Scroll Top

5 Tips om direct de waarde van jouw accountantskantoor te verhogen

5 Tips om direct de waarde van jouw accountantskantoor te verhogen

waarde accountantskantoorZonder dat je het wellicht weet heeft jouw accountantskantoor qua waarde vaak een voorsprong op andere bedrijven (bedrijven in een andere branche). Je hebt namelijk het voordeel dat jouw kantoor veel repeterende klanten en omzet heeft. Daarnaast hebben jij en jouw collega’s een enorme vertrouwensband met jullie klanten die vaak eenvoudig verder uit te bouwen is.

Met dit artikel willen we 5 eenvoudige tips delen waarmee jij heel snel en eenvoudig de waarde van jouw accountantskantoor kunt verhogen.

 1. Vergroot de voorspelbaarheid van je omzet, winst en cashflow;
 2. Zorg dat je accountantskantoor gevonden wordt door jullie ideale klant, wordt vindbaar en maak hierop keuzes;
 3. Zorg dat je jouw klanten optimaal bedient;
 4. Zorg dat je automatisering op orde is;
 5. Zorg voor een goede personeelsopbouw met voldoende empowerment.

Hieronder zullen we deze waardevolle tips 1 voor 1 nader toelichten.

1 Vergroot de voorspelbaarheid van je omzet, winst en cashflow

Dit doe je doorgaans door een goede begroting te maken aan de voorkant van het jaar. Door hier vervolgens strak op te sturen en de doelstellingen te realiseren. Wanneer je de gerealiseerde omzet naast de begroting kunt leggen en kunt laten zien dat je deze gerealiseerd hebt, verhoogt dat de betrouwbaarheid in de management & control cyclus en het onderstreept je track record. Dit werkt vaak direct waarde verhogend.

Maak met zoveel mogelijk klanten abonnement afspraken. We hebben het hier nog niet over hoe de prijzen hiervan tot stand moeten komen, daar wijten we een apart artikel aan. Abonnementen vergroten aan de voorkant van het jaar nog meer de voorspelbaarheid van omzet, cashflow en winst.

Maak in deze abonnement afspraken zoveel mogelijk goede afspraken over het facturatieproces. Klanten willen weten wanneer zij een factuur krijgen en hoe hoog. Dit verhoogt de klanttevredenheid. Daarnaast zorgen dergelijke afspraken ervoor dat er een continue cashflow op gang komt binnen je kantoor. En wanneer je ook duidelijke afspraken maakt over meerwerk, wat dat is en hoe je daar mee om gaat, levert dit duidelijkheid op bij de klanten en vaak minder afboekingen bij tegenvallende/extra werkzaamheden.

2 Zorg dat je kantoor gevonden wordt door jullie ideale klant, wordt vindbaar en maak hierop keuzes

Goede online vindbaarheid op de onderwerpen, branches e.d. waar jouw kantoor zich op richt, levert vaak ook een klantenpakket op dat beter bij jouw kantoor en jouw collega’s past.

Heb je gekozen voor branche expertise, durf dit dan ook te vermelden op je website. Beter nog, zorg dat je door bedrijven in die branche wordt gezien als expert. Dit levert jouw kantoor meer onderscheidend vermogen op en daarmee vaak een voorsprong op de concurrentie.

Het kan een bewuste keuze te zijn om juist te specialiseren in een bepaalde dienst of product. Maak dan juist dat heel groot op de website en in al je uitingen.

Hierdoor hoeft jouw kantoor minder of niet op prijs te concurreren, hetgeen de tarieven, de winst en daarmee ook de waarde direct ten goede komt.

In de vele gesprekken die wij voeren met accountants blijkt dat men vooral gevonden wordt op de diensten waarmee een accountantskantoor traditioneel succesvol is geworden. Vaak staat dat ook op de website vermeld. Zijn dit echter ook nog steeds de diensten waar jouw kantoor de komende jaren succesvol in wil en kan zijn? En, wat staat er anders op jouw website dan op die van je collega’s? Waarin onderscheid jouw kantoor zich? Maak dat vooral zichtbaar, groot en vindbaar.

Waarop wordt jouw kantoor nu gevonden? Wat zijn jouw klantbelofte? Hoe voegt jouw accountantskantoor waarde toe voor jouw klanten?

3 Zorg dat je jouw klanten optimaal bedient

Juist hier gaat het in de praktijk vaak mis. Veel kantoren kunnen hun klanten een heel breed pallet aan diensten leveren. Meestal is er echter te weinig tijd om klanten echt optimaal te bedienen. Dit zorgt vaak voor druk op de productiviteit binnen een kantoor, dingen moeten eenmaal af. Daarnaast levert dit vaak ook tariefdruk op, het zwaartepunt ligt immers niet op de “extra” advieswerkzaamheden maar meer op de verplichte “ontzorg” werkzaamheden.

Als je klanten optimaal kunt en mag bedienen, kan en mag jij dus ook alle “extra” werkzaamheden uitvoeren bij die klanten. Je bent de trusted advisor en jouw tarief/fee is dan vaak ondergeschikt aan de toegevoegde waarde die jouw klant van jouw accountantskantoor ontvangt en beleeft.

Zorg dus dat er voldoende ruimte is binnen jouw kantoor om jouw klanten optimaal te bedienen. Beter overcapaciteit dan ondercapaciteit, wat nu steeds vaker het geval is. Zorg er daarnaast voor dat je de behoefte van je klanten kent waardoor je die ook centraal kunt stellen.

4 Zorg dat je automatisering op orde is


Bij zijn met automatiseren is een must in de accountancysector. Al is het alleen maar om de processen efficiënt te laten verlopen. Hierbij is het ook van belang of in jouw strategie staat dat jij een voorloper bent of dat jij tot de zgn. “late majority” behoort.

Het is echter echt niet nodig om alles ultiem te automatiseren, empathische kantoren gaan immers het verschil maken, blijkt ook uit een onderzoek van UHasselt. En empathie blijft mensenwerk net als de dienstverlening en de vertrouwensfunctie die jouw kantoor heeft voor jouw klanten. Het is dus ook een kwestie van je medewerkers goed inzetten op de verschillende werkzaamheden die waarde toevoegen aan de klant.

Eens, al het werk dat niets of niet veel aan waarde toevoegt, wordt vroeg of laat geautomatiseerd.

Een lage automatiseringsgraad wordt in het overname landschap van de accountancysector echter als een zware waarde verlagende factor gezien. Daarnaast worden de data over/van jullie klanten in de toekomst steeds belangrijker. Hoe gaan jullie daar naar de toekomst toe mee om?

5 Zorg voor een goede personeelsopbouw met voldoende empowerment

Uiteraard spelen de gemiddelde leeftijd van jouw personeelsbestand, het opleidingsniveau e.d. een rol in de waardering van jouw accountantskantoor.

Ook zaken als de afhankelijkheid van het management zijn hierin vanzelfsprekend belangrijk. Om de waarde van jouw accountantskantoor te verhogen is het belangrijk in welke mate het kantoor zelfstandig kan blijven door draaien zonder jouw bemoeienis. Zijn mensen empowered, is er voldoende sprake van zelfstandigheid en zelfredzaamheid?

Ook het betrekken van vennoten en/of management onder de 35 jaar kan zeer waardevol zijn. Niet alleen voor de continuïteit van het kantoor, ook voor aansluiting met de arbeidsmarkt, aansluiting met de nieuwe generatie klanten en alle nieuwe technische vernuften waar ook de accountancysector sterk mee te maken heeft. Een potentiële koper ziet het kantoor het liefste na verwerving stand alone en going concern doorgaan. Hier kun jij jouw kantoor al tijdig op inrichten.

 

Wil jij je onderscheiden als accountantskantoor?

Onze 5 tip voor onderscheidend vermogen helpen je goed op weg!

WIL JIJ JOUW KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst.

Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

 • Stuurinformatie;
 • Onderscheidend vermogen;
 • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
 • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
 • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
 • Nog meer plezier in het werk.

Meer weten?

Wat is mks