Scroll Top

Bedrijfsdoorlichting – Bedrijfsprocessen & workflow – over: energie, passie, missie, visie en de waarom

In dit onderdeel van de bedrijfsdoorlichting ga je als accountant/adviseur in op de drijfveren, energie, motivatie, visie, missie en strategie van de ondernemer. We streven daarbij niet volledigheid na, maar we dagen de ondernemer uit, analyseren de huidige situatie en benoemen de toekomstige, ideale situatie.


Leestijd ca. 15 minuten

Dit artikel heeft betrekking op stap 2 van het 3 stappenplan.


WAAROM IS DEZE SESSIE VAN BELANG?

Veel ondernemers zijn dagelijks bezig het runnen van hun bedrijf. In de praktijk blijkt dat zónder heldere doelen ondernemers vaak geleefd worden door het bedrijf in plaats van dat zij het bedrijf sturen. ‘Hard werken’, ‘in cirkels draaien’, ‘overleven’ en ‘brandjes blussen’ zijn veel gehoorde termen als je een ondernemer vraagt wat hen dagelijks bezig houdt. Zeker in tijden van crisis.


“STRATEGIE? DAAR HEB IK NU GEEN TIJD VOOR”

DOORBREEK HET PATROON

Het is daarom goed om dit patroon af en toe te doorbreken en de ondernemer stil te laten staan bij zijn echte motivatie, drive, visie, missie, purpose en doelstellingen: “Waarom doet hij wat hij doet?” “Waarom is hij dit bedrijf gestart?”


“LANGE TERMIJN? IK WIL EERST WETEN WAAR IK OP KORTE TERMIJN OP KAN STUREN”

DAT IS MIJ ALLEMAAL VEEL TE SOFT…

De zogenaamde softe factoren zoals visie, missie, purpose, drive, motivatie en energie worden in gesprekken tussen accountants-adviseurs en relaties vaak overgeslagen. Of hier wordt weinig bij stilgestaan. Veel gehoorde redenen hiervoor zijn:

 • veel ondernemers willen hier wel over praten maar niet met de accountant-adviseur “die dat ook nog in rekening zal brengen”;
 • veel ondernemers vinden het vaag en zien de relevantie daar nu niet van in en schuiven dit soort gesprekken voor zich uit;
 • het wordt als ‘lange termijn materie’ ervaren: ‘daar wordt vandaag niets mee verdiend.’

“IK HEB HET GEVOEL DAT IK HAAST NIET VOORUIT KOM.”

DE GEVOLGEN MOETEN NIET WORDEN ONDERSCHAT

Het gevolg hiervan is dat, als de ondernemer niet over een klankbordgroep of mastermindgroep beschikt, dit vaak onvoldoende wordt uitgediept. Terwijl hier vaak het succes en of het falen van goed ondernemerschap in schuilt. Deze softe factoren moeten namelijk in lijn zijn met de ‘werking’ van het bedrijf of de organisatie.


“IK BEN EEN SLAAF GEWORDEN VAN MIJN AGENDA EN EMAILBOX.”

STEL DIT SOORT VRAGEN

Het succes van het bedrijf zit ‘m vaak in hoe dicht een ondernemer blijft bij deze oorspronkelijke drive, keuzes en vragen. Omdat de praktijk weerbarstig is helpt het om ondernemers aan het denken te zetten met bijvoorbeeld onderstaande vragen:

 1. Wat is jouw drive, waar krijg je als persoon echt energie van?
 2. Hoe verhoudt zich dit tot waar je nu dagelijks mee bezig bent?
 3. Waarom ben je dit bedrijf gestart?
 4. Wat is de missie met/van jouw bedrijf?
 5. Wat is jullie visie op de markt?
 6. Welke doelstellingen zijn gesteld?
 7. Wanneer ben jij tevreden, of, wanneer ben jij voor jouw gevoel succesvol?
 8. Wat is het onderscheidende vermogen?
 9. Wat is het bestaansrecht van het bedrijf, of, waarom bestaat jouw bedrijf over 2 of 3 jaar nog?
 10. Hoe helpt jouw bedrijf met jouw medewerkers, jou bij het realiseren van jouw missie, doelstellingen, enz.?
 11. Welke klanten bedien je daar nu mee?
 12. Hoe zou jij je huidige klanten omschrijven?
 13. Als een (nieuwe) klant zich meldt met een aanvraag, wat zijn dan de chronologische stappen die doorlopen worden tot aan de levering van het product of dienst?
 14. Wat is hierbij de doorlooptijd?
 15. Waar zitten in dit traject de “WoW”-effecten voor jouw klanten en collega’s?
 16. Als er sprake is van faalkosten, inefficiëntie, vertraging, improductiviteit, enz., waar ligt daar dan de oorzaak van binnen het bedrijf? En wat zijn mogelijke gevolgen?

“IK WIL WEER BEZIG ZIJN MET ONDERNEMEN, ZOALS IN DE EERSTE JAREN, DIE WAREN LEUK!”

DE ROL VAN DE ACCOUNTANT-ADVISEUR

Als accountant-adviseur is het hierbij jouw belangrijkste taak om de ondernemer aan het denken te zetten. Het komt hier op een heel natuurlijk moment in het proces van doorlichting en het wordt ook weer gekoppeld aan veel praktischere en meetbare zaken als “Welke klanten heb je daarbij en hoe bedien je die nu?”. Door veel ondernemers wordt dit gesprek, waar bij jij de vragen stelt, luistert en doorvraagt, als heel inspirerend ervaren.


“DAT MANAGEN IS NIETS VOOR MIJ”

EEN SWOT VAN DE ONDERNEMER

De SWOT-analyse. Als je dit koppelt aan de ontwikkelpunten van de ondernemer, als het ware de SWOT van de ondernemer zelf, dan weet je als accountant-adviseur waar je in de begeleiding van deze ondernemer op persoonlijk vlak in de begeleiding rekening mee dient te houden. Dit alles met het centrale doel: het realiseren van de doelstellingen van de ondernemer en de onderneming.

De confrontatiematrix. De Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats zijn namelijk voor zowel de onderneming als ook voor de ondernemer persoonlijk vast te stellen. Met een confrontatiematrix combineer je de sterktes/zwaktes met de kansen/bedreigingen. Stel de op basis van de SWOT-analyse vier vragen:

 1. Hoe kun je gebruikmaken van … [een sterkte], om in te spelen op … [een kans]?
 2. Hoe kun je gebruikmaken van … [een sterkte], om … [een bedreiging] af te weren?
 3. Hoe kun je … [een zwakte] versterken om in te spelen op een … kans?
 4. Hoe kun je … [een zwakte]) ombuigen om … [een bedreiging] af te weren?

“HOE KAN IK WEER IN MIJN KRACHT KOMEN?”

GEBRUIK DE KRACHT VAN HET WINSTCANVAS

Het mooie van het Winstcanvas is dat je niet alleen stapsgewijs het bedrijf doorlicht maar óók bovenstaande factoren op natuurlijke wijze terloops worden meegenomen. De vragen komen hierbij heel natuurlijk aan bod.

Het Winstcanvas is tot stand gekomen op basis van jarenlange ervaring en onderzoek naar de best practise voor bedrijfsdoorlichting. Een tool die jou als accountant – adviseur in staat stelt om op een gestructureerde, succesvolle en inspirerende wijze samen met jouw relatie het beste uit zichzelf en uit zijn bedrijf te halen. Het helpt de ondernemer met inzicht, bewustwording en zelfkennis en het helpt jou als adviseur om te achterhalen op welke ‘softe’ aspecten je de ondernemer extra kunt begeleiden/coachen.

Na het uitvoeren van de MKS Winstcanvas sessies met jouw relatie, leggen jullie samen alles vast in het online jaarplan zodat de ondernemer hierop kan sturen en dit ook wekelijks, maandelijks, per 4 weken of per kwartaal kan monitoren. Hiermee kun jij als adviseur bij jouw relaties een maximale impact maken.


Wil jij nu al meer weten over hoe adviseurs in het MKB deze methode al jarenlang succesvol en met veel plezier toepassen? Of wil je directe weten wat jij met deze doorlichting voor jouw relaties kunt betekenen? Neem dan gerust contact op met ons via: info@mkgweb.nl of 0478-583150.