Scroll Top

Leestip: Versnellen!

De inhoud van dit artikel

Versnellen!

We hebben afgelopen paar weken enkele boeken gedeeld die jou kunnen helpen bij het zoeken naar een nieuwe en geschikte strategie voor jouw accountantskantoor.
Voor veel accountantskantoren is het moeilijk om te blijven concentreren op groei, wanneer er continu nieuwe ontwikkelingen zijn (Corona maatregelen, wet- & regelgeving en personeelstekort) waar rekening mee gehouden moet worden. Ook al verander je de strategie, dan blijft het lastig om altijd alert te blijven.

Het boek ‘Versnellen’ van John Kotter laat je zien waar belangrijke uitdagingen liggen en hoe je die kunt aangaan. John Kotter is verandermanagement-expert en deelt zijn praktijkervaring in dit boek. Het boek geeft aan dat de problemen vaak ontstaan bij de bedrijfshiërarchie. De bereidheid om je continu aan te blijven passen aan de ontwikkelingen en behoeften van je klanten is in de praktijk weerbarstig.

Kotter deelt in zijn boek zijn ideeën over een revolutionair besturingssysteem dat kan zorgen voor een effectieve hiërarchie en een open netwerkstructuur die er samen voor moeten zorgen dat een bedrijf groeit.

Met behulp van vijf principes en acht ‘versnellers’ maakt Kotter dit idee praktisch uitvoerbaar, in grote en kleine organisaties.

De acht versnellers worden ook wel het acht-fasen-model genoemd. Hierin staat het veranderen van gedrag centraal. Met name de houding en werkwijze zijn vaak de kern van de uitdaging. De menselijke factor is dan vaak ook de basis voor het succesvol afronden van een verandertraject.

De fases die doorlopen dienen te worden om een organisatie succesvol aan te passen aan de gekozen strategie zijn:

  • Fase 1. Urgentiebesef vestigen;
  • Fase 2. Het vormen van een leidende coalitie;
  • Fase 3. Het ontwikkelen van een visie en strategie;
  • Fase 4. Het communiceren van de veranderingsvisie;
  • Fase 5. Breed draagvlak creëren voor de verandering;
  • Fase 6. Het genereren van korte termijnsuccessen;
  • Fase 7. Het consolideren van verbeteringen en het tot stand brengen van meer verandering;
  • Fase 8. Nieuwe benaderingen verankeren in de organisatiecultuur.

Het boek is te bestellen bij Managementboek.

48