Scroll Top

Meer dan Expertise en Huisarts: De Impact van de Procesadviseur

Meer dan Expertise en Huisarts: De Impact van de Procesadviseur”

In de praktijk kunnen accountants 3 adviesrollen vervullen. Twee van deze adviesrollen, de Expert en de Huisartsrol worden vaak automatisch door accountants toegepast. De derde adviesrol echter, die van Procesadviseur, blijft vaak onderbelicht.

De Expertrol

In deze rol heeft de ondernemer een vraag, een acuut probleem of uitdaging. De ondernemer vraagt de accountant om hulp. Op basis van de kennis en expertise van de accountant, gaat deze het probleem oplossen en of de ondernemer adviseren hoe het probleem op te lossen. Hierbij neemt de accountant de rol als expert aan en lost het probleem op.

De Huisartsrol

De ondernemer (lees; patiënt) besluit om de hulp van de accountant/adviseur (lees; huisarts) in te schakelen om wat te checken. De ondernemer heeft namelijk symptomen waargenomen, maar kan zelf niet de diagnose stellen. De ondernemer verwacht dat de accountant de symptomen analyseert en de ‘’gebieden’’ waar verbetering valt te behalen, lokaliseert. Ten slotte verwacht de ondernemer dat de accountant de juiste oplossing (lees; antibiotica) adviseert.

OVereenkomsten Expert- en huisartsrol

De ondernemer vraagt en zet de accountant aan het werk. De ondernemer ziet de accountant vanuit hiërarchisch oogpunt als zijn meerdere op het gebied van kennis, en ervaart dit vaak ook zonder dit te zeggen. Dit werkt eigenlijk altijd reactief. De accountant zet zijn kennis en ervaring in om het probleem/de uitdaging op te lossen. De ondernemer leert hier vaak (structureel) niets van. Omdat veel accountants over een behoorlijk aantal klanten beschikken, zijn ze veelal in deze rollen actief.

 

AdMeer dan Expertise en Huisarts: De Impact van de Procesadviseurviesrollen accountant

De Procesadviseur

In veel gevallen, in de praktijk, weten zowel de ondernemer als de accountant niet wat er binnen een bedrijf verbeterd kan worden, als er niet concreet een probleem wordt ervaren. In dit geval vraagt de accountant de ondernemer naar diens uitdagingen. Met een bepaalde kwetsbaarheid (de accountant weet het immers ook niet) start de procesadviseur een adviesgesprek/ de relatie op een gelijk niveau (zonder dat er direct hiërarchie wordt ervaren). Samen met de ondernemer achterhaalt de accountant welke uitdagingen er zijn en samen met de ondernemer wordt gewerkt aan de oplossingen/oplossingsrichtingen.

De rol van procesadviseur vergt dat je tijd hebt/maakt voor de ondernemer. Tevens wordt verwacht dat de accountant zich kwetsbaar opstelt, hij weet immers ook niet alles, en dat aan de hand van een meer vragende, luisterende en coachende rol gewerkt wordt aan (meer duurzame) oplossingen waarvan de klant structureel leert. Eigenlijk werkt de accountant in deze rol ook aan kennisoverdracht naar de ondernemer, zonder dat deze daar erg in heeft.

Edgar H. Schein heeft hier een boek over geschreven “Proces advisering”-  over de ondersteunende rol van de adviseur en het opbouwen van samenwerking tussen adviseur en cliënt –

 

Wil jij meer weten over deze adviesrollen en onderzoeken hoe je deze rollen binnen je werkzaamheden kan toepassen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op en wie weet kunnen we iets voor jou betekenen!

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

  •  Stuurinformatie;
  • Onderscheidend vermogen;
  • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
  • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
  • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
  • Nog meer plezier in het werk.

Meer weten over Management Kompasgroep B.V., of hoe wij vanuit ons kantoor in Venray accountants en bedrijfsadviseurs begeleiden en ondersteunen wij bij het implementeren van de MKS methode? Neem dan contact met ons op.

Meer dan Expertise en Huisarts: De Impact van de Procesadviseur