Scroll Top

Zelfstandig adviseurs

MKS in de praktijk
MKS in de training
MKS met MKS.Tools

Uit ervaring weten we dat jij je graag wil onderscheiden van jouw collega’s, jij wil je eigen touch geven aan jouw dienstverlening. Tevens ben je altijd opzoek naar slimme manieren van werken, naar een netwerk en naar handige adviestools. MKS biedt dat alles ineen. Dat is ook de reden dat steeds meer zelfstandig adviseurs als MKS adviseur aan de slag gaan. De zelfstandige adviseurs die al met MKS werken hebben bijna allemaal andere achtergronden: strategisch management, bedrijfskundig, HRM, procesmanagement, lean, bedrijfseconomisch e.d.

Waar strategisch advies als iets vaags en abstracts en duur wordt gezien door veel MKB ondernemers, kun je met MKS bij de basis beginnen, lekker concreet op het winstverbeterpotentieel in eerste instantie. Ook kun je met de MKS.Tools rendementsanalyse al tijdens acquisitiegesprekken laten zien aan een ondernemer wat jij voor hem kunt betekenen in harde Euro’s. Andere zelfstandige adviseurs sommen de volgende sterke punten van MKS op:

 • Acquisitiegesprekken, bij de ondernemer aan tafel komen en heel snel laten zien dat je zijn bedrijf doorgrondt, je kunt direct de winstpotentie op tafel leggen en de ondernemer challengen op zijn bedrijfsvoering e.d.;
 • Als een manier om je toegevoegde waarde te bewijzen en goede adviestarieven te hanteren;
 • Ondernemers helpen met toekomstperspectief, plezier en continuïteit;
 • Als een onderscheidend vermogen van veel andere adviseurs;
 • Een bewezen en sterk netwerk van reeds actieve adviseurs;
 • De vele handige tools, zowel on- als offline;
 • Bij het doorgronden en doorlichten van bedrijven (fusies & overnames) van verdienmodellen, processen, risico’s en kostenstructuren;
 • Bij opstellen van begrotingen of het challengen van begrotingen;
 • Bij het opstellen van businessplannen / ondernemingsplannen / financieringsaanvragen;
 • Bij het begeleiden van ondernemers naar hun doelstellingen;
 • Ondernemers helpen met grip, inzicht en focus;
 • Managementinformatie;
 • Scenario’s doorrekenen;
 • Kostprijs berekenen;
 • Verkoopprijzen bepalen;
 • Product / dienst / klant / branche doorrekeningen;
 • Benchmarken;
 • Bedrijfsoverdrachten;
 • Concrete invulling voor rendementsverbetering- en waardecreatietrajecten.

Ook als je over geen tot weinig bedrijfseconomisch kennis beschikt zijn onze trainingen juist heel waardevol. De meeste ondernemers die jij spreekt hebben deze kennis ook niet en het is juist de uitdaging om hen hierbij met MKS te helpen. Tijdens onze trainingen leer je dan ook op een andere manier naar cijfers kijken en fris je jouw eventuele bedrijfseconomische kennis op.

Na de training kun je het geleerde direct in de praktijk toepassen. De trainingen en masterclasses hebben een informeel, interactief karakter waar veel ruimte is om praktijkcases te behandelen. In de trainingen zul je tussen accountants en vennoten van verschillende kantoren zitten, dit zorgt voor een mooie dynamiek en een versterking van het netwerk. Theorie en praktijk gaan telkens hand in hand.

Het mooiste is wanneer je een praktijkcasus meeneemt naar de training en de dag na de training direct naar die klant gaat om hiermee aan de slag te gaan. Je zult zien dat je andere gesprekken krijgt wat voor zowel jou als voor jouw klant heel veel energie geeft.

Met MKS.Tools hebben wij een complete toolsbox voor jou als zelfstandig adviseur. Het betreft zowel online als offline tools om jouw advieswerk zo effectief, makkelijk en leuk mogelijk te maken. Zo bestaat de toolbox onder andere uit:

 • Quickscan – Rendementsanalyse – 0 meting ineen;
 • MKS Winscanvas (doorlichtingstools)
 • Jaarplan, hiermee maak je analyses, begrotingen en het ondersteund bij de doorlichting;
 • Actie- & verbeterplan op 1 A4, handige handleiding voor het begeleidingstraject;
 • RVS, hiermee monitor je periodiek de voortgang van de resultaten, dit werkt ter ondersteuning van het begeleidings- en adviestraject

MKS.Tools gaat niet alleen over cijfers, ook over capaciteit, commercieel gedrag, organisatie en processen. De cijfers zijn zeker van belang maar wel in een taal die voor ondernemers interessant en zelfs als inspirerend worden ervaren.

MKS is een manier van werken, een manier van adviseren en een manier van denken. De administratie / tussentijdse cijfers worden niet als stuurmiddel gebruikt maar ter controle.

Kortom MKS.Tools, unieke tools en met oog voor de klant een gezonde mix van online en offline adviestools!