Scroll Top

De accountant als financieel adviseur! Heb je wel de juiste soft skills?

De accountant als financieel adviseur! Heb je wel de juiste soft skills?

Dankzij de automatisering ziet de toekomst van het vak accountancy er anders uit. Zosoft skills is men bang dat de traditionele taken van de accountant verdwijnen en dat hun werk wordt overgenomen door robots. En helaas is dit waar! Maar wij zien dit als iets positiefs. Je houdt als accountant namelijk meer tijd over voor je klanten. Je kunt je meer gaan richten op het helpen van je klanten. De toekomst van de accountant is dan ook dat zij zich meer en meer gaan positioneren als adviseur.

Aangezien de accountant wordt gezien als de vertrouwenspersoon van de organisatie is de accountant zeer geschikt als adviseur. Al onze klanten zijn financieel adviseur en zij erkennen dat de accountant als ‘financieel huisarts’ veel voordelen heeft voor de klanten. In deze rol ben je betekenisvol voor klanten maar ook zeer waardvol voor jouw kantoor van de toekomst.

 

Welke softs skills heb je nodig als financieel adviseur?

Als je je carrière in de accountancy toekomstbestendig wilt maken en wilt doorgroeien naar adviseur zijn soft skills een noodzaak aan het worden. Maar heb je als accountant wel de juiste soft skills? Hieronder hebben wij de belangrijkste soft skills van een financieel adviseur op een rij gezet.

 

Communicatie

Als accountant onderhoud je het contact met je klanten en ken je de cijfers van je klanten. Het is dan ook belangrijk om de financiële cijfers te kunnen vertalen naar informatie voor de ondernemer. Zorg ervoor dat cijfers spreken!

 

Luisteren en inlevingsvermogen

Eén belangrijke soft skill die de accountant zeker bezit en ook nodig heeft als adviseur is luisteren en inlevingsvermogen. Als accountant kun je van nature goed luisteren naar de klant en kun je je inleven in zijn problemen. Door te luisteren en door te vragen kom je erachter wat klanten echt nodig hebben en wat “de vraag achter de vraag” is. Tijd hebben en nemen om het bedrijf en de uitdagingen van je klant goed te leren kennen is hierin wel cruciaal.

 

Analytisch

Om achter de oorzaak van een uitdaging of probleem te komen moet je kunnen analyseren en dan met name ook de juiste verbanden kunnen leggen. Als accountant ken je de cijfers, maar hoe goed ken je het bedrijf? Ga in je analyse in eerste instantie uit van een eerste hypothese en probeer daarbij zoveel mogelijk de 80 vs. 20 regel te handteren. Betrek vervolgens je klant bij de analyses en de aannames die je hierin doet.

 

Oplossingsgericht

Komen er uit jouw analyses problemen, dan moet je met oplossingsrichtingen kunnen komen. Door met de ondernemer in gesprek te gaan kom je erachter hoe je deze problemen kunt oplossen. De ondernemer komt vaak zelf al met oplossingen voor problemen.

 

Loyaal

Als financieel adviseur ben je trouw aan de klant. Deze stel je centraal en je bouwt een band op met de klant doordat je samenwerkt. Je bent een vertrouwenspersoon voor de ondernemer en hij zal naar jou toe komen zodra er problemen ontstaan. Jij bent als zijn accountant bereid om de ondernemer te helpen met het oplossen van het probleem. Ook hier geldt wel dat er voldoende tijd moet zijn in jouw agenda.

 

Accuratesse

Fouten maken in de cijfers als adviseur mag niet gebeuren aangezien jouw advies vaak is gebaseerd op de financiële cijfers. Zorgvuldig, kritisch en gestructureerd werken aan je advies is dus een vereiste wil je een goede financiële adviseur zijn. Als accountant ben je accuraat en wil je dat de cijfers gegarandeerd kloppen. Met deze eigenschap zit het dus goed!

 

Proactief

Laat niet de klant jou bellen als er al problemen zijn maar zorg dat je dit voor bent. Wanneer je voldoende tijd hebt om de “vinger aan de pols” te houden, en dat kan met de huidige oplossingen als realtime accounting. Onderneem actie al voordat iets echt verkeerd gaat.

Andersom als jij kansen ziet of hoort in de markt, wat is er dan mooier d je klant hierover ongevraagd te informeren? Kortom durf initiatief te nemen. Je wacht niet af, maar pakt problemen aan en bent besluitvaardig.

 

 

Hoe word jij financieel adviseur?

Wij geloven dat jij als accountant deze 7 eigenschappen bezit en of nog deels kuntfinancieel adviseur ontwikkelen en jij daarom geschikt bent als financieel adviseur. Met MKS hebben wij een methode in handen die je alle handvatten geeft om te starten met het adviseren van jouw klanten. De methode is een wetenschappelijk bewezen praktische aanpak die accountants helpt met het bieden van meer toegevoegde waarde en ondernemers helpt met het behalen van meer winst.

In onze tweedaagse masterclass leer je de methode kennen en word je na het volgen van de masterclass gecertificeerd MKS bedrijfsadviseur.

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

  •  Stuurinformatie;
  • Onderscheidend vermogen;
  • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
  • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
  • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
  • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks