Scroll Top

Goed nieuws! Het rendementsvaccin is eindelijk binnen

Hét rendementsvaccin voor bedrijven in moeilijkheden zonder nare bijwerkingen!

 Pleisters plakken of oorzaken aanpakken?rendementsvaccin

Het coronavirus heeft een grote impact op de samenleving en onze economie. Niemand weet hoe lang de impact van covid-19 nog voortduurt. Niemand weet hoelang de na-ijl effecten nog duren, wat de invloed hiervan gaat zijn en hoelang ondernemers hier nog last van hebben. Al deze ontwikkelingen zijn van grote invloed op de ondernemers en deze zorgen voor grote onzekerheid. Ondernemers lopen nu rond met een grote hoeveelheid aan vragen:

 • Kan ik mijn personeel nog allemaal aanhouden?
 • Hoeveel omzet moet ik maken om mijn vaste kosten te dekken?
 • Hoe lang kan ik dit volhouden?
 • Heb ik een extra financiering nodig?

Om op deze vragen een antwoord te geven is het van belang om goed inzicht in de organisatie te hebben, maar ook te zorgen dat de ondernemer hetzelfde inzicht heeft.

 

“Plak jij een pleister op de zere wond, of pak je samen de oorzaak aan en bied jij daarmee een structurele oplossing?”

Vele zullen denken dat een traject tussen adviseur en ondernemer vooral van toepassing is wanneer het goed gaat met het bedrijf en het nog beter zou kunnen, maar dit is niet waar, in tegendeel: De oorsprong van het MKS is ontstaan in slechte tijden voor ondernemers. De oorsprong van een deel van de MKS-methode is ontstaan in de tijd dat de mijnen in Zuid-Limburg moesten sluiten en alle mkb-ondernemingen uit de regio geholpen moesten worden. Juist in onzekere tijden als het sluiten van de mijnen, dreigende faillissementen, een financiële crisis of een virus uitbraak zoals we nu ervaren is het belangrijk om een bedrijf snel, goed en effectief stuurbaar te maken.

Maar hoe zorg je er nou voor dat een ondernemer zijn bedrijf kan sturen? Het MKS is juist geboren om deze vraag te kunnen beantwoorden. De MKS methodiek is er op geënt om financiële gegevens te vertalen naar managementinformatie waar de ondernemer zelf mee aan de slag kan. Om een onderneming te sturen is het van belang om goed inzicht te krijgen in:

 1. Het commercieel gedrag;
 2. De kostenbeheersing;
 3. De capaciteitsbeheersing & organisatie.

 

De 6 resultaatbepalers

Om deze drie zaken snel inzichtelijk, stuurbaar en meetbaar te maken, wordt er door MKS adviseurs gebruik gemaakt van 6 resultaatbepalers. Deze 6 resultaatbepalers vormen de basis van het MKS, waarvan er minimaal 3 in elke onderneming terugkomen. Deze 6 resultaatbepalers kunnen gezien worden als de pijlers van elke onderneming.

3 stappen MKS

Hoe zijn de resultaatbepalers van invloed op het resultaat?

Nu de resultaatbepalers binnen de onderneming in kaart zijn gebracht rest de volgende vraag: Hoe zijn de resultaatbepalers van invloed op het resultaat? Waar zit het lek in mijn bedrijf?

Dit is misschien wel de leukste vraag die een MKS-adviseur kan krijgen. Via de rendementsanalyse reken je eenvoudig uit in welke mate deze van invloed zijn op het resultaat. Nadat je op hoofdlijnen de financiële gegevens van de onderneming hebt ingegeven,  komen de resultaatbepalers aan bod. Per resultaatbepaler beoordeel je samen met de ondernemer wat een kleine of grote verandering voor effect heeft op het resultaat. Het inzicht, de ambitie en de competenties van de ondernemer worden hier heel snel gechallenged.

Een dergelijke korte sessie tussen adviseur en ondernemer over het rendement van de onderneming levert veel inzichten op. Zo kan door het invullen van de rendementsanalyse en het bepalen van de veranderingen op de resultaatbepalers veel vragen wegnemen bij de ondernemer.

 

De bedrijfsdoorlichting

Voor specifiekere vragen dient er een meer uitgebreide analyse gemaakt te worden. Binnen de MKS methodiek heet dit de bedrijfsdoorlichting en is dit de tweede stap in een adviestraject. Tijdens de bedrijfsdoorlichting wordt er samen met de ondernemer een grondige analyse gemaakt van de onderneming. Hierbij wordt er ingezoomd op alle facetten van de onderneming. Het maken van de bedrijfsdoorlichting resulteert in de volgende inzichten:

 • 0-meting
 • Begroting
 • Resultaatbepalers en bijbehorende normen (KPI’s)
 • Kostprijs
 • Actie- & verbeterplan

 

Het opstellen van een jaarplan

Nu het bedrijf compleet inzichtelijk gemaakt is, kunnen bepaalde scenario’s eenvoudig doorberekend worden. Tevens kan het jaarplan volledig gemaakt worden of kunnen er jaarplannen gemaakt worden per scenario. Het resultaat hiervan is dat ondernemers weten aan welke knoppen zij kunnen draaien om hun onderneming te sturen, maar ook weten zij hoe bepaalde scenario’s kunnen uitpakken. Alles bij elkaar geeft dit de ondernemer een gevoel van grip, rust en zekerheid. Het is daarom van groot belang om juist in deze tijden je bedrijf te sturen.

Wil jij het rendementsvaccin voor jouw kantoor en je klanten?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

 •  Stuurinformatie;
 • Onderscheidend vermogen;
 • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
 • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
 • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
 • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks