Scroll Top

Dit zijn de oplossingen voor accountants bij het berekenen van kostprijzen binnen het MKB

Dit zijn de oplossingen voor accountants bij het berekenen van kostprijzen binnen het MKB

Oplossingen kostprijzen

In het artikel ‘4 moeilijkheden die accountants ervaren met het berekenen van kostprijzen in het MKB!‘ zijn we ingegaan op de moeilijkheden die accountants ervaren bij het berekenen en gebruiken van kostprijzen in het MKB.  

In dit artikel behandelen we kort enkele oplossingsrichtingen met betrekking tot de volgende knelpunten:  

  1. De registratie en beschikbaarheid van gegevens 
  2. Het doen van inschattingen en aannames 
  3. Omgaan met de kostprijs als maatstaaf voor klantselectie
  4. Kennis van de ondernemers 

 

Ad. 1. Maak gebruik van een voortraject om de gegevensvoorziening binnen de onderneming op orde te stellen 

Bepaal samen met de ondernemer welke gegevens belangrijk zijn en analyseer deze samen. Analyseer samen waar de gegevens (uit welke bronnen/systemen) uitkomen en hoe hij deze efficiënt kan registreren, met welke regelmaat en waar? De meeste accountants hebben ervaring met diverse administratiepakketten, hierdoor kunnen zij de ondernemer op de juiste manier adviseren. Daarnaast zijn er per branche vele (ERP) pakketten beschikbaar.  

 

Ad. 2. Benchmarking  

Benchmarking kan worden ingezet om ondernemingen met elkaar te vergelijken. Omdat jij als accountant bij verschillende ondernemingen komt is het voor jou mogelijk om deze vergelijking regelmatig te maken. Dit kan heel goed helpen bij het doen van aannames en inschattingen. Van onder andere kosten of capaciteiten en marges. Ook zie je bij andere bedrijven hoe zij hun gegevens vastleggen, in welke systemen e.d. 

 

Ad. 3. Neem ook andere maatstaven mee bij klantselectie 

Waar de kostprijs een goed uitgangspunt kan zijn bij het doen van klantselectie, moet er ook rekening gehouden met andere factoren. Andere factoren waar rekening mee gehouden kan worden zijn: strategie, branche, markt, enzovoort. Uiteraard is het belangrijk dat de ondernemer zijn mening hierin meegenomen wordt. Zo kunnen de klanten bijvoorbeeld ingedeeld worden aan de hand van de 3 L’s (Leuk, Lonend en Leerzaam). In de masterclasses die wij aanbieden worden diverse van deze modellen behandeld. 

 

Ad. 4. Neem de ondernemer mee in het adviesproces 

Als een ondernemer iets met de kostprijs wil gaan doen, moet dit bij hemzelf ook leven. Om de kennis van ondernemers te vergroten met betrekking tot bedrijfseconomische vraagstukken, is het van belang niet alles voor te kauwen. Zet tijdens een bedrijfseconomische doorlichting de ondernemer hierbij zelf aan het denken en ondersteun waar nodig. Wanneer hij zelf zijn kostprijs berekent is de kans veel groter dat hij hier ook daadkrachtig mee aan de slag gaat in de praktijk. Met een dergelijke doorlichting vergroot en ontwikkel je de kennis van de ondernemer (en die van jou) op zijn bedrijf. Win-Win!  

 

Benieuwd hoe jij samen met de ondernemer zijn bedrijf kan doorlichten?

De MKS methode geeft jou en jouw accountantskantoor de juiste handvatten om van cijfers informatie te maken die de ondernemer begrijpt!

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

  •  Stuurinformatie;
  • Onderscheidend vermogen;
  • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
  • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
  • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
  • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks