Scroll Top

Ontdek de toegevoegde waarde van de toekomstgerichte adviserende accountant voor het MKB

Ontdek de toegevoegde waarde van de toekomstgerichte adviserende accountant voor het MKB

Ontdek de toegevoegde waarde van de toekomstgerichte adviserende accountant voor het MKB

 

De toekomstgerichte adviserende accountant wordt steeds belangrijker voor MKB-ondernemers. De accountant kan ondernemers namelijk helpen bij bedrijfseconomische aspecten en bedrijfsprocessen. Dit zijn belangrijke en voor de hand liggende onderdelen waar de adviserende accountant direct toegevoegde waarde kan leveren. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat ondernemers steeds meer proactief advies en een proactieve houding verwachten van hun accountant als sparringpartner. En met name op het vlak van bedrijfseconomische keuzes (prijsvorming, capaciteitsplanning en procesoptimalisatie) liggen enorme kansen, deze liggen voor een groot deel opgesloten in de cijfers.

 

Waarom kun je als accountant toegevoegde waarde leveren op het vlak van bedrijfsprocessen?

Als accountant heb je inzicht in alle cijfers van jouw klanten. Je weet wat de inkomsten zijn en waar de kosten vandaan komen. Wanneer je met een klant om tafel zit kun je gemakkelijk dieper op de belangrijkste bedrijfsprocessen inzoomen. Aan de hand van vragen (waar jij zelf vaak ook het antwoord niet op hebt) neem je samen met de ondernemer de processen eens door. Omdat jij de cijfers kent kun je veel zaken daarmee direct onderbouwen, maar deze cijfers gelden vaak ook als een belangrijke signaalfunctie.

Als voorbeeld: je hebt een klant die ondernemer is in de metaalbranche. Uit zijn cijfers blijkt dat de gemiddelde medewerker in de werkplaats ca. 1.200 uur per jaar “productief” is. Jij signaleert dat dit aan de lage kant is. Maar hoe komt dat nou? Hoe ziet de werkdag van zo’n medewerker er gemiddeld uit? Van ochtend tot einde middag? Een aantal vragen die je zou kunnen stellen:

 1. Wat zijn de verschillende stappen in het productieproces?
 2. Is deze volgorde logisch?
 3. Hoe worden deze stappen opgenomen in de calculaties?
 4. Wie maakt de planning?
 5. Hoever wordt vooruit gepland?
 6. Hoe wordt die planning gemaakt (met behulp van welke input)?
 7. Hoe weten medewerkers hoelang ze ergens over mogen doen?
 8. Wie houdt dit in de gaten/monitort dit en waar zijn “belangrijke” signaal momenten ingebouwd?
 9. Hoeveel pauzetijd is er gedurende een dag ingepland?
 10. Hoe houden mensen zich aan deze pauze tijden?
 11. Wie zorgt dat de juiste materialen op de juiste plekken klaarliggen/staan?
 12. etc.

Het doel van deze vragen is bewustwording en inzicht bij de ondernemer te creëren en gezamenlijk eens te analyseren waarom de dingen gaan zoals ze gaan? En vervolgens hoe de ondernemer bepaalde zaken hierin kan verbeteren.

 

Hoe kun je als accountant toegevoegde waarde leveren op het vlak van pricing?

Uit onze onderzoeken is gebleken dat veel ondernemers ca. 90% hun kostprijs niet kent. Dit geldt dan ook in nog meer gevallen voor de accountant, zo blijkt in de praktijk. In de meeste gevallen weten accountants niet wat de kostprijs is van hun klanten.

En juist deze kostprijs is essentieel, zeker in deze tijden waarin grondstofprijzen en andere kosten (door toenemende schaarste) steeds verder stijgen. In hoeverre berekent een bedrijf deze prijsstijgingen door? En hoe weet een ondernemer of hij de juiste prijs hanteert wanneer hij niet helder heeft wat de kostprijs is?

Om nog maar niet te beginnen over het leren van voor- en nacalculaties. Wanneer je met regelmaat met jouw klanten aan tafel zit, dan zijn dat vaak ook de juiste momenten om eens een paar voor- en nacalculaties naast elkaar te leggen. Maar ook het beoordelen van offertes, wordt de juiste prijs wel berekend?

 

Waarom kun je als accountant toegevoegde waarde leveren op het vlak van klant/product/dienst analyse?

In theorie wordt veel gesproken en geschreven over de ideale klant, de ABCD-methode, product-markt-combinaties. Maar hoe ga je daar in de praktijk mee om? Hoe zorg je ervoor dat een ondernemer hier niet alleen aan denkt maar ook echt mee aan de slag gaat?

Ook hier komt jouw cijfervoorsprong weer uitstekend van pas! Met cijfers kun je een bepaald (onderbuik)gevoel onderbouwen, ontkrachten en of signaleren. In de praktijk zien we vaak, zelfs bij accountantskantoren, dat wanneer we de winstgevendheid van klanten, diensten of abonnementen onderbouwen met cijfers, er veel concretere inzichten uit komen en hier veel sneller op geacteerd wordt.

Als voorbeeld: Neem eens de klantenportefeuille of de totale organisatieportefeuille, zet naast iedere klantnaam het gefactureerde bedrag en daarnaast het besteedde aantal uren. Als je de facturatiewaarde deelt door het aantal uren krijg je de opbrengst per uur per klant.

Hoe kun je als accountant ondernemers helpen bij het organiseren van werk of het bedrijf?

Eigenlijk geldt ook hier hetzelfde. Jij beschikt over de cijfers van heel veel zaken binnen een bedrijf. Hiermee kun je vaak, wellicht zonder dat je het in de gaten hebt, ondernemers laten inzien hoe zij bepaalde zaken beter kunnen/moeten organiseren.

De productiviteit en de doorlooptijd van bepaalde processen en of werkzaamheden kunnen als een signaalfunctie gelden voor de effectiviteit, efficiency en de kwaliteit van de organisatie bij werkzaamheden, de samenwerking, de planning, werkvoorraadbeheer, projectmanagement e.d.

Wanneer je dus als accountant op deze vlakken constateert dat de prestaties wellicht onvoldoende zijn, kun je hierover gemakkelijk met de klant in gesprek gaan.

Ook hiervoor geldt dat vragen stellen al heel snel leidt tot extra inzichten en bewustwording bij de ondernemer. En, op de meeste vragen die je stelt, heb jezelf ook het antwoord nog niet.

 

Met een bedrijfsdoorlichting tackle je dit allemaal!

Een gestructureerde bedrijfsdoorlichting helpt jou en jouw klant om voornoemde zaken inzichtelijk te maken.

Het zal misschien wel lastig voor je zijn om hiermee te starten, want wanneer staat een ondernemer open voor een dergelijke bedrijfsdoorlichting?

Stel, je hebt een gesprek over de jaarrekening maar je wilt toch aankaarten dat er mogelijk verbeterpotentieel binnen het bedrijf van jouw klant aanwezig is. Hoe kaart je dat dan aan?

Speciaal hiervoor hebben wij een 0-meting en een QuickScan ontwikkeld. Op basis van beknopte gegevens uit de jaarrekening of tussentijdse cijfers, leg je hiermee in een gesprek van ca. 2 uur de verbanden met de belangrijkste bedrijfsprocessen en krijg je in een korte sessie, concreet wat het verbeterpotentieel is in Euro’s.

Wanneer jij de klant kunt laten zien wat het verbeterpotentieel is, kan je daarna met behulp van een bedrijfsdoorlichting de hoe-vraag invullen. Hoe gaan we samen ervoor zorgen dat dit verbeterpotentieel gerealiseerd wordt.

 

Uitvoeren van de bedrijfsdoorlichting

Is de ondernemer entho犀利士
usiast en overtuigd van het nut van een bedrijfsdoorlichting? Dan ga je vervolgens in een aantal sessies samen met de ondernemer de voornoemde punten bespreken en verder in kaart brengen. Het doel van deze doorlichting is enerzijds om de route naar het verbeterpotentieel verder uit te stippelen (met acties en verbeterpunten), om samen de doelstellingen te formuleren met de bijbehorende managementinformatie(behoefte) en om tenslotte een concreet jaarplan (inclusief begroting) op te stellen. Een begroting waar de ondernemer eigenaar van is omdat hij deze samen met jou heeft opgesteld. Om een bedrijfsdoorlichting gestructureerd, succesvol, leuk en vol inspiratie uit te kunnen voeren hebben wij speciaal voor jou het Winstcanvas ontwikkeld.

Het Winstcanvas helpt jou als adviseur om de juiste stappen in de juiste volgorde met de juiste vragen en de juiste antwoorden te doorlopen.

 

Benieuwd naar hoe je de MKS-methode kan inzetten bij klanten? Volg ons 3-daagse masterclass gecertificeerd MKS-bedrijfsadviseur.

 

Meer weten over de toepasbaarheid van de MKS-methode binnen jouw kantoor en dienstverlening? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op en wie weet kunnen we iets voor jou betekenen!

 

 

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

 • Stuurinformatie;
 • Onderscheidend vermogen;
 • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
 • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
 • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
 • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks

Opmerkingen (1)

[…] Accountants Meer bedrijfseconomisch adviseren met jouw accountantskantoor. Accountants Adviestips Adviseren Artikelen Bedrijfsdoorlichting Business Focus […]

Comments are closed.