Scroll Top

4 moeilijkheden die accountants ervaren met het berekenen van kostprijzen in het MKB!

4 moeilijkheden die accountants ervaren met het berekenen van kostprijzen in het MKB!

Het afgelopen half jaar hebben wij onderzoek gedaan naar het gebruik van kostprijzen (door accountants) in het MKB. Om dit onderzoek te toetsen aan de praktijk zijn diverse interviews met accountants en controllers uitgevoerd.

Uit deze interviews blijkt dat accountants de volgende moeilijkheden ervaren met het berekenen en gebruiken van kostprijzen in het MKB:

  1. De registratie en beschikbaarheid van gegevens in het MKB
  2. Het doen van inschattingen en aannames
  3. Omgaan met de kostprijs als maatstaaf voor klantselectie
  4. De kennis van de ondernemer op het gebied van kostprijsberekening

Kostprijs

 

De registratie en beschikbaarheid van gegevens in het MKB

Er wordt aangegeven dat ondernemers in het MKB vaak nog geen (uren)registratie of projectadministratie bijhouden. Hierdoor wordt het lastig om achteraf een goede nacalculatie uit te voeren.

 

Het doen van inschattingen en aannames

Om een kostprijs vooraf te kunnen berekenen moeten er inschattingen worden gemaakt over onder andere capaciteiten of hoeveelheden. Het doen van de juiste inschattingen, vinden met name accountants lastig. Dit is een reden om het dan ook maar niet te doen. Een foutieve inschatting leidt immers mogelijk tot een negatieve effecten op de omzet, de kostendekking en het resultaat van de onderneming.

 

Omgaan met de kostprijs als maatstaaf voor klantselectie

De kostprijs wordt vaak ingezet als maatstaaf om de winstgevendheid van een klant te berekenen. Tijdens het calculeren kan er geconstateerd worden dat een project bijvoorbeeld onder de kostprijs verkocht wordt. De eerste gedachte die vaak opkomt is dan ook om deze opdracht niet aan te nemen. Ondernemers zijn echter vaak terughoudend in het nemen van deze beslissingen en zien iedere euro omzet als een extra inkomstenbron. Accountants voeren hierover dan ook regelmatig discussie met hun klanten.

 

De kennis van de ondernemer op het gebied van kostprijsberekening

Veel MKB-ondernemers zijn niet bedrijfseconomisch geschoold. Hierdoor hebben zij geen ervaring met het berekenen van kostprijzen. Vaak zijn zij hier ook niet mee bezig, omdat ze zich liever bezighouden met het ondernemen en de dagelijkse werkzaamheden. Veel accountants ervaren het dan ook als een drempel om de theorie over kostprijsberekeningen op hen over te brengen. Vooral bij de moeilijkere kostprijsberekeningen is het lastig om de ondernemer mee te nemen in het verhaal.

 

De oplossingen voor deze moeilijkheden

Hoe deze knelpunten in de toekomst opgevangen kunnen worden zal in het volgende artikel aan bod komen.

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

  •  Stuurinformatie;
  • Onderscheidend vermogen;
  • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
  • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
  • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
  • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks