Scroll Top

Personeelstekort binnen de accountancybranche: het moment voor innovatie!

Personeelstekort binnen de accountancybranche: het moment voor innovatie!

De accountancy- en administratiebranche kent al een aantal jaren aanhoudende groei. Echter ervaart de helft van de ondernemingen in de branche moeite met het behoud en het aantrekken van nieuwe medewerkers.

Door de hoge werkdruk en toenemende wet- en regelgeving wordt de interesse in het beroep steeds kleiner. Personeel kiest vaker en ook sneller voor het bedrijfsleven, daarnaast is de aanwas van nieuwe studenten steeds geringer.

Grote boekhoudschandalen hebben gezorgd voor toenemende regelgeving en imagoschade aan het beroep. Deze regelgeving maakt het beroep minder aantrekkelijk maar zorgt ook voor extra vraag vanuit de markt (te denken aan bijvoorbeeld rapportages over duurzaamheid), waardoor de huidige werkzaamheden uitgebreid kunnen worden.

De branche blijft innoveren. Om het personeelstekort tegen te gaan passen kantoren automatisering en stapsgewijs robotisering toe om met name het repeterende werk te verminderen. Verder zorgt data-analyse ervoor dat het werk van de accountant meer verschuift naar die van analist en adviseur.

Door nieuwe innovaties, personeelstekorten en door hogere kosten gerelateerd aan de toenemende wet- en regelgeving, stijgen de tarieven en hiermee de omzetten van kantoren. Een verwachtte groei van 4% voor 2023, maakt het vooruitzicht voor accountants- en administratiekantoren positief.

Ook wij zien in de praktijk dat de werkdruk binnen kantoren hoog blijft. Kantoren moeten bepaalde keuzes maken nu, bijvoorbeeld voor (type) klanten, voor bepaalde werkzaamheden en op het vlak van automatisering.

Dit artikel is mede gebaseerd op, het artikel van Rabobank, genaamd “Vooruitzicht accountancy en administratiekantoren blijft goed” gepubliceerd op 16 augustus 2022.

Personeelstekort accountancy
WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

  • Stuurinformatie;
  • Onderscheidend vermogen;
  • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
  • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
  • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
  • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks