Scroll Top

Praktische tips om overtuigend te communiceren met jouw klanten

Praktische tips om overtuigend te communiceren met je klanten

\Communiceren

Als je aan communiceren denkt, dan denk je aan een boodschap van zender naar ontvanger brengen. Toch is er een verschil tussen communiceren en effectief communiceren. De manier van communiceren zorgt voor welke relatie je opbouwt als accountant of adviseur met ondernemers. Dit proces wordt beïnvloed door de aard van de boodschap, de aard van de zender en ontvanger, en verbale en non-verbale eigenschappen. In dit artikel gaan we in op hoe jij ervoor kunt zorgen als adviserende accountant, dat jouw advies goed overkomt bij de ondernemer. Hierdoor wordt de kans van slagen groter.

Verpak je boodschap goed

Bij het geven van advies heb je goede argumenten of cijfers. Maar deze redenen betekenen niet dat deze altijd worden gewaardeerd door de ondernemer. Het goed verpakken van de boodschap is dus belangrijk. De boodschap is overtuigend wanneer:

 • De boodschap helder is en niet vatbaar voor meerdere interpretaties.
 • In haakt op de behoeften van de klant.
 • Geloofwaardig en realistisch is.
 • Samen te vatten is in een paar zinnen.
 • Onderscheidend is.
 • Aantrekkelijk is voor de ontvanger waardoor hij/zij enthousiast wordt.

Zorg dat je een goede houding aanneemt in het gesprek

Om effectief te communiceren met je klanten draait het niet alleen om de boodschap maar ook om je houding. Je verhaal kan nog zo goed zijn, maar wanneer de ondernemer niet het idee heeft dat jij betrokken bent dan is de kans klein dat jouw advies succesvol wordt ontvangen. Je houding is goed wanneer:

 • Je interesse toont door aandachtig te luisteren en door relevante vragen te stellen.
 • Je alles rustig en begrijpend uitlegt.
 • Je rekening houdt met de wensen van de specifieke klant.
 • Jij jezelf goed hebt ingelezen in zijn bedrijf.
 • Je laat merken dat jij de klant kent en met name waar de klant niet van houdt.

Geef en ontvang feedback op de juiste manier

Een belangrijk onderdeel van effectieve communicatie is het geven en ontvangen van feedback. Wanneer je verkeerd feedback geeft of slecht met feedback om gaat kan dit een grote invloed hebben op de onderlinge relatie met de klant.

Stappen die je kunt gebruiken om goed feedback te geven zijn:

 • Zorg dat je feedback concreet is en dat je feedback niet anders te interpreteren is.
 • Zorg dat je feedback een dialoog wordt door om een reactie te vragen.
 • Wanneer de ontvanger je feedback begrijpt kun je aangeven wat het met je doet.
 • Vraag weer om een reactie.
 • Geef een advies over hoe de feedback opgelost kan worden.

Hoe advies ontvangen:

 • Sta open voor feedback.
 • Vraag goed door om erachter te komen wat de gever bedoelt.
 • Bedank de ander in plaats van verdedigen.
 • Geef aan wat je gaat doen met de feedback.

Wij hopen dat deze tips jou helpen als accountant-adviseur om de zakelijke relatie met jouw klanten te onderhouden of te verbeteren.

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

 • Stuurinformatie;
 • Onderscheidend vermogen;
 • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
 • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
 • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
 • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks