDEN BESTEED

Als je samen met de ondernemer de bedrijfsprocessen en de workflow in kaart brengt, zal er aandacht moeten zijn voor:


“ALS JE DOET WAT JE ALTIJD DEED, KRIJG JE WAT JE ALTIJD KREEG”

DE ‘HARDE’ EN DE ‘SOFTE’ ASPECTEN

De harde aspecten. Bij deze stap in de bedrijfsdoorlichting ligt het voor de hand de bedrijfsprocessen en workflow nader te bestuderen (waar ben ik wel/niet efficiënt en productief?). Wat is de doorlooptijd? Hoe worden offertes gemaakt? Waar worden de faalkosten veroorzaakt? Voor welke klanten wordt gewerkt? Hoe komen die klanten bij jouw bedrijf terecht?

De softe aspecten. Het ligt veel minder voor de hand om ook de ondernemer als persoon min of meer te ‘analyseren’. Doe je wel echt wat je wilt doen? En doe je dat op een manier die bij je past én die tot het meeste rendement leidt. En, de klanten die je bedient zijn dat nog wel de klanten waarvoor je graag werkt? Waar zit de drive van de ondernemer? Wat is de missie, visie en welke strategie is daarbij gekozen?


“HET SUCCES VAN EEN BEDRIJF, ZIT ‘M VAAK IN HOE DICHT EEN ONDERNEMER BLIJFT BIJ ZIJN OORSPRONKELIJKE DRIVE.”

DE STAP NAAR VERBETERING

Door zowel de harde als de zachte aspecten te bespreken, wordt de ondernemer ervan bewust dat hij patronen kan/moet doorbreken en zijn aandacht moet verleggen naar het sturen van zijn onderneming. Goede vragen stellen en een SWOT-analyse zijn daar handige handvatten bij. Dit geeft jou als adviseur en ook de ondernemer een mooie leidraad en structuur voor de gesprekken.


“DE ONDERNEMER ZELF IS VAAK DE BEPERKENDE FACTOR”

HET WINSTCANVAS

Het Winstcanvas is tot stand gekomen op basis van jarenlange ervaring en onderzoek naar de best practise voor bedrijfsdoorlichting. Een tool die jou als accountant – adviseur in staat stelt om op een gestructureerde, succesvolle en inspirerende wijze samen met jouw relatie het beste uit zichzelf en uit zijn bedrijf te halen. Het helpt de ondernemer met inzicht, bewustwording en zelfkennis en het helpt jou als adviseur om te achterhalen op welke ‘softe’ aspecten je de ondernemer extra kunt begeleiden/coachen.

Na het uitvoeren van de MKS Winstcanvas sessies met jouw relatie, leggen jullie samen alles vast in het online jaarplan zodat de ondernemer hierop kan sturen en dit ook wekelijks, maandelijks, per 4 weken of per kwartaal kan monitoren. Hiermee kun jij als adviseur bij jouw relaties een maximale impact maken.


Wil jij nu al meer weten over hoe adviseurs in het MKB deze methode al jarenlang succesvol en met veel plezier toepassen? Of wil je directe weten wat jij met deze doorlichting voor jouw relaties kunt betekenen? Neem dan gerust contact op met ons via: info@mkgweb.nl of 0478-583150.