Scroll Top

(Soft)skills belangrijker dan kennis voor de accountant van de toekomst!?

(soft)skills belangrijker dan kennis voor de accountant van de toekomst!?

De rol van de accountant verandert door de digitalisering en automatisering van de accountancybranche. Er is een groeiende vraag naar advisering en inzicht in real time (financiële) data. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden en competenties van accountants. De vraag is daarom ook; zijn (soft)skills belangrijker dan kennis voor de accountant van de toekomst!?

Waar vroeger een term gold: kennis is macht, is kennis nu en in de toekomst zeker ook met de ontwikkelingen van AI, overal te vinden. De vraag is hoe ga je met die kennis om, hoe vertaal je het naar de situatie bij jouw klant. In de toekomst zullen daarom vaardigheden en competenties zeker net zo belangrijk, dan wel belangrijker zijn dan de pure kennis.

Naast de traditionele ‘hard skills’, zoals kennis van boekhouden, fiscaliteit en wet- en regelgeving, zijn en worden bepaalde soft skills dan ook steeds belangrijker voor accountants.

Enkele soft skills voor de accoutant van de toekomst zijn;

1. Communicatievaardigheden

De accountant van de toekomst moet in staat zijn om complexe financiële informatie op een begrijpelijke manier te communiceren naar klanten en collega’s. Hij of zij moet goed kunnen luisteren en de juiste vragen stellen om de behoeften van de klant te begrijpen en te achterhalen wat er speelt binnen de organisatie. Of wel het niveau van mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden wordt belangrijker.

2. Analytisch denken

De accountant van de toekomst moet in staat zijn om (snel) gegevens te analyseren en te interpreteren om financiële trends te identificeren en aanbevelingen te doen aan klanten. Hij of zij moet in staat zijn om complexe financiële gegevens te begrijpen en te vertalen naar begrijpelijke informatie voor klanten.

3. Kritisch denken

De accountant van de toekomst moet in staat zijn om kritisch te denken en problemen op te lossen. Hij of zij moet in staat zijn om te kijken naar een situatie vanuit verschillende perspectieven en een weloverwogen beslissing te nemen. Ook het tijdig kunnen scheiden van hoofd en bijzaken is hierin van belang. In de praktijk zien we dat met name dit laatste voor veel medewerkers van een accountantskantoor als lastig wordt beschouwd. Een kritische geest en de mogelijkheid om te evalueren en te analyseren is hierbij nodig.

4. Creativiteit en innovatie

De accountant van de toekomst moet in staat zijn om creatief en innovatief te denken. Hij of zij moet in staat zijn om nieuwe manieren te vinden om klanten te adviseren en te helpen bij het oplossen van problemen. Dit vereist een open en nieuwsgierige geest en het vermogen om out-of-the-box te denken. “De denkwijze die het probleem heeft veroorzaakt, lost het probleem vaak niet op”.

5. Samenwerking en teamwork

De accountant van de toekomst moet in staat zijn om effectief samen te werken met collega’s en klanten. Hij of zij moet in staat zijn om te luisteren, te communiceren en te werken in een teamomgeving. Dit vereist een hoge mate van empathie, sociale vaardigheden en het vermogen om te werken in een team. Ook de signaalfunctie, en kunnen inschatten wanneer een collega of een extern expert aan zet is, wordt alsmaar belangrijker.

6. Veranderingsbereidheid

De accountant van de toekomst moet bereid zijn om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en nieuwe technologieën en tools. Hij of zij moet open staan voor veranderingen en zich snel kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. Dit vereist flexibiliteit, aanpassingsvermogen en een bereidheid om te leren en te groeien.

Conclusie

Kortom, de accountant van de toekomst moet niet alleen beschikken over de traditionele hard skills, maar juist ook over een steeds breder scala aan soft skills om effectief te kunnen communiceren, samenwerken, innoveren en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Ben of wil jij de accountant van de toekomst zijn? Wij hebben een wetenschappelijk onderbouwde methodiek ontwikkeld, die deze hard- en soft skills combineert en jou kan helpen! Meer weten? Bezoek onze website of neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

  •  Stuurinformatie;
  • Onderscheidend vermogen;
  • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
  • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
  • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
  • Nog meer plezier in het werk.

Meer weten over Management Kompasgroep B.V., of hoe wij vanuit ons kantoor in Venray accountants en bedrijfsadviseurs begeleiden en ondersteunen wij bij het implementeren van de MKS methode? Neem dan contact met ons op.

(Soft)skills belangrijker dan kennis voor de accountant van de toekomst!?