Scroll Top

4 tips om te automatiseren met jouw accountantskantoor

4 tips om te automatiseren met jouw accountantskantoor

Automatiseren accountantskantoor

De trend van automatiseren is een breed begrip geworden in de accountancymarkt. Je zult ongetwijfeld met het automatiseren van processen te maken gehad binnen jouw kantoor. Toch hebben veel accountants moeite met het implementeren van geautomatiseerde processen binnen hun kantoor.

Vandaar dat wij in dit artikel tips geven over waaraan je kunt denken bij de automatisering van processen binnen jouw accountantskantoor.

 

Brainstorm over processen die beter, efficiënter of slimmer kunnen

Plan een brainstormsessie in met al je collega’s. Als accountant of vennoot zal je ongetwijfeld anders tegen bepaalde zaken binnen de organisatie aankijken dan bijvoorbeeld assistenten en de receptie. Door in gesprek te gaan en ieder vanuit zijn perspectief te laten kijken kom je erachter waar je het beste kunt starten met automatiseren van processen of het doorvoeren van verbeteringen op dit vlak.

 

Bekijk of de huidige softwarepakketten binnen de organisatie optimaal worden benut

Vaak kan je huidige software beter worden ingezet of worden benut. Hierdoor kun je mogelijk diensten leveren en meer halen uit huidige softwarepakketten. Vaak heb je deze pakketten in het verleden niet zomaar aangeschaft. Het is vaak heel verleidelijk om voor een nieuw probleem nieuwe tools aan te schaffen, ook je gedrag zal daarmee moeten veranderen. Meestal gaat veel tijd zitten in de implementatie maar bij het gebruik in de praktijk, wanneer iets tegen zit, wordt de knuppel al snel in het hoenderhok gegooid. Niets gaat vanzelf, gun jezelf daarmee ook de tijd maar denk wel van tevoren na over een haalbaar actie- & implementatieplan. Dit is een belangrijk punt die je mee kunt nemen in de brainstormsessie!

 

Onderzoek of er processen geautomatiseerd kunnen worden bij de dienstverlening naar je klant toe

Vaak bedien je jouw klanten al jaren. De ene klant heeft zijn verkoopfacturen geautomatiseerd en de ander heeft liever de ouderwetse manier. Het is veel efficiënter om alle verkoopfacturen op dezelfde manier af te handelen. Het handmatig aanmaken van verkoopfacturen is ouderwets en kost veel tijd. Als dit het geval is kun je in gesprek gaan met je klant. Leg hem uit dat het voor beide partijen makkelijker is wanneer het inboeken van facturen geautomatiseerd wordt. Hierbij wordt de keuze voor welke klanten jouw kantoor wil en kan werken steeds belangrijker.

 

Zie de toegevoegde waarde van automatisering voor jouw klanten

Deze klinkt misschien een beetje flauw, maar toch is dit een belangrijke tip. Uiteindelijk werk je voor de groei van je accountantskantoor en groei is afhankelijk van de toegevoegde waarde die je levert. Jouw klant moet baat hebben bij de automatisering. Ga op zoek naar softwarepakketten die jou helpen bij het creëren van toegevoegde waarde voor jouw klanten, dit levert een win-win situatie op voor beide partijen.

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

  • Stuurinformatie;
  • Onderscheidend vermogen;
  • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
  • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
  • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
  • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks