Scroll Top

Bedrijfsdoorlichting – Bedrijfsprocessen & workflow – de gewenste toekomstige situatie

Als je met een ondernemer het bedrijfsproces, de workflow en de doorlooptijden hebt geanalyseerd, kunnen er conclusies getrokken worden en kan er een actie- en verbeterplan worden opgesteld. Met een gedegen analyse van de huidige situatie krijgt de ondernemer een beeld van de gewenste toekomstige situatie.


Leestijd ca. 15 minuten

Dit artikel heeft betrekking op stap 2 van het 3 stappenplan.


DE TOEKOMST: OP NAAR DE GEWENSTE SITUATIE

Is de huidige situatie met de ondernemer doorgenomen en geanalyseerd dan is de logische vervolgstap om de huidige situatie om te slaan naar de toekomstige, gewenste situatie. In eerste instantie gaat het er hier vooral om dat de ondernemer nu inzichten heeft en krijgt hoe hij zaken wil hebben en hoe hij de huidige situatie kan ombuigen naar een gewenste, verbeterde meer toekomstbestendige situatie.


“DIT IS ZO GAAF! IK GA HEEL ANDERS NAAR MIJN BEDRIJF KIJKEN ZO!”

HOU HET IN EERSTE INSTANTIE ALGEMEEN

De volledige uitwerking van deze stap hoeft niet in de bedrijfsdoorlichting aan de orde te komen. Wel de globale inzichten, aanpak, actie- en verbeterpunten om hier het uiteindelijke actie- en verbeterplan mee te kunnen vormen.

De specifieke uitwerking en acties worden (deels) uitgevoerd door de ondernemer in de komende periode van bijvoorbeeld één jaar. In een realistisch actie- & verbeterplan dat wordt begeleid door jou als adviseur.


“DAT GAAN WE VOORTAAN ANDERS AANPAKKEN.”

WIE IS DE IDEALE KLANT?

Privépersoon (BtC) of zakelijk BtB?

Bij privé persoon:

 • Welke uitdagingen, vragen, behoeften heeft deze persoon?
 • Wat voor persoon is dat?
 • In welke leeftijd(s)categorie?
 • Welk geslacht?
 • In welke beroepen actief?
 • Waar is deze persoon woonachtig? Wat is het opleidingsniveau?
 • Wat is het inkomensniveau?
 • Hoe is de gezinssituatie?
 • Welke hobby’s heeft deze persoon?
 • Welke interesses heeft deze persoon?
 • Wat leest (bijvoorbeeld welke krant) deze persoon zoal?
 • Wat kijkt deze persoon op TV?
 • Naar welke radiozender luistert deze persoon?
 • Wat is de politieke voorkeur van deze persoon?
 • Op welke social media kanalen is deze persoon actief?
 • Enz.

Bij zakelijk:

 • Welke uitdagingen, vragen, behoeften heeft deze persoon/bedrijf?
 • In welke branche is men actief?
 • In welke markten, landen, afzetkanalen is dit bedrijf actief?
 • Waar is het bedrijf gevestigd?
 • Wat is de omvang van het bedrijf?
 • In welke functie is de klant actief?
 • Wat is het ervaringsniveau van de klant?
 • Wie is de beslissingsbevoegde?
 • Wat is het opleidingsniveau?
 • Hoe is de gezinssituatie?
 • Welke hobby’s heeft deze persoon?
 • In welke netwerken is deze persoon actief?
 • Welke interesses heeft deze persoon?
 • Wat leest (bijv. welke krant) deze persoon zoal?
 • Welke uitdagingen, vragen, behoeften heeft deze persoon/bedrijf?
 • Op welk social media kanaal is deze persoon/bedrijf actief?
 • Enz.

Als deze zaken zijn benoemd, dan kan heel gericht gekeken worden waar deze personen/bedrijven het beste te bereiken, te benaderen, te ontmoeten zijn. De sales- en marketingactiviteiten kunnen dan heel gericht op deze ideale klant worden afgestemd. Hier kan dan ook een specifiek sales- en marketingplan voor worden gemaakt met een bijbehorende doelstellingen en omzet en kosten budget.


“MAAR DIT VERGT WEL DUIDELIJKE KEUZES. SOMMIGE KLANTEN DAAR KAN IK DUS BETER AFSCHEID VAN NEMEN?”

HOE ZIET DE GEWENSTE WORKFLOW EN DOORLOOPTIJD ERUIT?

Als er een goed inzicht is in wie de ideale klant is en waar die te vinden is. Dan wordt alles een stuk makkelijker. In de volgende stap wordt gekeken naar de knelpunten, bottleneck en faalkosten die in de huidige situatie onderkend zijn.

Hoe zijn die om te buigen? Welke actie- en verbeterpunten kunnen de komende periode worden opgepakt waardoor het proces en de workflow beter en efficiënter verlopen? Er kan met input uit de uitgevoerde doorlichting gericht gewerkt worden aan het terugbrengen van faalkosten, rework en een betere doorlooptijd.

Ook de WoW-factor voor medewerkers en klanten kan in de gewenste situatie meer centraal komen te staan.


“EIGENLIJK HEEL LOGISCH, IK WIST NIET DAT DIT ZOVEEL EFFECT OP DE WINST HAD.”

EENVOUDIG BREAK-EVEN CALCULEREN

De calculatie zal met behulp van de input uit sessie 1 en 2 van de doorlichting niet meer onder break-even uitkomen. Daarnaast heeft de ondernemer een heel eenvoudig hulpmiddel in handen gekregen om voortaan effectief en snel en goed de prijs te kunnen calculeren. De kostprijs is immers sinds sessie 2 Capaciteit en organisatie inzichtelijk en hier kan mee gerekend worden.


“EINDELIJK KAN IK HEEL EENVOUDIG EEN CALCULATIE MAKEN, DIT GAAT VEEL TIJD SCHELEN.”

VOL INSPIRATIE EN ENERGIE OP NAAR VERBETERING OP EEN ACTIE- & VERBETERPLAN OP 1 A4

Na deze stap zal de ondernemer geïnspireerd zijn en vol energie en nieuwe gedegen inzichten gericht kunnen werken aan een verbetering van zijn bedrijf en een gerichte en effectieve sturing daarop. De echte diepgang en uitwerking van de actie- en verbeterpunten, die door de accountant adviseur worden samengevat in het actie- & verbeterplan op 1 A4, vindt verder plaats het begeleidingstraject na de  bedrijfsdoorlichting. Op maand- of kwartaalbasis wordt bepaald welke acties en verbeterpunten worden aangepakt. Vervolgens houdt de accountant-adviseur als een coach de vinger aan de pols. Wat is er terecht gekomen van de het actie- en verbeterplan en tot welk resultaat heeft dat tot nu toe geleid?

In de bedrijfsdoorlichting is nog een belangrijke en leuke sessie die met de ondernemer wordt doorlopen, namelijk: Waar wordt het geld nu eigenlijk verdiend? In het volgende artikel meer hierover.


“HAD IK DIT MAAR EERDER GEDAAN!”

GEBRUIK DE KRACHT VAN HET WINSTCANVAS

Het Winstcanvas is tot stand gekomen op basis van jarenlange ervaring en onderzoek naar de best practise voor bedrijfsdoorlichting. Een tool die jou als accountant – adviseur in staat stelt om op een gestructureerde, succesvolle en inspirerende wijze samen met jouw relatie het beste uit zichzelf en uit zijn bedrijf te halen. Het helpt de ondernemer met inzicht, bewustwording en zelfkennis en het helpt jou als adviseur om te achterhalen op welke ‘softe’ aspecten je de ondernemer extra kunt begeleiden/coachen.

Na het uitvoeren van de MKS Winstcanvas sessies met jouw relatie, leggen jullie samen alles vast in het online jaarplan zodat de ondernemer hierop kan sturen en dit ook wekelijks, maandelijks, per 4 weken of per kwartaal kan monitoren. Hiermee kun jij als adviseur bij jouw relaties een maximale impact maken.


Wil jij nu al meer weten over hoe adviseurs in het MKB deze methode al jarenlang succesvol en met veel plezier toepassen? Of wil je directe weten wat jij met deze doorlichting voor jouw relaties kunt betekenen? Neem dan gerust contact op met ons via: info@mkgweb.nl of 0478-583150.