Scroll Top

De rol van de adviserende accountant: de procesadviseur

Edgar H. Schein heeft ooit diverse adviesrollen omschreven. Twee van die adviesrollen, de Expert en de Huisarts, worden vaak door accountants en bedrijfsadviseurs toegepast. Maar die derde adviesrol, de rol van Procesadviseur blijft vaak wat onderbelicht.


De adviesrollen van Scheinprocesadviseur

Edgar Henry Schein was psycholoog en professor aan de fameuze MIT Sloan School of Management. Hij was gespecialiseerd in organisatiestructuren en organisatieontwikkeling. Schein omschreef drie belangrijke adviesrollen.

1. De Expert

Er wordt van uitgegaan dat de klant precies weet wat hij wil, dat hij zijn behoeften en wensen goed kan overbrengen. Vaak neemt de expert/adviseur de taak van de klant over. De adviseur bepaalt op basis van kennis en ervaring grotendeels wat er gebeuren moet om de gewenste resultaten te bereiken.

2. De Huisarts

Het betreft hier een arts-patiëntmodel. De ondernemer besluit jouw hulp in te roepen om ‘de boel eens te laten nakijken’. De ondernemer wil dat de accountant gebieden lokaliseert waar het (misschien) niet goed loopt. De ondernemer heeft dus als het ware de symptomen waargenomen, maar kan zelf geen diagnose stellen. Hij verwacht bovendien van zijn accountant dat deze de juiste therapie voorstelt.

3. De Procesadviseur

Als procesadviseur creëer je een relatie met de ondernemer. Samen probeer je te achterhalen wat er bij de onderneming speelt, dit te onderkennen, te begrijpen en ernaar te handelen.

De accountant en bedrijfsadviseur als Expert en Huisarts

De accountant heeft vanuit zijn vakkennis en vertrouwensband vaak automatisch de Expert- en of Huisartsrol. Sterker nog de klant pusht de accountant in die rol. De klant ervaart immers een probleem en vraagt de accountant om een diagnose, een oplossingsrichting of een oplossing.

Waar accountants zich dan niet van bewust zijn is de kennisvoorsprong en (hiërarchische)verhouding met de klant. De klant ervaart zijn kennisachterstand en voelt zich als het ware ondergeschikt.

Is het klantprobeem wel het echte probleem?

Is het probleem wat de ondernemer aankaart wel het echte probleem? Of ligt hier een oorzaak, het echte probleem, aan ten grondslag? En hoe vaak wordt dat echte probleem aangepakt, onderkend en benoemd? In onze praktijk merken wij dat accountants hier veel te weinig aan toekomen. En dan is er ook nog eens die volle agenda van zowel de accountant als van de klant.

De accountant en bedrijfsadviseur als procesadviseur

Te ontdekken verbeterpunten. Elk bedrijf heeft wel een verbeterpotentieel onder de motorkap. We weten echter niet wat dat is, laat staan dat we dat kunnen kwantificeren. De ondernemer kent vaak zijn eigen echte problemen niet (o.a. vanwege de oogklep en de blinde vlek); de accountant kent die vaak ook niet.

Een open, gezamenlijke zoektocht. Tenzij daar de tijd voor wordt genomen en de accountant samen met de ondernemer op een zoektocht gaat. Op dat moment is er geen sprake meer van een (hiërarchische)verhouding en zal een klant zich meer openstellen en zich kwetsbaarder opstellen en de accountant ook.

Alleen ben je sneller, samen kom je verder. Er ontstaat nu een samenwerking tussen klant en accountant. Dat leidt tot een nog betere band en daarnaast leren zowel de ondernemer als de accountant tijdens deze zoektocht het bedrijf en het handelen van de ondernemer veel beter kennen. Je handelt nu als procesadviseur en al helemaal als je dit gestructureerd en volgens een bewezen methodiek doet.


Onderneem met de ondernemer een gezamenlijke zoektocht naar verbeterpunten; dat leidt tot een betere relatie, meer inzicht en een beter bedrijfsresultaat. Alleen ben je sneller, samen kom je verder. De accountant als procesadviseur …

Vind je dit artikel interessant en leerzaam? Bekijk dan gerust meer artikelen op onze website.

WIL JIJ JOUW KLANTEN HELPEN BIJ HET REALISEREN VAN MEER WINST EN WAARDE?

Het (MKS®) ManagementKompasSysteem® is een methodiek speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van MKB ondernemers. Met als hoofddoel: inzicht, focus, rust en meer winst.

Het MKS bestaat uit handvatten die je helpen bij het adviseren van iedere ondernemer, groot of klein en onafhankelijk van de branche.

Met het MKS zorg je voor:

  • Stuurinformatie;
  • Onderscheidend vermogen;
  • Een gestructureerde en inspirerende adviesmethode;
  • Een concrete aanpak om te werken aan rendementsverbetering en waardecreatie;
  • Een nieuwe verdienmodel gebaseerd op toegevoegde waarde;
  • Nog meer plezier in het werk.

Meer weten?

Wat is mks