Scroll Top

Financieel adviseurs

MKS in de praktijk
MKS in de training
MKS met MKS.Tools

Financieel advies is jouw ding! En toch wil je het anders doen en je onderscheiden van jouw collega’s, je wil je eigen touch geven aan jouw dienstverlening. Uiteraard ben je als financial altijd opzoek naar slimme manieren van werken, naar een netwerk en naar handige adviestools. Het ManagementKompasSysteem® biedt dit alle drie. Dat is ook de reden dat steeds meer van jouw collega adviseurs ook als MKS adviseur aan de slag gaan. De financieel adviseurs die al met het ManagementKompasSysteem® werken hebben  een achtergronden: in strategisch management, controlling, accountancy, banking, verzekeringen en bedrijfskunde. Met behulp van MKS® kun je als financieel adviseur ook heel goed fungeren als parttime CFO, interim controller, klankboard en dergelijke.

In MKS® gaan strategie en bedrijfseconomie hand in hand. Het mooie van MKS® is dat je direct kunt beginnen vanuit de winstcapaciteit van een bedrijf. De MKS.Tools rendementsanalyse is hiervoor al tijdens acquisitiegesprekken ideaal om te gebruiken. Je kunt dan direct laten zien aan een ondernemer wat jij voor hem kunt betekenen in harde Euro’s. Andere financieel adviseurs sommen de volgende sterke punten van het ManagementKompasSysteem® op:

 • Acquisitiegesprekken, bij de ondernemer aan tafel komen en heel snel laten zien dat je zijn bedrijf doorgrondt, je kunt direct de winstpotentie op tafel leggen en de ondernemer challengen op zijn bedrijfsvoering e.d.;
 • Als een manier om je toegevoegde waarde te bewijzen en goede adviestarieven te hanteren;
 • Ondernemers helpen met toekomstperspectief, plezier en continuïteit;
 • Een handige manier om tussentijdse cijfers effectief, leuker en begrijpelijker te maken voor ondernemers;
 • Als een onderscheidend vermogen van veel andere adviseurs;
 • Een bewezen en sterk netwerk van reeds actieve adviseurs;
 • Bij het doorgronden en doorlichten van bedrijven (fusies & overnames) van verdienmodellen, processen, risico’s en kostenstructuren;
 • Bij opstellen van begrotingen en het challengen van begrotingen;
 • Bij het opstellen van businessplannen / ondernemingsplannen / financieringsaanvragen;
 • Bij het begeleiden van ondernemers naar hun doelstellingen;
 • Ondernemers helpen met grip, inzicht en focus;
 • Managementinformatie;
 • Scenario’s doorrekenen;
 • Kostprijs berekenen;
 • Verkoopprijzen bepalen;
 • Product / dienst / klant / branche doorrekeningen;
 • Benchmarken;
 • Bedrijfsoverdrachten;
 • Concrete invulling voor rendementsverbetering- en waardecreatietrajecten.

Jij beschikt waarschijnlijk al over de nodig bedrijfseconomisch kennis, toch zijn onze trainingen ook voor jou juist heel waardevol. De koppeling tussen bedrijfseconomie, bedrijfskunde en bedrijfsprocessen op praktische wijze wordt door veel financieel adviseurs als een eye opener ervaren. Ook de vertaalslag kunnen maken naar de ondernemer, levert vaak nieuwe inzichten en inspiratie voor advies op. De meeste ondernemers die jij namelijk spreekt hebben deze kennis niet en het is juist de uitdaging om hen hierbij met MKS te helpen. Tijdens onze trainingen leer je dan ook op een andere manier naar cijfers kijken en fris je jouw eventuele bedrijfseconomische kennis op.

Na de training kun je het geleerde direct in de praktijk toepassen. De trainingen en masterclasses hebben een informeel, interactief karakter waar veel ruimte is om praktijkcases te behandelen. In de trainingen zul je tussen andere adviseurs en accountants en vennoten van verschillende kantoren zitten, dit zorgt voor een mooie dynamiek en een versterking van het netwerk. Theorie en praktijk gaan telkens hand in hand.

Het mooiste is wanneer je een praktijkcasus meeneemt naar de training en de dag na de training direct naar die klant gaat om hiermee aan de slag te gaan. Je zult zien dat je andere gesprekken krijgt wat voor zowel jou als voor jouw klant heel veel energie geeft.

Met MKS.Tools hebben wij een complete toolsbox voor jou als financieel adviseur. Het betreft zowel online als offline tools om jouw advieswerk zo effectief, makkelijk en leuk mogelijk te maken. Enerzijds om te analyseren en te doorgronden, anderzijds om periodiek te monitoren en te kunnen bijsturen. De  toolbox bestaat onder andere uit:

 • Quickscan – Rendementsanalyse – 0 meting ineen;
 • MKS Winscanvas (doorlichtingstools)
 • Jaarplan, hiermee maak je analyses, begrotingen en het ondersteund bij de doorlichting;
 • Actie- & verbeterplan op 1 A4, handige handleiding voor het begeleidingstraject;
 • RVS, hiermee monitor je periodiek de voortgang van de resultaten, dit werkt ter ondersteuning van het begeleidings- en adviestraject

MKS.Tools gaat niet alleen over cijfers, ook over capaciteit, commercieel gedrag, organisatie en processen. De cijfers zijn zeker van belang maar wel in een taal die voor ondernemers interessant en zelfs als inspirerend worden ervaren. hiermee verbreed je wellicht jouw werkzaamheden op een hele natuurlijke wijze.

MKS is een manier van werken, een manier van adviseren en een manier van denken. De administratie / tussentijdse cijfers worden niet als stuurmiddel gebruikt maar ter controle. Dat is vaak de grootste eye opener.

Kortom MKS.Tools, unieke tools en met oog voor de klant een gezonde mix van online en offline adviestools!