Ondernemersorganisaties

Overzicht, grip en meer rendement bij de leden?

Je werkt dagelijks met en voor MKB-ondernemers en weet daarom als geen ander hoe onzeker het bestaan van deze hardwerkende en gedreven ondernemers is. Waar staat hun bedrijf over 3 jaar? Hoe krijgen ze meer grip op hun resultaat?

Hoe zou het zijn als je tijdig meer inzicht hebt in het presteren van jouw leden en je ze kunt helpen hun resultaat te verbeteren? Hoe zou je het vinden als er een benchmarkmethode is die het mogelijk maakt om jouw leden op basis van branche specifieke KPI’s te vergelijken en om hen vervolgens te kunnen begeleiden bij rendementsverbetering?

Hoe?

Inzicht en bewustwording vormen de krachtigste basis voor de verandering die noodzakelijk is voor rendementsverbetering. Hiervoor is het belangrijk om tijdig over essentiële informatie (resultaatbepalers) te beschikken. Branchegenoten moeten hierbij kunnen leren van elkaar.

Deze overtuigingen zijn onze drijfveer geweest om de jarenlang opgedane kennis en ervaring op dit gebied om te zetten in een gestructureerde methode. Die methode start met een branche specifieke benchmark op resultaatbepalers, met als doel de deelnemende MKB-ondernemers concreet vooruit te helpen.

Onze aanpak voor jouw organisatie

Wij bieden jouw organisatie en jullie leden een gedegen aanpak om te komen tot concrete rendementsverbetering aan de hand van de volgende stappen:

  • Samen de resultaatbepalers vaststellen;
  • Het benoemen van termijnen van benchmarking;
  • Het uitvoeren van de (periodieke) benchmark waarin een te benchmarken bedrijf wordt afgezet tegen het gemiddelde en het gemiddelde van de 20% best scorende bedrijven in de groep;
  • Het rapporteren van de periodieke benchmark naar iedere deelnemer afzonderlijk;
  • Het rapporteren van het benchmark dashboard, inclusief eventuele trends aan jouw organisatie;
  • Het bieden van ondersteuning bij (regio)bijeenkomsten en het organiseren van workshops over resultaatverbetering;
  • Het ondersteunen bij rendementsverbeteringstrajecten bij deelnemende partijen die daar behoefte aan hebben;
  • Het verzorgen van een op maat gemaakt Ondernemers Academy-programma voor jullie leden.