Scroll Top

Leestip: The 10x growth machine

De inhoud van dit artikel

The 10x growth machine

In de accountancywereld hebben we veel te maken met de marktvorm: volledige vrije mededinging. Dit betekent dat er veel accountantskantoren in de markt actief zijn die vaak dezelfde diensten verlenen en allemaal een (klein) deel van de markt bedienen. Vooral kleine accountantskantoren doen vaak hetzelfde als hun concurrenten, omdat de traditionele werkzaamheden nog steeds behoren als de core business voor hen. De huidige ontwikkelen zorgen ervoor dat er verandering nodig is om bestaansrecht te houden in de toekomst.

Dankzij corona is de digitalisering in een stroomversnelling gegaan, mede omdat kantoren in veel gevallen gedwongen zijn om meer digitaal te werken met hun klanten en intern met medewerkers. Ook is het steeds verder automatiseren van de interne processen binnen kantoren een aanhoudende trend. Deze trend brengt ook onzekerheid met zich mee. Hoe ziet de toekomst van de assistent er bijvoorbeeld uit wanneer processen geautomatiseerd worden? En hoe om te gaan met het verdienmodel dat vaak nog op uren x tarief gebaseerd is? Kortom rede genoeg om te innoveren met je accountantskantoor! Niet alleen op processen en werkzaamheden maar op het vlak van businessmodels, verdienmodellen en de organisatie.

Het boek ‘The 10x Growth Machine’ heeft als motto: Innoveer of sterf! Het boek is Engelstalig en geschreven door Misha de Sterke. Hij is innovatie en startup expert en heeft in het verleden meer dan 100 bedrijven geholpen met het maken van toekomstbestendige strategieën. Het boek beschrijft hoe een core business kan worden geïnnoveerd. De 10x Growth Machine helpt bedrijven om innovaties op een gestructureerde manier te laten werken van idee tot een uitvoerbaar plan. Het boek beschrijft een beproefde methodologie met een raamwerk, een canvas, zeven modellen en elf tools, om te beginnen met het bouwen van je eigen 10x groeimachine.

Het boek is te bestellen bij Managementboek.

The 10x Growth Machine