Scroll Top

Hoe een SWOT-analyse jouw accountantskantoor kan helpen om te groeien

Hoe een SWOT-analyse jouw accountantskantoor kan helpen om te groeien.

De accountancybranche verandert en ontwikkelt zich continu. Veel accountantskantoren lijken vanaf de buitenkant 13 in een dozijn, (wat tot bepaalde hoogte ook zo is) er kunnen wel degelijk verschillen zijn. Met de ontwikkelingen in de accountancybranche verandert ook het verwachtingspatroon van de klanten. Ook voor accountantskantoren is het belangrijk om zoveel mogelijk aan het verwachtingspatroon (lees; wensen en behoeften) te voldoen. Om dit te kunnen, moeten telkens weer keuzes worden gemaakt en beslissingen worden genomen die in lijn zijn met de strategie en strategische doelstellingen van het kantoor.

Een SWOT-analyse is daarbij een nuttige tool. Je verkrijgt hiermee heel snel inzicht in de sterke- en zwakke punten van je organisatie en de kansen en bedreigingen waarmee het wordt geconfronteerd.

Een mooi voorbeeld waar we regelmatig met accountants over in gesprek zijn, zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom AI en bijvoorbeeld ChatGPT. Sommige accountants zijn druk bezig met het aftasten van de kansen van het kantoor, waar anderen nog nooit gehoord hebben van ChatGPT of bang zijn voor de gevolgen van AI voor de branche.

Wat kan mijn accountantskantoor met een SWOT-analyse?

Een SWOT-analyse is een strategisch hulpmiddel dat wordt gebruikt om de interne sterktes en zwaktes van en de externe kansen en bedreigingen van een organisatie in kaart te brengen.

Met een SWOT-analyse kan een accountantskantoor:

1. Haar sterke- en zwakke punten achterhalen.

Door het achterhalen van de interne sterktes en zwaktes van het accountantskantoor, kan het accountantskantoor inzicht krijgen in wat zij goed doen, en waar verbetering nodig is.

2. Externe kansen en bedreigingen achterhalen.

Door het achterhalen van externe kansen en bedreigingen, kan het accountantskantoor zich voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen en bedreigingen die het accountantskantoor kunnen beïnvloeden.

3. Strategieën ontwikkelen.

Mede met behulp van de SWOT-analyse kan het accountantskantoor strategieën ontwikkelen om de sterke punten; nog sterker te maken en optimaal te benutten. Zwakke punten te verbeteren/ ontwikkelen. Of bijvoorbeeld de keuze te maken om te stoppen met de activiteiten die men ziet als zwakke punten.

4. Beslissingen nemen

De SWOT-analyse kan ook bijdragen aan het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld investeringen, nieuwe diensten, stoppen met diensten, keuze voor klantgroepen, uitbreidingen van het accountantskantoor.

Het uitvoeren van een goede SWOT-analyse voor mijn accountantskantoor

Maar hoe doe je dat dan? We hebben hieronder een stappenplan opgesteld zodat jij met jouw kantoor een goede SWOT-analyse kunt uitvoeren:

Stap 1.  Bepaal het doel en de scope van de analyse

 • Stel van te voren vast wat je wilt bereiken met de SWOT-analyse, waar je naar toe wilt werken en wat het bereik van de analyse is. Wil je bijvoorbeeld alleen inzichten in de sterktes en zwaktes van jouw accountantskantoor of wil je ook de externe kansen en bedreigingen in kaart brengen?
  Bepaal ook wie je van binnen en buiten de organisatie betrekt bij deze analyse.
  In de praktijk zien we dat het vaak heel nuttig is om een doorsnede van het personeel, enkele klanten en ook leveranciers hierbij te betrekken.

Stap 2. Achterhaal de interne sterktes en zwaktes

 • Maak eerst een lijst van alle mogelijke sterktes en zwaktes van het kantoor. Denk hier bijvoorbeeld aan de kwaliteit van dienstverlening, systemen en deskundigheid van het personeel.

Stap 3. Achterhaal de externe kansen en bedreigingen

 • Maak dan een lijst van alle externe kansen en bedreigingen waarmee het kantoor wordt geconfronteerd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de veranderende wet- en regelgeving, concurrentie, technologische ontwikkelingen en trends.

