Scroll Top

Leestip: De Lean Startup

Leestip: De Lean Startup

Als startend kantoor wil je snel resultaat halen met je onderneming. De Lean Startup is een handig stappenplan voor beginnende ondernemers. Het boek bied je dan ook alle handvatten om op succesvolle wijze nieuwe producten of diensten in de markt te zetten. Lean-denken is ingericht op het proces van innovatie, maakt het mogelijk de juiste dingen te meten en het product aan te passen en opnieuw te testen. Hierdoor zul je minder tijd en geld verspillen.

Het boek geeft alle principes en technieken van de Lean Startup. De methode is speciaal ontworpen om je te leren hoe je een startup bouwt. Verder geeft de boek tips over hoe je jouw kantoor met grote snelheid kan opschalen en laten groeien. De auteur van het boek Eric Ries, heeft verschillende startups opgericht en wordt wereldwijd gezien als een innovatiefilosoof.

 

De voordelen van de Lean Startup

Lean heeft verschillende voordelen. Je bespaart kosten en tijd om met de Lean Startup te werken, maar ook de producten en diensten sluiten aan bij de behoeften van je klanten. Verder is het een praktische aanpak waarbij je veel test en uitprobeert, waardoor je constant kan verbeteren.

 

De 5 spelregels van de Lean Startup

De Lean Startup heeft 5 spelregels. Ze zijn niet allemaal even relevant voor jouw accountantskantoor, maar zijn wel belangrijk om te benoemen.

1. Durf te falen en te experimenteren

Met de gedachte van de Lean Startup mag je fouten maken. Sterker nog, fouten maken moet! Als je gedurende de opstart fouten maakt, dan leer je en bespaar je directe kosten. Je blijft verbeteren waardoor je diensten en producten beter worden en beter aansluiten bij de behoeften van de klant. Wanneer je echt lef hebt, dan ga je met een product die incompleet is naar klanten. Hier leer je namelijk het meeste van. Dit product bevat alleen een aantal cruciale onderdelen. Dit noemen we MVP (Minimum Viable Product). Het MVP bevat alle onderdelen die minimaal nodig zijn om het product te laten werken. Eigenlijk een soort prototype die gebruikt wordt om te testen.

2. Test je eigen aannames

Deze is misschien wel logisch maar zeker niet onbelangrijk. Als ondernemer ben je vaak overtuigd dat jouw product het beste is. Maar is dit een aanname of heb je bewijs dat het zo is? Je product of idee voor een kleine groep potentiële klanten zetten geeft je nieuwe ingevingen en biedt verbeterpotentieel. Elk businessmodel zal bij de eerste introductie sneuvelen op de markt en daarom is het testen van jouw aannames belangrijk om teleurstelling te voorkomen.

3. Voer mini-experimenten met behulp van 3 stappen

De Lean Startup bestaat uit 3 vaste stappen, namelijk bouwen, meten en leren. Door mini-experimenten uit te voeren maak je snel een goed en schaalbaar businessmodel. Op basis van de resultaten beslis je of je de huidige strategie moet doorzetten of dat je de strategie moet bijstellen. Met name de feedback van je klanten is waardevol en cruciaal om te blijven verbeteren.

4. Houd het klein

De Lean Startup wil dat je ‘baby steps’ maakt in het innovatieproces. Dit doe je door je idee zo snel mogelijk te toetsen met de markt door verwachtingen concreet en meetbaar te maken. De volgende stap is het bedenken van zoveel mogelijk experimenten om je hypothese verwachtingen te testen en te meten. Kies voor het experiment waarmee je snel en goedkoop kunt testen of de aanname klopt. Laat je MVP testen door een kleine groep potentiële klanten en verzamel feedback. Door de gebruikers vragen te stellen en door te observeren meet je hun ervaring. Na het bouwen en meten ga je bijsturen om ervoor te zorgen dat het product verbetert. Pas wanneer het product echt aanslaat bij de doelgroep heeft het zin om te investeren in marketing en verkoop.

5. Betrek je werknemers bij de productontwikkeling

Belangrijk in de Lean Startup zijn de werknemers. Je medewerkers betrekken bij de productontwikkeling komt ten goede van het product, omdat zij andere vaardigheden hebben. Ook raken ze meer betrokken bij het proces.

Laat je inspireren door het boek en bereik meer succes met je kantoor! Het boek is verkrijgbaar bij Managementboek.

 

Lean startup