Scroll Top

Hoe bepaal je als ondernemer een goede kostprijs?

Hoe bepaal je als MKB ondernemer een goede kostprijs?

De laatste tijd heb ik met veel MKB ondernemers gesproken, in allerlei branches. Ik heb gesproken met architecten, installateurs, garagehouders, bouwbedrijven, metaalbedrijven, schildersbedrijven en noem maar op. En in die gesprekken komt altijd wel de kostprijs aan de orde. Zonder een goede kostprijs kun je namelijk niet goed ondernemen.

hoe bereken je de kostprijs in de praktijk?

De antwoorden hierop zijn zeer divers!

Meest voorkomend, is dat de ondernemer uitgaat van een bepaald tarief van zijn werknemers op basis van zijn salaris. Vervolgens ‘zet hij daar wat bovenop’ om zijn vaste kosten ‘te dekken’. Een enkeling houdt rekening met een risicodekking, maar dat is meer uitzondering dan regel.

Een andere veel voorkomende methodiek is, dat de ondernemer bewerkingstijden op bepaalde machines hanteert met een bijbehorend machinetarief. Dit tarief is dan gebaseerd op de investering (afschrijving) van de machine, de benodigde manuren voor de bewerking en een percentage van de overige vaste kosten van het bedrijf.

In beide gevallen worden hier nog de materialen en eventueel uitbesteed werk bij opgeteld, al dan niet met een opslag.

En zo zijn er nog wat andere methoden, die hier in meer of mindere mate op lijken tot aan Activity Based Costing toe.

En sommige MKB ondernemers laten hun kostprijs door hun accountant berekenen, voor wie het ook niet altijd gemakkelijk is om met het goede antwoord te komen.

Wat zijn de risico’s van de standaard kostprijs bereken modellen?

Op de eerste plaats is er al snel het gevaar van een foutieve kostprijsberekening. Enerzijds omdat de tarieven niet of nauwelijks worden geactualiseerd, anderzijds omdat bewerkingstijden foutief zijn ingeschat en/of zijn veranderd en omdat de productieve uren van medewerkers foutief zijn ingeschat (meestal te hoog zodat de kostprijs te laag wordt berekend).

Een ander risico is, dat de vaste bedrijfskosten aan het eind van het jaar niet allemaal gedekt zijn, omdat gerekend is met junior tarieven, afgeschreven machines of door lage bezettingsgraden.

En niet te vergeten, als ondernemer ben je creatief en bedenk je steeds nieuwe dingen. Er verandert altijd wel wat. Vergeet die aspecten niet mee te nemen in je kostprijs!

Wat is het belang van een correcte kostprijs?

De bruto marge minus de kostprijs bepaalt hoeveel winst je maakt. Een correcte berekening is dus uitermate belangrijk. Hanteer je een kostprijs, die te laag is dan doe je jezelf tekort. Je krijgt misschien wel veel opdrachten, maar verdient weinig. Als je met je kostprijs € 1,-  fout zit kan je dit in een bedrijf met circa 20 medewerkers al snel €30.000 – €40.000,- per jaar kosten. Voor een bedrijf met 50 medewerkers loopt dit al snel op tot €80.000 – €90.000,- per jaar.

Is de door jou berekende kostprijs te hoog, dan loop je een risico dat je opdrachten misloopt en opdrachten afwijst die ogenschijnlijk te weinig marge opleveren.

Beide situaties wil je niet, dus het is belangrijk voor jou als ondernemer je kostprijs goed te kennen.

Hoe bereken je de kostprijs dan wel?

Een goede kostprijs wordt berekend op basis van de juiste capaciteit in je bedrijf en je kosten. Hoe je dat precies kunt doen kun je teruglezen in onze serie blogs: ‘In 10 eenvoudige stappen naar meer winst uit je bedrijf’.

Heb je vragen naar aanleiding van deze toelichting, of wil je hulp bij het berekenen, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder om meer uit je bedrijf te halen!

Luuk Haegens
Partner bij Management Kompasgroep B.V.