Stap 4: Analyseer de interne en externe factoren

 • Evalueer de interne- en externe factoren door ze te vergelijken met elkaar. Zoek bijvoorbeeld naar manieren waarop het kantoor de sterke punten kan inzetten om kansen te benutten en bedreigingen te verminderen. Zoek ook naar manieren waarop zwakke punten kunnen worden verbeterd om kansen beter te benutten en bedreigingen te verminderen.

Stap 5: Maak een SWOT-matrix

 • Stel een SWOT-matrix op om de bevindingen te organiseren en overzichtelijk weer te geven. De matrix kent vier kwadranten: Sterke punten, Zwakke punten, Kansen en Bedreigingen.

Stap 6: Bepaal prioriteiten

 • Bepaal de belangrijkste bevindingen en prioriteiten voor het kantoor. Bijvoorbeeld, welke sterke punten moeten verder worden ontwikkeld en welke zwakke punten moeten als eerste worden op-/aangepakt? Welke kansen moeten worden benut en welke bedreigingen moeten worden vermeden?

Stap 7: Ontwikkel actieplannen

 • Ontwikkel actieplannen om de prioriteiten aan te pakken en de sterke punten te benutten. Zorg voor concrete doelstellingen, acties en tijdlijnen. Betrek relevante stakeholders bij het ontwikkelen van de actieplannen en zorg voor een duidelijke communicatie en follow-up.Beleg deze actieplannen ook bij de betrokken collega’s in de organisatie.

Het uitvoeren van een goede SWOT-analyse vereist aandacht en zorgvuldigheid, maar kan leiden tot waardevolle inzichten en acties voor jouw accountantskantoor. Daarom raden we aan om een SWOT-analyse nooit alleen in te vullen maar met een aantal personen binnen het kantoor.

Je zou dit in principe jaarlijks kunnen herhalen. Het maken van een SWOT-analyse is geen heel tijdrovende klus.

Het opstellen van een SWOT-matrix

Bij stap 5 van het uitvoeren van een goede SWOT-analyse hebben we het gehad over het opstellen van een SWOT-matrix. In het SWOT-matrix worden interne factoren (de sterktes en zwaktes) van het accountantskantoor en de externe kansen en bedreigingen geanalyseerd.

Een SWOT-matrix bestaat uit vier kwadranten, waarbij ieder kwadrant een andere strategie weergeeft.

Hoe een SWOT-analyse jouw accountantskantoor kan helpen om te groeien en te verbeteren.

De vier kwadranten van het SWOT-matrix zijn:

 • SO (Strenghts-Opportunities) strategie: dit houdt in dat je de interne sterktes van het kantoor benut om externe kansen te grijpen.
 • WO (Weaknesses-Opportunities) strategie: verbeteren van interne zwaktes om externe kansen te grijpen.
 • ST (Strengths-Threats) strategie: benutten van interne sterktes om externe bedreigingen te minimaliseren.
 • WT (Weaknesses-Threats) strategie: verbeteren van interne zwaktes om externe bedreigingen te minimaliseren.

Door het invullen van de SWOT-matrix krijgt een accountantskantoor een overzicht van een aantal mogelijke strategieën. Kijk naar de relatie tussen bepaalde factoren en bepaal op basis daarvan de strategische opties. Dit kan helpen bij het verder formuleren van strategieën en het nemen van beslissingen.

Nieuwsgierig naar een SWOT analyse voor accountantskantoren? Bekijk en download hier onze SWOT-Analyse accountancy

Sta jij op het punt om te werken aan jouw kantoorstrategie of  overweeg je verschillende strategische opties? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op en wie weet kunnen we iets voor jou betekenen!

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

 •  Stuurinformatie;
 • Onderscheidend vermogen;
 • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
 • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
 • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
 • Nog meer plezier in het werk.

Meer weten over Management Kompasgroep B.V., of hoe wij vanuit ons kantoor in Venray accountants en bedrijfsadviseurs begeleiden en ondersteunen wij bij het implementeren van de MKS methode? Neem dan contact met ons op.

Hoe een SWOT-analyse jouw accountantskantoor kan helpen om te groeien en te verbeteren.