Scroll Top

Leestip: Navigeren met KPI- Dashboards

De inhoud van dit artikel

Wie heeft er tegenwoordig niet van KSF’en en KPI’s en dashboards gehoord? In MKS termen noemen wij dit de Resultaatbepalers. Boeken over KPI’s en KSF’en horen zo’n beetje tot onze verplichte kost. Er wordt veel over geschreven en geroepen in de markt. Uiteraard willen en moeten wij weten wat er over geschreven wordt, wat de nieuwste ontwikkelingen zijn en hoe we deze kunnen omarmen en hoe wij daarmee rekening kunnen houden.

In die hoedanigheid en met buitengewone belangstelling hebben wij het boek “Navigeren met KPI-dashboards” gelezen.

In één oogopslag sturen op je dagelijkse bedrijfsactiviteiten met overzichtelijke KPI-dashboards. Als accountant-adviseur ontkom je er niet aan. Met KPI-dashboards stel je organisatiedoelstellingen op voor jouw kantoor, en ook voor je klanten. Daarom is het belangrijk om te weten hoe je prestatie-indicatoren opstelt, maar ook hoe je een KPI-dashboard maakt om op optimale wijze de juiste informatie te krijgen.

Het boek ‘’Navigeren met KPI- Dashboards’’ is geschreven voor studenten. Van A tot Z legt het boek uit hoe je prestatie-indicatoren opstelt, wat een KPI-dashboard inhoud en wat het kan betekenen voor je organisatie. Het boek is ontwikkeld voor opleidingen als Finance & Control, Accountancy, Bedrijfseconomie en -kunde, Business & IT, Ondernemerschap & Retail management.

Het KPI- dashboard staat centraal in de planning en sturing van de bedrijfsactiviteiten, waarmee je op een overzichtelijke manier en met de juiste parameters stuurt. In het boek ligt de nadruk sterk op het financiële aspect. Uiteraard moet rekening gehouden worden met een brede context (Missie, Visie, Markt, Strategie, Processen, Input en output).

Met behulp van de missie en visie en de Balanced Scorecard worden de Kritieke Succesfactoren bepaald (KSF’s). KSF’s zijn factoren die beslissend zijn voor het behalen van vooraf gestelde doelen en zijn te koppelen aan KPI’s. Met behulp van KPI- dashboards kun je sturen op het behalen van de organisatiedoelstellingen van je kantoor en je klanten.

Ik denk dat er je er van te voren goed rekening mee moet houden wij wie je wat gaat ontwikkelen en implementeren. Wil je een KPI-dashboard implementeren bij een bedrijf met meer dan 100 medewerkers en verschillende staff functionarissen? Dan kies je waarschijnlijk voor een heel andere aanpak dan wanneer je een KPI-dashboard wilt implementeren bij een bedrijf met 10 medewerkers.

Een heel sterk geschreven boek met duidelijke verbanden. In de praktijk is het de uitdaging voor jou als accountant- adviseur dat jij je klanten niet overlaad met KSF’en en KPI’s en de implementatie met bijbehorend draagvlak hierbij. Zorg dat je de ondernemer centraal stelt bij het opstellen van de KSF’en, KPI’s en het bijbehorende dashboard. Bij de implementatie moet je rekening houden met een korte doorlooptijd, zodra de doorlooptijd om welke reden dan ook vertraagd of verlengd wordt, verlies je het momentum en de aandacht van de ondernemer.

De meeste cijfers en data zijn vaak al binnen de onderneming aanwezig, het ontbreekt vaak aan de juiste informatie. Hiervoor kun je de zogenaamde KPI-dashboards heel goed inzetten hanteer hierbij echter zoveel mogelijk het credo “less is more”. De auteurs van het boek zijn Eldert de Jager en Jako van Slooten.

Wil je ook alle ins en outs weten van KPI- Dashboards en prestatie-indicatoren. Bestel het boek dan bij Managementboek.

Navigeren met KPI- Dashboards