Scroll Top

Groeien in omvang? Of beter eerst in een paar eenvoudige stappen meer van binnenuit?

Groeien in omvang? Of beter eerst in een paar eenvoudige stappen meer van binnenuit?
MKS

Groeien lijkt een toverwoord en er zijn inmiddels veel succesvolle groeiplatforms. Super mooi en inspirerend, want groeien willen we als ondernemer immers allemaal. Wat past het beste bij jouw klant? Meer omzet of eerst meer winst?

 

Hulp van groeiplatforms (scale up networks)

Online groeiplatforms groeien bij het leven. Ze bieden ondernemers hulp bij het realiseren van groei. Hulp met kennis, trainingen, een netwerk en soms ook met geld (investering of een prijs). Voorbeelden zijn:

Alleen voor de lucky few … Voor veel ondernemers zijn in tijden als deze dergelijke groeiplatforms ongrijpbaar en niet haalbaar. De selectiecriteria waaraan je moet voldoen om überhaupt te mogen deelnemen blijken dan te streng.

 

Groeimogelijkheden

Stil staan is achteruitgang. Dat geldt ook jouw klanten en hun bedrijven. Het is dus zeker zaak om samen met hen over de toekomst van hun bedrijf na te denken en om te bepalen hoe zij willen groeien.

Wil men groeien in/op:

 • aantal klanten?
 • enthousiaste klanten?
 • repeterende omzet?
 • de kwaliteit van je producten/diensten?
 • aantal medewerkers?
 • aanbod diensten of producten?
 • bereik van je doelgroep (marketing)?
 • internationaal ondernemerschap?
 • persoonlijk vlak (leiderschap)?

Misschien staat het groeidoel van jouw klant er niet bij of wil hij wel op álle bovengenoemde aspecten groeien.

Tip. Stel jouw klant eerst eens de vraag waarom hij eigenlijk wil groeien?

 

Groeien en groeiplatforms in deze (lastige) tijden

Eerst werken aan continuïteit. Het is niet alleen zo dat veel ondernemers niet bij groeiplatforms terecht kunnen, in de praktijk blijkt dat de meeste ondernemers nu een keiharde noodzaak hebben om te werken aan continuïteit en winstgevendheid en om in de toekomst ontstane belastingschulden terug te betalen.

Hulp van de overheid is tijdelijk. De hulpmaatregelen vanuit de overheid helpen hier uiteraard (tijdelijk) bij. Daardoor krijg je tenslotte meer tijd om er boven op te komen. Deze hulpmaatregelen bieden echter geen structurele lange termijn oplossing en een heel aantal ondernemingen komt na de zomer, zo is de verwachting, alsnog in de problemen.

Tip. Voor veel ondernemers zijn er voldoende mogelijkheden om nú een stabiele basis te leggen voor continuïteit, betere winstgevendheid en een structurele groei van binnenuit. En dat in plaats van te jagen naar meer omzet, al dan niet met hulp van groeiplatforms.

 

Groeien van binnenuit – dé structurele oplossing voor het MKB

Wat weet je eigenlijk over de winstgevendheid en de waarde van het bedrijf van jouw klant op dit moment? Hoe zou je het vinden als zij met de huidige omvang enorm kunnen groeien in winstgevendheid, waarde en continuïteit? En hoe zou je het vinden als zij dit zelf dagelijks kunnen sturen? Zou dat een mooie groeidoelstelling kunnen zijn voor de komende periode?

Tip. Overweeg je pijlen te richten op beter, winstgevender en robuuster in plaats van op meer.

Dit begint bij grip, focus, ownership en sturing van binnenuit en niet extern.

 

Grip: grip krijgen en houden is makkelijker dan je denkt

Er wordt veel van ondernemers gevraagd. In tijden als deze waarbij de externe omgeving (overheidsbeleid, milieu, internationalisering, technologie) meer dan ooit invloed heeft op het reilen en zeilen binnen bedrijven, lijkt het krijgen, hebben en houden van grip steeds moeilijker. Er wordt steeds meer van ondernemers verwacht. Je moet (jezelf) blijven ontwikkelen, (bij)sturen, ingrijpen, veerkracht tonen, agile (flexibel) zijn en opereren, multi-tasken, blijven investeren, veelal interen op vermogen, verdienmodellen herzien/aanscherpen, enz.

Grip krijgen en houden makkelijker dan je denkt. Ondanks wat ondernemers allemaal moeten, grip houden op de zaken en hiermee het bedrijf sturen is veel eenvoudiger dan je zou denken.

Grip met zes resultaatbepalers. Uit onze onderzoeken blijkt dat élk bedrijf te sturen is op maximaal zes resultaatbepalers. Deze bepalen ca. 80% van het bedrijfsresultaat en ondernemers kunnen iedere dag zelf positieve invloed uitoefenen en (bij)sturen.

Meer grip met een bierviltje. Uit de praktijk blijkt dat ondernemers die zich als het ware een bierviltje met slechts zes resultaatbepalers goed eigen maken, meer grip, focus, plezier, rust wellicht nog het belangrijkste, meer winst maken.

Tip. Ook grotere bedrijven en zeker ook ZZP’er die hun eigen bierviltje met resultaatbepalers snappen en hiermee werken, laten zich niet meer afleiden door alle (overbodige) management- en administratiedashboards.

 

Focus: Welke managementinformatie is belangrijk voor jou?

De meeste ondernemers hebben alle informatie die nodig is voor sturing al boven tafel. Vaak is deze weergegeven in prachtige dashboards of in uitgebreide managementrapportages. Dat is op zich mooi want daar kunnen we stuurbare informatie van maken.

Bekijk het dashboard of managementrapport eens en stel jezelf de volgende vragen:

 • Op welke resultaatbepalers focust de ondernemer eigenlijk?
 • Waarom staat dit of dat metertje in het rood?
 • Hoe kan hij die metertjes in het oranje, of nog beter in het groen, krijgen?
 • Wat moet de ondernemer daarvoor doen?

Triest eigenlijk. Veel ondernemers vinden het beantwoorden van deze vragen lastig en zeggen tegen zichzelf: “Dat moet ik eens aan mijn accountant vragen …” In plaats van allerlei niet of moeilijk bruikbare data, kun je je bedrijf beter sturen met de zes resultaatbepalers (op de achterkant van een bierviltje).

 

Onwership: de ondernemer moet het doen

De ondernemer moet het willen, hij moet ‘dedicated’ willen zijn. De ondernemer en zijn mensen moeten het doen en niemand anders. Je kunt bijvoorbeeld met een dashboard gaan werken die past op een achterkant van een bierviltje.

Is dit moeilijk?  Nee, maar de ondernemer moet het wel echt willen. En jij kan hem daarbij helpen als MKS adviseur. Door zijn bedrijf door te lichten met behulp van de resultaatbepalers. Bij 90% van de MKB bedrijven kan dit in 4 of 5 sessies in 4 tot 6 weken. Vaak leidt dit al binnen 3 maanden tot structurele rendementsverbetering.

 

Sturing: Zorg er samen voor dat je dashboard op een bierviltje past

Als MKS adviseur leer je letterlijk de ondernemer hoe de ondernemer zijn bedrijf kan sturen op de achterkant van een bierviltje. Wat je hem onder andere leert:

 • wat zijn kostprijs is en hoe je die berekent;
 • wat de verkoopprijs moet zijn;
 • hoe de ondernemer heel snel de offertes/calculaties/verkoopprijzen maakt en checkt;
 • aan welke klanten wordt verdiend en aan welke niet;
 • welke opdrachten/diensten/producten geld opleveren en hoeveel;
 • wat de productie per dag moet zijn;
 • hoe zijn bedrijf gestuurd kan worden op de achterkant van het bierviltje;
 • de administratie op een andere manier te gebruiken;
 • aan het einde van een week of dag te beoordelen of de winstdoelstelling gerealiseerd is.

 

Wil jij winstregisseur worden?

Onze tweedaagse Masterclass leert je alle ins- en outs van de MKS methode en leer je hoe jij je klanten kan laten sturen naar meer winst! Na het succesvol volgen van de training ontvang je een officieel certificaat en mag je jezelf MKS adviseur noemen.

WIL JIJ JOUW KANTOOR EN KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst. Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

 •  Stuurinformatie;
 • Onderscheidend vermogen;
 • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
 • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
 • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
 • Nog meer plezier in het werk.
Wat is mks