MKS®

Het MKS®

In onze aanpak staan de ondernemer en het Management KompasSysteem® (het MKS®) centraal. Het MKS® is een krachtige aanpak om ondernemers snel meer inzicht en grip te geven. Het is een aanpak die al jaren lang in zowel de praktijk als in de theorie beproefd is. Omdat de ondernemer (klant) centraal staat is deze aanpak ook in de taal van de ondernemer opgebouwd. In logische stappen maak je van cijfers en bedrijfsprocessen informatie voor de ondernemer, waar hij echt op kan sturen.Toepassing van het MKS® leidt in de praktijk tot verhelderende inzichten, meer bewustwording en al snel tot een hogere winst.


Grip, sturing en meer winst met het MKS®

MKS focust op de 2-5 belangrijkste resultaatbepalers (KPI’s) binnen een bedrijf. De ondernemer heeft hiermee per week de beschikking over een dashboard op 1 A4. Hij heeft ieder moment de voor hem relevante bedrijfsinformatie tot zijn beschikking. Toepassing van het MKS® leidt al snel tot meer grip op de belangrijkste bedrijfsprocessen (financiën, personeel en organisatie, verkoop, inkoop en/of productie). Deze grip heeft bij 9 van de 10 bedrijven, binnen 3 maanden een hogere winst als resultaat. Resultaat door inzicht!

Het MKS® is een adviesmethode, een samenspel van analyseren, adviseren, inspireren en werken. Deze aanpak is door ons ontwikkeld in jarenlange samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en is bekroond met een promotieonderzoek en proefschrift. Inmiddels wordt deze aanpak al jaren succesvol in de praktijk gebracht door ondernemers en hun accountants en adviseurs. Doorontwikkeling heeft geleid tot een ondersteunend digitaal platform voorzien van o.a. de volgende pragmatische tools:

 • Quickscan;
 • Bedrijfsdoorlichting;
 • Kostprijsberekeningsmethode;
 • Rendementsanalyse;
 • Begroting (jaar en meerjaren);
 • Resultaten volgsysteem®;
 • Periodieke managementrapportages/dashboards;
 • MKS Benchmark;

Het MKS® creëert kansen en mogelijkheden voor:

 • MKB-ondernemers;
 • Accountants;
 • Organisatieadviseurs;
 • Branche-, inkoop-, verkoop- en franchiseorganisaties.

Wil je weten wat het MKS® voor jou kan betekenen, neem dan snel contact op met een van onze adviseurs tel. 0478-583150.

Download hier alvast een samenvatting van het proefschrift ManagementKompasSysteem boekje